The Principles of the Common: Towards a Political Philosophy of Polish Cooperativism
PDF (English)

Słowa kluczowe

cooperativism
the common
altermodernity
Abramowski
Społem

Jak cytować

Błesznowski, B., & Ratajczak, M. (2018). The Principles of the Common: Towards a Political Philosophy of Polish Cooperativism. Praktyka Teoretyczna, 27(1), 98–130. https://doi.org/10.14746/prt.2018.1.5

Abstrakt

The aim of the article is twofold. First, it is to interpret the main philosophical ideas of the Polish cooperative movement from the first part of the twentieth century and how they were applied in practice, by using the conceptual vocabulary of post-structuralist and post-Operaist political philosophy; and, second, to further develop the notion of ―institutions of the common‖ that Michael Hardt and Antonio Negri introduced — during debates about alternatives to both capitalism and the state-form — with their formulation of ―principles of the common‖, which is to say, general principles for creating democratic and popular institutions around the ideas of inclusion and solidarity, an ethos of mutual help and democratic governance over production and exchange of material wealth.
https://doi.org/10.14746/prt.2018.1.5
PDF (English)

Bibliografia

Abramowski, Edward. 1965a. "Etyka a rewolucja." In Edward Abramowski. Filozofia społeczna: Wybór pism. Warszawa: PWN.

Abramowski, Edward. 1965b. "Zagadnienia socjalizmu." In Edward Abramowski. Filozofia społeczna: Wybór pism. Warszawa: PWN.

Abramowski, Edward. 1965c. „Socjalizm a państwo." Edward Abramowski. Filozofia społeczna: Wybór pism. Warszawa: PWN.

Abramowski, Edward. 1980a. "Pierwiastki indywidualne w socjologii." In Edward Abramowski. Metafizyka doświadczalna i inne pisma. Ed. Stanisław Borzym. Warszawa: PWN.

Abramowski, Edward. 1980b. "Teoria jednostek psychicznych." In Edward Abramowski. Metafizyka doświadczalna i inne pisma. Ed. Stanisław Borzym. Warszawa: PWN.

Abramowski, Edward. 1980c. "Metafizyka doświadczalna." In Edward Abramowski, Metafizyka doświadczalna i inne pisma. Ed. Stanisław Borzym. Warszawa: PWN.

Abramowski, Edward. 2012a. "Zasada republiki kooperatywnej." In Edward Abramowski, Braterstwo, solidarność, współdziałanie: Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe. Ed. Remigiusz Okraska. Łódź: Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom".

Abramowski, Edward. 2012b. "Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego." In Edward Abramowski. Braterstwo, solidarność, współdziałanie: Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe. Ed. Remigiusz Okraska. Łódź: Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom".

Abramowski, Edward. 2012c. "Znaczenie spółdzielczości dla demokracji." In Edward Abramowski. Braterstwo, solidarność, współdziałanie: Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe. Ed. Remigiusz Okraska. Łódź: Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom".

Abramowski, Edward. 2012d. "Związki przyjaźni." In Edward Abramowski. Braterstwo, solidarność, współdziałanie: Pisma spółdzielcze i stowarzyszeniowe. Ed. Remigiusz Okraska. Łódź: Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom".

Abramowski, Edward. 2018a. "The Social Ideas of Cooperativism." In Cooperativism and Democracy. Selected Works of Polish Thinkers. Trans. Michelle Granas. Ed. Bartłomiej Błesznowski. Leiden–Boston: Brill.

Abramowski, Edward. 2018b. „Stateless Socialism." Trans. Wojciech Łobodziński. Praktyka Teoretyczna 1(27).

Armand, Félix, and René Maublanc. 1949. Fourier. Trans. Julian Hochfeld. Warszawa: Książka i Wiedza.

Bauwens, Michel, and Vasilis Kostakis. 2014. "From the Communism of the Capital to the Capital of the Commons: Toward an Open Cooperativism." TripleC 12(1): 356–361.

Benkler, Yochai. 2006. The Wealth of Networks. New Haven–London: Yale University Press.

Bilewicz, Aleksandra. 2017. Społem 1906–1939: Idea, ludzie, organizacja. Tom 1. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Błesznowski, Bartłomiej. 2018. "Utopia in the Service of Modernity: On the Sources of Cooperativism." In Cooperativism and Democracy. Selected Works of Polish Thinkers. Trans. Michelle Granas. Ed. Bartłomiej Błesznowski. Leiden–Boston: Brill.

Borzym, Stanisław. 1980. "Abramowski, filozof epoki modernizmu." In Edward Abramowski. Metafizyka doświadczalna i inne pisma. Ed. Stanisław Borzym. Warszawa: PWN.

Borzym, Stanisław. 1984. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich–Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Capra, Fritjof, and Ugi Mattei. 2013. The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community. Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers.

Curcio, Anna. 2010. "Translating Difference and the Common." Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society 22(3): 464–480.

