Terroryzm

Main Article Content

Talal Asad

Abstrakt

Tekst jest próbą prześledzenia dialektyki pojęcia przemocy w kontekście tzw. „wojny z terroryzmem”. Autor, wychodząc od krytycznej analizy koncepcji zderzenia cywilizacji, stara się nakreślić bardziej złożony obraz historycznych i politycznych tendencji, składających się na obecną sytuację geopolityczną Bliskiego Wschodu. Dzięki temu możliwe staje się odrzucenie moralizatorskiej retoryki dotyczącej „wojny z terroryzmem”. Spojrzenie na główne cechy współczesnych konfliktów zbrojnych bez moralnych uprzedzeń pozwala podważyć założenie, zgodnie z którym istnieje zasadnicza różnica pomiędzy współczesną wojną, prowadzoną przez armie (posiadające państwową legitymizację), a terroryzmem. Rozróżnienie to leży u podstaw dominującego w zachodnich mediach obrazu „wojny z terroryzmem”, przedstawianej jako prosta i moralnie uzasadniona reakcja na barbarzyńską przemoc, która ma swoje źródła w islamie. Opowieść o zderzeniu barbarzyństwa i cywilizacji stanowi jedną z historycznych narracji służących uzasadnieniu przemocy, która wpisana jest w dzieje relacji Zachodu ze światem niezachodnim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Asad, T. (2018). Terroryzm. Praktyka Teoretyczna, 26(4), 118-151. https://doi.org/10.14746/prt.2017.4.5
Dział
ISLAM I ONTOLOGIE WROGOŚCI
Biogram autora

Talal Asad, Graduate Center – City University of New York 365 5th Ave, Nowy Jork, 10016, Stany Zjednoczone

amerykańsko-pakistański antropolog zajmujący się problematyką sekularyzmu i przekształceń prawa religijnego. Jest autorem książek Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford University Press, 2003) oraz Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam (The Johns Hopkins University Press, 1993).

