"Jedząc kebaba..." Zwierzęta i zwierzęcość a islamofobia.

Main Article Content

Marianna Szczygielska

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera przegląd głównych wątków konfliktu między obrońcami praw zwierząt a mniejszościami etnicznymi i religijnymi w kontekście sporu o obój rytualny i produkcje mięsa halal w Europie. Proponuję analizę tej debaty oraz jej islamofobicznych aspektów z perspektywy studiów nad zwierzętami i teorii postkolonialnej. Z jednej strony, postantropocentryczna optyka umożliwia krytykę „humanitarności” uboju zwierząt w ramach przemysłowej produkcji mięsa w nowoczesności, a z drugiej, teoria postkolonialna wskazuje na wykorzystywanie pojęć „zwierzęcości” i „zezwierzęcenia” w urasowionej hierarchii władzy. Połączenie tych perspektyw destabilizuje jednoznaczną polaryzację w ramach dyskusji na temat uboju rytualnego, toczonej pomiędzy aktywistami na rzecz praw zwierząt i obrońcami praw religijnych, tym samym przesuwając ciężar analizy na krytykę wzajemnie wzmacniających się systemów opresji, które uprzedmiatawiają zwierzęta i dehumanizują marginalizowane grupy etniczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczygielska, M. (2018). "Jedząc kebaba." Zwierzęta i zwierzęcość a islamofobia. Praktyka Teoretyczna, 26(4), 238-248. https://doi.org/10.14746/prt.2017.4.9
Dział
POLITYKI EMANCYPACYJNE I ISLAMOFOBIA
Biogram autora

Marianna Szczygielska, Centre français de recherche en sciences sociales. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

jest badaczką relacji ludzko-zwierzęcych, szczególnie w ichwymiarze środowiskowym i biopolitycznym. Absolwentka Uniwersytetu Środkowo-Europejskiego w Budapeszcie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opróczzagadnień związanych z humanistyką środowiskową, zajmuje się także problematyką ekologiiqueerowej oraz feministycznych studiów nad nauką i technologią. Obecnie pracuje w InstytucieEtnologii Czeskiej Akademii Nauk i Francuskim Instytucie Badań Humanistycznych CEFRESw ramach projektu „Bewildering Boar” badającego międzygatunkowe konflikty dotyczącepolowania na dziki w Europie.

Bibliografia

  1. „120 naukowców do premiera Tuska: ubój rytualny to skrajne okrucieństwo”. Wyborcza.pl 11 grudnia 2012. http://wyborcza.pl/1,76842,13030012,120_naukowcow _do_premiera_Tuska__ uboj_rytualny_to.html (dostęp: 02.03.2018).
  2. Bergeaud-Blackler, Florence. 2013. „Animal Rights Movement and Ritual Slothering: Autopsy of a Moribund Campaign”. W Islam and Public Controversy in Europe. Red. Nilüfer Göle. Burlington: Routledge.
  3. Burt, Jonathan. 2006. „Conflicts around Slaughter in Modernity”. W Killing Animals. Red. Animal Studies Group. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
  4. Cukras-Stelągowska, Joanna. 2015. „Wokół debaty nad ubojem rytualnym w Polsce – analiza dyskursów publicznych”. Społeczeństwo i Polityka 4(45): 139–156.
  5. Kim, Claire Jean. 2015. Dangerous Crossings: Race, Species, and Nature in a Multicultural Age. New York: Cambridge University Press.
  6. Górna, Marta. 2015. „Rasistowski atak na meczet na Ochocie: ktoś podrzucił świńskie łby”. Wyborcza.pl 13 lipca. http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18347749,rasistowski-atak-na-meczet-na-ochocie-ktos-podrzucil-swinskie.html (dostęp: 02.03.2018).
  7. Szumigalska, Agnieszka i Monika Bazan. 2014. „Ritual Slaughter Issue in Poland: Between Religious Freedom, Legal Order and Economic-Political Interests”. Religion & Society in Central & Eastern Europe 7(1) December: 53–69.
  8. Tokarska-Bakir, Joanna, Elżbieta Janicka i Anna Zawadzka. 2016. „Kilkanaście sekund. Z Konstantym Gebertem rozmawiają Joanna Tokarska-Bakir, Elżbieta Janicka i Anna Zawadzka”. Studia Litteraria et Historica 3–4: 228–242. https://doi.org/10.11649/slh.2015.011.
  9. Wolch, Jennifer R., Jody Emel i Glen Elder. 1998. „Le Pratique Savage: Race, Place, and the Human-Animal Divide”. W Animal Geographies: Place, Politics, and Identity in the Nature-Culture Borderlands. Red. Jennifer R. Wolch i Jody Emel. London: Verso.
  10. Yassine, Rachid Id. 2013. „The Eclectic Usage of Halal and Conflicts of Authority”. W Islam and Public Controversy in Europe. Red. Nilüfer Göle. Burlington: Routledge.