Żyd, Arab. Historia wroga

Main Article Content

Gil Anidjar

Abstrakt

Tekst jest fragmentem książki The Jew, The Arab. A History of the Enemy poświęconej historii wrogości między Arabami i Żydami, a także historii związku tego konfliktu z kształtowaniem się zarówno tożsamości w Europie, jak i tożsamości samych Arabów i Żydów. Śledząc rozważania takich filozofów jak Carl Schmitt czy Jacques Derrida, autor stara się przedstawić mechanizmy odpowiedzialne za tworzenie różnic pierwotnych względem tożsamości i jednocześnie dla ich konstrukcji niezbędnych. Różnice te są niezbędne do tworzenia par pojęciowych takich jak „wnętrze–zewnętrze” czy „wróg–przyjaciel”. Problem konstrukcji pojęcia wroga jako konstrukcji różnic i tożsamości zostaje tu zbadany na płaszczyźnie teologii, polityki i prawa, a także jako zagadnienie związane z różnicami etnicznymi oraz z pojęciem „Europy”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Anidjar, G. (2018). Żyd, Arab. Historia wroga. Praktyka Teoretyczna, 26(4), 94-117. https://doi.org/10.14746/prt.2017.4.4
Dział
ISLAM I ONTOLOGIE WROGOŚCI
Biogram autora

Gil Anidjar, Columbia University 212-851-4130 Office Hours: Tuesdays 2–4pm Room 207 80 Claremont

profesor na Wydziale Studiów nad Religią oraz na Wydziale Studiów Bliskowschodnich, Południowoazjatyckich i Afrykańskich (MESAAS), a także w Instytucie Porównawczej Literatury i Społeczeństwa (ICLS) na Uniwersytecie Columbia.

