Od możliwości do imperatywu: historia rynku.

Main Article Content

Ellen Meiksins Wood

Abstrakt

Autorka pokazuje w swoim artykule, że historia kapitalistycznego rynku nierozerwalnie wiąże się z bezprecedensowym w historii użyciem siły i przemocy. Takie konsekwentne spojrzenie na rynek pozwala inaczej interpretować przejście z porządku feudalnego do kapitalistycznego. Autorka wskazuje, że nie było ono „wyzwoleniem” spod feudalnych okowów, ale przeciwnie – wiązało się z podporządkowaniem rynkowym imperatywom produkcji kapitalistycznej, które wynikało nie tyle z technologicznego postępu czy nieomal ponadhistorycznych praw, ale z przekształceń społecznych stosunków własności między chłopami a panami w Anglii. Proponowane w artykule ujęcie kapitalistycznego rynku stawia też w innym świetle przeciwstawione mu alternatywy polityczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Meiksins Wood, E. (2018). Od możliwości do imperatywu: historia rynku. Praktyka Teoretyczna, 26(4), 320-342. https://doi.org/10.14746/prt.2017.4.12
Dział
VARIA
Biogram autora

Ellen Meiksins Wood

(1942-2016) - była amerykańską historyczką marksistowską i teoretyczką. Wraz z Robertem Brennerem stworzyła nurt nazywany „marksizmem politycznym”. Autorka wielu książek, między innymi The Retreat from Class (1986), za którą otrzymała nagrodę im. Isaaca Deutschera, oraz wpływowej pracy The Origin of Capitalism (1999).

Bibliografia

 1. Brenner, Robert. 1985. „Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe”. W The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe, red. T.H. Aston i C.H.E. Philpin. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Brenner, Robert. 1989. „Bourgeois Revolution and Transition to Capitalism”. W The First Modern Society, red. A.L. Beier i David Cannadine. Cambridge: Past and Present Publications.
 3. Comninel George. 1987. Rethinking the French Revolution: Marxism and the Revisionist Challenge. London: Verso.
 4. Fusfeld, Daniel. 1993. „The Market in History”. Monthly Review 45.
 5. Hilton, Rodney (red.). 1976. The Transition from Feudalism to Capitalism. London: New Left Books.
 6. Kerridge, Eric. 1988. Trade and Banking in Early Modern England. Manchester: Manchester University Press.
 7. McNally, David. 1994. Against the Market. London: Verso.
 8. Meiksins Wood, Ellen. 1995. Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Pirenne, Henri. 1952. Medieval Cities: Their Origins and the Revival of Trade. Princeton: Princeton University Press.
 10. Polanyi Karl. 2010. Wielka transformacja: polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów. Tłum. Maria Zawadzka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Thompson, E.P. 1991. Customs in Common. London: Penguin Books.