Bibliografia

 1. Alford, William P. 2000. „Exporting »The Pursuit of Happiness«”. Harvard Law Review 113(7).
 2. Anghie, Antony. 2004. Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Badiou, Alain. 2002. „Philosophical Considerations of Some Recent Facts”. Theory & Event 6(2).
 4. Barthes, Roland. 1985. „Retoryka obrazu”. Tłum. Zbigniew Kruszyński. Pamiętnik Literacki LXXVI, z. 3.
 5. Bourke, Joanna. 1999. An Intimate History of Killing: Face-to-Face Killing in Twentieth-Century Warfare. New York: Basic.
 6. Boot, Max. 2003. The Savage Wars of Peace: Small Wars and the Rise of American Power. New York: Basic.
 7. Brauman, Rony. 2005. „Mission civilisatrice, ingérence humanitaire”. W La Fracture coloniale: La société française au prisme de l’héritage colonial. Red. Pascal Blanchard, Nicolas Bancel i Sandrine Lemaire. Paris: La Découverte.
 8. Callwell, C.E. 1906. Small Wars: Their Principles and Practices. London: H.M. Stationery Office.
 9. Catanzaro, Raimondo (red.). 1991. The Red Brigades and Left-Wing Terrorism in Italy. London: Pinter.
 10. Chatterjee, Partha. 2006. „Civil Liberties, Terrorism and Difference”. Referat wygłoszony: Columbia University, 4 lutego.
 11. Chatterjee, Partha. 2006a. The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World. Leonard Hastings Schoff Lectures. New York: Columbia University.
 12. CIA. 1983. Human Resource Exploitation Training Manual. http://www.gwu.edu/-nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB122/ (dostęp: 18.02.2005).
 13. Colby, Elbridge. 1927. „How to Fight Savage Tribes”. American Journal of International Law 21(2).
 14. Courbage, Youssef i Philippe Fargues. 1997. Christians and Jews under Islam. London: I.B. Tauris.
 15. Emerson, Steven. 2002. American Jihad: The Terrorists Living Among Us. New York: Free.
 16. Falkenrath, Richard A. 2006. „Foreword”. W The MacGraw-Hill Homeland Security Handbook. Red. David Kamien. New York: McGraw-Hill.
 17. Gauchet, Marcel. 1997. The Disenchantment of the World: A Political History of Religion. Princeton: Princeton University Press.
 18. Glass, Charles. 2006. „Learning from Mistakes”. London Review of Books 28(16).
 19. Gore, Al. 2004. „The Politics of Fear”. Social Research 7(4).
 20. Greene, Graham. 1960. Nasz człowiek w Hawanie. Tłum. Maria Skibniewska. Warszawa: PAX.
 21. Hersh, Seymour M. 2004. Chain of Command: The Road from 9/11 to Abu Ghraib. New York: HarperCollins.
 22. Jenkins, Brian M. 2005. „The New Age of Terrorism”. W The McGraw-Hill Homeland Security Handbook. Red. David Kamien. New York: McGraw-Hill.
 23. Kennedy, David. 2004. The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarianism. Princeton: Princeton University Press.
 24. Koskenniemi, Martti. 2001. The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960. Cambridge: Cambridge University Press.
 25. Mastnak, Tomaž. 2002. Crusading Peace: Christendom, the Muslim World, and Western Political Order. Berkeley: University of California Press.
 26. McCoy, Alfred. 2006. „Mind Control”. W Alfred McCoy. A Question of Torture: CIA Interrogation from the Cold War to the War on Terror. New York: Henry Holt.
 27. O’Donovan, Olivier. 2003. The Just War Revisited, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 28. Packer, George. 2006. „Fighting Faiths”. New Yorker July 10, July 17.
 29. Rizer, Kenneth R. „Bombing Dual-Use Targets: Legal, Ethical, and Doctrinal Perspectives”. Air and Space Power Chronicles. http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/cc/Rizer.html (dostęp: 05.2001).
 30. Rorty, Richard. 2004. „Post-Democracy”. London Review of Books 26(7).
 31. Morris, Benny. 2004. „For the Record”. The Guardian January 14.
 32. Morris, Benny, 1999. Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881–1999. New York: Knopf.
 33. Morris, Benny. 2004. „Survival of the Fittest”. Haaretz September 1.
 34. Sebald, Winfried G. 2004. On the Natural History of Destruction. New York: Modern Library.
 35. Siegman, Henry. 2006. „The Killing Equation”. New York Review of Books February 9.
 36. Slim, Hugo. 2003. „Why Protect Civilians? Innocence, Immunity and Enmity in War”. International Affairs 79(3).
 37. The Guardian. 2006. July 13–15.
 38. United States Marine Corps. 1940. The Small Wars Manual: United States Marine Corps. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
 39. Walzer, Michael. 2006. Spór o wojnę. Tłum. Zofia Zinserling. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
 40. Walzer, Michael. 2006. „The Ethics of Battle: War Fair”. New Republic July 19. ssl.tnr.com/p/docsub.mhtml?i=20060731&s=walzer073106.
 41. Walzer, Michael. 2010. Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych. Tłum. Michał Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 42. Weber, Max. 1948. From Max Weber: Essays in Sociology. Red. i tłum. H.H. Gerth i C. Wright Mills. London: Routledge and Kegan Paul.
 43. Zertal, Idith. 2005. Israel’s Holocaust and the Politics of Nationhood. Cambridge: Cambridge University Press.
 44. http://www.whitehouse.gov/new/releases/2001/09/20010911-16.html (dostęp: 22.06.2005).
 45. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010912-4.html (dostęp: 22.06.2005).
 46. www.thewashingtonnote.com/archives/Brzezinksi%20speech%207-20web.htm (dostęp: 03.08.2006).
 47. http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign+Relations/Israels+Foreign+Relations+since+1947/19 (dostęp: 03.08.2006).