Religia, feminizm i imperium: nowe ambasadorki islamofobii

Main Article Content

Saba Mahmood

Abstrakt

Tekst omawia zjawisko uwikłania niektórych nurtów współczesnego feminizmu w odtwarzanie dyskursu islamofobicznego. Autorka prezentuje postaci takie jak Azar Nafisi, Irshad Manji czy Ayaan Hirsi Ali – publicystki i działaczki przedstawiające skrajnie negatywny obraz islamu jako religii ze swojej istoty nakłaniającej do przemocy i uciskającej kobiety. Taka wizja islamu jest bliska ideologii konserwatywnej i świetnie wpisuje się w zachodnie projekty imperialistyczne, takie jak wojna z terroryzmem czy interwencje na Bliskim Wschodzie dokonywane pod pretekstem „wprowadzania demokracji”. Jak pokazuje autorka, część zachodnich feministek, np. Margaret Atwood czy Susan Sontag, nie dostrzega tego faktu i bezkrytycznie przyjmuje dyskurs wspomnianych krytyczek islamu. Postaci te odgrywają więc rolę „ambasadorek islamofobii”, legitymizując swoje stanowisko jako „feministyczne” i „postępowe”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mahmood, S. (2018). Religia, feminizm i imperium: nowe ambasadorki islamofobii. Praktyka Teoretyczna, 26(4), 213–237. https://doi.org/10.14746/prt.2017.4.8
Dział
POLITYKI EMANCYPACYJNE I ISLAMOFOBIA
Biogram autora

Saba Mahmood

(1961–2018) była profesorką antropologii na University of California w Berkeley. Jej praca naukowa obejmowała debaty antropologiczne i teorię polityczną; skupiała się na społeczeństwach muzułmańskich na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej. Mahmood wniosła znaczący wkład teoretyczny w przemyślenie relacji między etyką i polityką, religią i sekularyzmem.