Dardot, Pierre, and Christian Laval. 2014. Commun: Essair sur la revolution au XXIe siècle. Paris: La Découverte.

De Angelis, Massimo. 2017. Omnia Sunt Communia: On the Commons and the Transformation to Postcapitalism. Chicago: Chicago University Press.

Duszyk, Adam. 2008. Ostatni niepokorny. Jan Wolski 1888–1975. Anarchista, wolnomularz, spółdzielca. Kraków–Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe.

Dyer-Whitheford, Nick. 2006. "Species Being and the New Commonism: Notes on an Interrupted Cycle of Struggle." The Commoner 11: 15–32.

Dyer-Whitheford, Nick. 2007. "Commonism." Turbulence 1, http://www.turbulence.org.uk/turbulence-1/commonism/index.html.

Dziedzic, Anna. 2010. Antropologia filozoficzna Edwarda Abramowskiego. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej–Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fumagalli, Andrea. 2015. "The Concept of Subsumption of Labour to Capital: Towards the Life Subsumption in Bio-Cognitive Capitalism." In Reconsidering Value and Labour in the Digital Age. Eds. Christian Fuchs, Eran Fischer. London: Palgrave Macmillan.

Gibson-Graham J.K. 2006. "The Community Economy." In J.K. Gibson-Graham. A Postcapitalist Politics. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.

Giełżyński, Wojciech. 1986. Edward Abramowski — zwiastun “Solidarności”. London: Polonia.

Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2000. Empire. Cambridge MA–London: Harvard University Press.

Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2009. Commonwealth. Cambridge MA: Harvard University Press.

Hardt, Michael, and Antonio Negri. 2017. Assembly. New York: Oxford University Press.

Hempel, Jan (H. Janowicz). 1931. Utopja kooperatystyczna i jej apostołowie w Polsce. Nakładem Robotniczej Spółdzielni Spożywców Zagłębia Dąbrowskiego i innych spółdzielni klasowych.

Hempel, Jan. 2017. "Ideowość w ruchu spółdzielczym." In Społem 1906–1939: Idea, ludzie, organizacja. Tom 2. Ed. Aleksandra Bilewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Jossa, Bruno. 2005. "Marx, Marxism and the cooperative movement." Cambridge Journal of Economics 29: 3–18.

Kędziorek, Felicja. 1969. Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym 1918–1939. Warszawa: Zakład Wydawnictw CRS.

Krzeczkowski, Konstanty. 1933. Dzieje życia i twórczości Edwarda Abramowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

Kuligowski, Piotr. 2016. "Utopia na zgliszczach. Kierunki rozwoju idei polskiego kooperatyzmu w XIX wieku." Historia i Polityka 15 (22): 81–99.

Kurnatowski, Jerzy. 2018. "Solidarism as a Doctrine of Democracy." In Cooperativism and Democracy. Selected Works of Polish Thinkers. Trans. Michelle Granas. Ed. Bartłomiej Błesznowski. Leiden–Boston: Brill.

Lange, Oskar. 1990. "Socjologia i idee społeczne Edwarda Abramowskiego." In Oskar Lange. Wybór pism. T. 1. Drogi do socjalizmu. Warszawa: PWN.

Linebaugh, Peter. 2008. The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.

Lorenz, Torsten. 2006. "Introduction: Cooperatives in Ethnic Conflicts." In Cooperatives in Ethnic Conflicts: Eastern Europe in the 19th and Early 20th Centrury. Ed. Torsten Lorenz. Berlin: Berliner Wissenschafts–Verlag.

Luxemburg, Rosa. 2009. "The Revolution in Russia." In Witnesses to Permanent Revolution: The Documentary Record. Eds. and trans. Richard B. Day, Daniel Gaido. Leiden–Boston: Brill.

Mały rocznik statystyczny. 1939. Rok X. Warszawa: Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego RP.

Marx, Karl. 1985. "Inaugural Address of the Working Men‘s International Association." In Karl Marx and Friedrich Engels. Collected Works. Volume 20. London: Lawrence & Wishart.

Marx, Karl, and Friedrich Engels. 2008. The Communist Manifesto. Trans. Samuel Moore. London: Pluto Press.

Marzec, Wiktor. 2016. Rebelia i reakcja: Rewolucja 1905 roku i plebejskiej doświadczenie polityczne. Kraków: Universitas.

Mencwel, Andrzej. 2009. Etos lewicy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Midnight Notes Collective and Friends. 2009. "Promissory Notes: From Crisis to Commons", http://www.midnightnotes.org/Promissory%20Notes.pdf

Mielczarski, Romuald. 1936. "Przed zjazdem." In Romuald Mielczarski. Pisma. T. 2. Warszawa: Nakładem "Społem" Związku Spółdzielni Spożywców RP.

Mielczarski, Romuald. 2010. "Cel i zadania stowarzyszenia spożywców." In Razem! Czyli Społem. Ed. Remigiusz Okraska. Łódź–Sopot–Warszawa: Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom"–Krajowa Rada Spółdzielcza–Instytut Stefczyka.

