Agrarne początki kapitalizmu

Main Article Content

Ellen Meiksins Wood

Abstrakt

Tekst przedstawia podstawowe założenia i tezy „marksizmu politycznego”. Autorka wykazuje, jak i dlaczego początki kapitalizmu należy wiązać w pierwszej kolejności z wsią i rolnictwem, a dopiero w drugiej z miastem i handlem. Podporządkowanie procesów produkcji żywności imperatywom kapitalizmu stanowi o rewolucjonizującym charakterze kapitalizmu, gdyż przekształceniu ulegają w ten sposób procesy odpowiedzialne za samą reprodukcję społeczeństwa, a nie jedynie dystrybucji lub redystrybucji nadwyżek.

(1942-2016) – była amerykańską historyczką marksistowską i teoretyczką. Wraz z Robertem Brennerem stworzyła nurt nazywany „marksizmem politycznym”. Autorka wielu książek między innymi The Retreat from Class (1986), za którą otrzymała nagrodę im. Isaaca Deutschera, oraz wpływowej pracy The Origin of Capitalism (1999).

<w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Meiksins Wood, E. (2018). Agrarne początki kapitalizmu. Praktyka Teoretyczna, 26(4), 343-360. https://doi.org/10.14746/prt.2017.4.13
Dział
VARIA
Biogram autora

Ellen Meiksins Wood

(1942-2016) – była amerykańską historyczką marksistowską i teoretyczką. Wraz z Robertem Brennerem stworzyła nurt nazywany „marksizmem politycznym”. Autorka wielu książek między innymi The Retreat from Class (1986), za którą otrzymała nagrodę im. Isaaca Deutschera, oraz wpływowej pracy The Origin of Capitalism (1999).

Bibliografia

  1. Locke, John. 2015. Dwa traktaty o rządzie. Tłum. Zbigniew Rau. Warszawa: Aletheia.