Bibliografia

 1. Allouche-Benayoun, Joëlle, Doris Bensimon. 1997. „Juifs d’Algérie hier et aujourd’hui”. Annales de géographie 557.
 2. Arendt, Hannah. 2008. Korzenie totalitaryzmu. Tłum. D. Grinberg i M. Szawiel. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 3. Arystoteles. 1988. Poetyka. W Arystoteles. Retoryka, Poetyka. Tłum. H. Podbielski. Warszawa: PWN.
 4. Buck-Morss, Susan. 2000. Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 5. Cardini, Franco. 2001. Europe and Islam. Tłum. C. Beamish. Oxford: Blackwell.
 6. Choraqui, André. 1973. Between East and West. A History of the Jews in North Africa. Tłum. M. M. Bernet. New York: Atheneum.
 7. Corn, Georges. 1989. L’Europe et l’Orient: De la balkanization a la libanisation-Histoire d’une modernité inaccomplie. Paris: La decouverte.
 8. Daniel, Norman. 1960. Islam and the West: The Making of an Image. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 9. David, Alain. 2001. Racisme et antisémitisme. Essai de philosophie sur l’envers des concepts. Paris: Ellipses.
 10. Derrida, Jacques. 2001. „Above All, No Journalists!”. Tłum. S. Weber. W Religion and Media. Red. Hent de Vries i Samuel Weber. Stanford: Stanford University Press.
 11. Derrida, Jacques. 2002. Acts of Religion. Red. G. Anidjar. New York–London: Routledge.
 12. Derrida, Jacques. 2017. Inny kurs. Tłum. T. Załuski. Warszawa: PWN.
 13. Derrida, Jacques. 1996. Le monolingualisme de l’autre. Paris: Editions Galilée.
 14. Derrida, Jacques. 1994. Politiques de l’amitié. Paris: Editions Galilée/2005. The Politics of Friendship. Tłum. G. Collins, London: Verso.
 15. Desmond, William. 2001. „Enemies”. Tijdschrift voor Filosofie 63.
 16. Djaït, Hichem. 1985. Europe and Islam: Cultures and Modemity. Tłum. P. Heinegg, Berkeley: University of California Press.
 17. Foucault, Michel. 1994. „Il faut défendre la sociéte”. W Michel Foucault. Dits et écrits III (1976–1979). Paris: Gallimard.
 18. Foucault, Michel. 1997. Il faut défendre la sociéte: Cours au Collège de France (1975–1976). Paris: Seuil/Gallimard/1998. Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w Collège de France. Tłum. M. Kowalska. Warszawa: KR.
 19. Galison, Peter. 1994. „The Ontology of the Enemy: Norbert Wiener and the Cybernetic Vision”. Critical Inquiry 21/1.
 20. Gasché, Rodolphe. 2000. „The Debt of Europe”. W Future Crossings: Literature Between Philosophy and Cultural Studies. Red. K. Ziarek i S. Deane. Evanston: Northwestern University Press.
 21. Goiten, Schlomo D. 1974. Jews and Arabs. Their Contacts through the Ages. New York: Schocken.
 22. Grosrichard, Alain. 1979. Structure du serail: La fiction du despotisme asiatique dans l’Occident classique, Paris: Seuil/1997. The Sultan’s Court: European Fantasies of the East. Tłum. L. Heron. London: Verso.
 23. Guénoun, Denis. 2000. Hypotheses sur l’Europe: Un essai de philosophie. Belfort: Circe.
 24. Halevi, Ilan. 1987. A History of the Jews: Ancient and Modern. Tłum. A. M. Berrett, London: Zed Books.
 25. Hardt, Michael i Antonio Negri. 2005. Imperium. Tłum. S. Ślusarski i A. Kołbaniuk. Warszawa: W.A. B.
 26. Harle, Vilho. 2000. The Enemy with a Thousand Faces: The tradition of the Other in Western Political Thought and History. Westport, CT–London: Pareger.
 27. Harle, Vilho (red.). 1991. „Concepts of the »Enemy« in European Thought”. History of European Ideas 13/4.
 28. Kant, Immanuel. 1997. Lectures on Ethics. Tłum. P. Heath. Red. P. Heath i J.B. Schneewind. Cambridge: Cambridge University Pres.
 29. Lewis, Bernard. 1987. The Jews of Islam. Princeton: Princeton University Press.
 30. Lewis, Bernard. 1999. Semites and Anti-Semites: An Inquiry into Conflict and Prejudice. New York: W. W. Norton.
 31. Malabou, Catherine. 1996. L’avenir de Hegel: Plasticité, temporalité, dialectique. Paris: Vrin.
 32. Malabou, Catherine. 2000. „Ouverture: Le voeu de plasticité”. W Plasticité. Red. C. Malabou. Paris: Léo Scheer.
 33. Mamdani, Mahmood. 2001. When Victims Become Killers. Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda. Princeton: Princeton University Press.
 34. Massad, Joseph. 2001. Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan. New York: Columbia Univerity Press.
 35. Mosse, George. 1990. Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars. New York: Oxford University Press.
 36. Nancy, Jean-Luc. 1998. „La Déconstruction du Christanisme”. Les etudes philosophiques 4/2001. „The Deconstruction of Christianity”. Tłum. S. Sparks. W Religion and Media. Red. H. de Vries i S. Weber. Stanford: Stanford University Press.
 37. Rodinson, Maxime. 1989. La fascination de l’islam. Paris: La decouverte.
 38. Triki, Fathi. 1985. Les philosophes et la guerre. Tunis: Publications de l’Université de Tunis.
 39. Raz-Krakotzkin, Amnon. 2002. „A National Colonial Theology – Religion, Orientalism, and the Construction of the Secular in the Zionist Discourse”. Tel Aviver Jahrbüch für deitsche Geschichte 30, 321.
 40. Raz-Krakotzkin, Amnon. 2001. „Binationalism and Jewish Identity: Hannah Arendt and the Question of Palestine”. W Hannah Arendt in Jerusalem. Red. S. Aschheim. Berkeley: University of California Press.
 41. Raz-Krakotzkin, Amnon. 1998. „A Peace without Arabs. The Discourse of Peace and the Limits of Israeli Consciousness”. W After Oslo. New Realities, Old Problems. Red. G. Giacaman i D. Jorund Lonning. London: Pluto Press.
 42. Rodrique, Aron. 1993. Images of Sephardi and Eastern Jewries: The Teachers of the Alliance Israélite Universelle, 1860–1939. Seattle: University of Washington Press.
 43. Said, Edward. 2009. Orientalizm. Tłum. W. Kalinowski. Warszawa: PIW.
 44. Schmitt, Carl. 1950. Nomos der Erde:Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Köln: Greven Verlag.
 45. Waardenburg, Jean-Jacques. 1973. Islam dans le mirroir de l’occident. Paris: Mouton.
 46. Wasserstrom, Steven M. 1992. Between Muslim and Jew: The Problem of Symbiosis under Early Islam. Princeton: Princeton University Press.