Mielczarski, Romuald. 2018. "On Uniting the Movement." In Cooperativism and Democracy. Selected Works of Polish Thinkers. Trans. Michelle Granas. Ed. Bartłomiej Błesznowski. Leiden–Boston: Brill.

Milewski, Edward. 1930. Sklepy społeczne (Rzecz o kooperacji spożywców). Warszawa: Związek Spółdzielni Spożywców RP.

Moll, Łukasz. 2015. "Hydra wielości i komunizm commonersów w dobie biopolitycznego kapitalizmu." Praktyka Teoretyczna 1(15): 245–264.

Moll, Łukasz. 2017. "Sytuując to, co wspólne. De Angelis, Agamben i zewnętrze kapitalizmu." Praktyka Teoretyczna 3(25): 46–84.

Negri, Antonio. 2009. Insurgencies: Constituent Power and the Modern State. Trans. Maurizia Boscagli. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Orsetti, Maria. 2018. "Woman, Whose Name is Million (On the Responsibilities of Women in the Cooperative Movement)." In Cooperativism and Democracy: Selected Works of Polish Thinkers. Ed. Bartłomiej Błesznowski. Trans. Michelle Granas. Leiden–Boston: Brill.

Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.

Owen, Robert. 1850. The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race; or, the Coming Change from Irrationality to Rationality. London: Effingham Wilson, Royal Exchange.

Papadimitropoulos, Vangelis. 2018. "Reflections on the Contradictions of the Commons." Review of Radical Political Economics: 1–15. doi: 10.1177/0486613417735660.

Piechowicz, Stanisław. 1963. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych 1919–1925. Warszawa: Zakład Wydawniczy CRS.

Piskała, Kamil. 2014. "Praktykowanie utopii. Edward Abramowski i powracające »widmo komunizmu.«" Hybris 25: 66–92.

Polanyi, Karl. 1944. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. New York: Farrar & Rinehart.

Próchnik, Adam. 2018. "The Ideology of Labor Cooperativism." In Cooperativism and Democracy: Selected Works of Polish Thinkers. Ed. Bartłomiej Błesznowski. Trans. Michelle Granas. Leiden–Boston: Brill.

Ranciere, Jacques. 1989. The Nights of Labour. The Workers’ Dream in Nineteenth-Century France. Trans. John Drury. Philadelphia: Tample University Press.

Rapacki, Marian. 1922. "Sprawa wychowania społeczno-gospodarczego." Rzeczpospolita Spółdzielcza 11: 433–435.

Rapacki, Marian. 2018a. "An Economic Program for Consumer Cooperativism." In Cooperativism and Democracy: Selected Works of Polish Thinkers. Ed. Bartłomiej Błesznowski. Trans. Michelle Granas. Leiden–Boston: Brill.

Rapacki, Marian. 2018b. "The Universal or Class Nature of Cooperativism." In Cooperativism and Democracy: Selected Works of Polish Thinkers. Ed. Bartłomiej Błesznowski. Trans. Michelle Granas. Leiden–Boston: Brill.

Roggero, Gigi. 2010. "Five Theses on the Common." Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society 22(3): 357–373.

Roggero, Gigi. 2011. The Production of Living Knowledge: The Crisis of the University and the Transformation of Labor in Europe and North America. Philadelphia: Temple University Press.

Thugutt, Stanisław. 1937. Spółdzielczość. Zarys ideologii. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

Thugutt, Stanisław. 1945. Wykłady o spółdzielczości. Londyn: Nakładem Towarzystwa Kooperatystów Polskich w Wielkiej Brytanii.

Tronti, Mario. 2006. Operai e capitale. Roma: DeriveApprodi.

Tronti, Mario. 2008. "Classe." In Lessico Marxiano. Ed. Libera Università Metropolitana. Roma: manifestolibri.

Vercellone, Carlo, Francesca Bria, Andrea Fumagalli, Eleonora Gentilucci, Alfonso Giuliani, Giorgio Griziotti, and Pierluigi Vattimo. 2013. Managing the Commons in the Knowledge Economy. https://dcentproject.eu/wp-content/uploads/2015/07/D3.2-complete-ENG-v2.pdf

Walicki, Andrzej. 1983. "Stanisław Brzozowski i Edward Abramowski." In Andrzej Walicki. Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji. Warszawa: Książka i Wiedza.

Wojciechowski, Stanisław. 1939. Historia spółdzielczości polskiej do roku 1914. Warszawa: Nakładem Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

Wojciechowski, Stanisław. 2017. Moje wspomnienia. Part 1. Warszawa: Muzeum Historii Polski.

Wolski, Jan. 1927. ―W sprawie kooperacji pracy i ułatwienia jej rozwoju w Polsce.‖ Referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Opiniodawczej (pracy) przy Prezesie Komitetu Ekonomicznego Ministrów w dniu 12 października 1927 roku. Warszawa: Nakładem Prezydium Rady Ministrów.