Bibliografia

 1. Abdo, Genieve. 2004. No God but God: Egypt and the Triumph of Islam. New York: Oxford University Press.
 2. Abdo, Genieve i Jonathan Lyons. 2004. Answering Only to God: Faith and Freedom in Twenty-First Century Iran. New York: Henry Holt.
 3. Ahmed, Leila. 1992. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. New Haven: Yale University Press.
 4. Alam, Fareena. 2006. “Enemy of Faith”. New Statesman July 24: 54–55.
 5. Alloula, Malek. 1986. The Colonial Harem. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 6. Amara, Fadela. 2004. Ni putes ni soumises. Paris: La Découverte.
 7. Amara, Fadela i Mohammed Abdi. 2006. Ni putes ni soumises, le combat continue. Paris: Seuil.
 8. Asad, Talal. 2003. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press.
 9. Atwood, Margaret. 2003. “A Book Lover’s Tale: A Literary Life Raft on Iran’s Fundamentalist Sea”. Amnesty International Magazine Fall 2003. www.amnestyusa.org/magazine/fall_2003/book_lover/ (dostęp: 7.03.2007).
 10. Bahdi, Reem. 2002. “Iraq, Sanctions, and Security: A Critique”. Duke Journal of Gender, Law, and Policy 9(1): 237–252.
 11. Bahramitash, Roksana. 2006. “The War on Terror, Feminist Orientalism, and Oriental Feminism: Case Studies of Two North American Bestsellers”. Critique: Critical Middle Eastern Studies 14(2): 223–237.
 12. Benard, Cheryl. 2003. Civil Democratic Islam: Partners, Resources, Strategies. Pittsburgh: Rand Corporation.
 13. Bin Ladin, Carmen. 2004. Rozdarty czarczaf: moje życie w Arabii Saudyjskiej. Tłum. G. Jurgut i M. Jurgut. Katowice–Chorzów: Videograf II.
 14. Boddy, Janice. 2007. Civilizing Women: British Crusades in Colonial Sudan. Princeton: Princeton University Press.
 15. Butler, Judith. 1993. Bodies That Matter: On The Discursive Limits of “Sex”. New York: Routledge.
 16. Chew, Huibin Amee. 2005. “Occupation Is Not (Women’s) Liberation”. Znet March 24. www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=7518 (dostęp: 26.08.2006).
 17. Crossette, Barbara. 2001. “Living in a World without Women”. New York Times November 4: 4.1.
 18. Dabashi, Hamid. 2006. “Native Informers and the Making of the American Empire”. Al- Ahram Weekly July 1–7. www.mltoday.com/Pages/Commentary/Dabashi-Native Informers.html (dostęp: 24.08.2006).
 19. Deeb, Lara. 2006. The Pious Modern. Princeton: Princeton University Press.
 20. Djavann, Chahdortt. 2003. Bas les voiles! Paris: Nouvelle Revue française.
 21. Ehrenreich, Barbara. 2004. “The New Macho Feminism”. New York Times July 29: 19.
 22. Feldman, Noah. 2006. “The Way We Live Now: The Only Exit Strategy Left”. New York Times July 30: 9.
 23. Fernando, Mayanthi. 2006. “French Citizens of Muslim Faith: Islam, Secularism, and the Politics of Difference in Contemporary France”. Rozprawa doktorska. University of Chicago.
 24. Friedman, Thomas. 2006. “The Kidnapping of Democracy”. New York Times July 14: 19.
 25. Hersch, Seymour. 2006. “Annals of National Security: The Iran Plans”. The New Yorker April 17: 30–37.
 26. Hirsi Ali, Ayaan. 2006. The Caged Virgin: An Emancipation Proclamation for Women and Islam. New York: Free Press.
 27. Hirsi Ali, Ayaan. 2009. Niewierna. Tłum. J. Pierzchała. Warszawa: Świat Książki.
 28. Hitchens, Christopher. 2006. “Dutch Courage: Holland’s Latest Insult to Ayaan Hirsi Ali”. Slate May 22. www.slate.com/id/2142147 (dostęp: 28.08.2006).
 29. Keshavarz, Fatemeh. 2007. Jasmine and Stars: Reading More than Lolita in Tehran. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
 30. Kuper, Simon. 2004. “Of All Things European: Guru of the Week–Big Thoughts in Brief–Ayaan Hirsi Ali”. Financial Times Weekend Magazine March 27. http://search.ft.com/ftArticle?queryText=kuper+hirsi+ali&aje=true&id=040327001305 (dostęp: 8.03.2007).
 31. Lazreg, Marnia. 1994. The Eloquence of Silence: Algerian Women in Question. New York: Routledge.
 32. Mahmood, Saba. 2005. Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton: Princeton University Press.
 33. Mahmood, Saba. 2006. “Secularism, Hermeneutics, and Empire: The Politics of Islamic Reformation”. Public Culture 18(2): 323–347.
 34. Mani, Lata. 1998. Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India. Berkeley: University of California Press.
 35. Manji, Irshad. 2005. Kłopot z islamem. Tłum. M. Świerkocki. Warszawa: Cyklady.
 36. Manji, Irshad. 2006a. “Don’t Be Fooled by the Fanatics”. Times Online August 5. www.muslim-refusenik.com/news/the-times-2006-08-05.html (dostęp: 30.08. 2006).
 37. Manji, Irshad. 2006b. “How I Learned to Love the Wall”. New York Times March 18: A15.
 38. Nafisi, Azar. 2005. Czytając Lolitę w Teheranie. Tłum. I. Nowicka, J. Pierzchała. Warszawa: Świat Książki.
 39. Najmabadi, Afsaneh. 1998. “Feminism in an Islamic Republic”. W Islam, Gender, and Social Change. Red. John Esposito i Yvonne Haddad. New York: Oxford University Press: 59–84.
 40. Pollit, Katha. 2002. “Introduction”. W Nothing Sacred: Women Respond to Fundamentalism and Terror. Red. Betsy Reed. New York: Nation Books: ix–xviii.
 41. Reed, Betsy (red.). 2002. Nothing Sacred: Women Respond to Fundamentalism and Terror. New York: Nation Books.
 42. Saadawi, Nawal al-. 2004. “An Unholy Alliance”. Al-Ahram Weekly January 22–28. http://weekly.ahram.org.eg/2004/674/op2.htm (dostęp: 9.03.2007). Salamon, Julie. 2004. “Author Finds That with Fame Comes Image Management”. New York Times June 8: E1.
 43. Scott, Joan Wallach. 2007. Politics of the Veil. Princeton: Princeton University Press.
 44. Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York: Routledge.
 45. Sullivan, Andrew. 2004. “Decent Exposure”. New York Times Book Review January 25:10.