Kapitalizm. Historia krótkiego trwania – Dziewiętnaście Long Reads o „Tysiącu lat niewolnictwa”

Main Article Content

Jan Sowa

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi krytyczny esej poświęcony książce Kacpra Pobłockiego Kapitalizm. Historia krótkiego trwania. Zawiera on szereg luźno powiązanych uwag dotyczących kwestii założeń metodologicznych, wartości eksploatacyjnej, aktualności i nowatorskości, a także społecznego funkcjonowania książki Pobłockiego. Spośród poruszanych tu problemów trzy mają dominujący charakter: metodologiczny problem wyjaśnienia początków kapitalizmu oraz społecznego znaczenia systemu (debata między marksizmem a teorią zależności); omówienie historycznych przykładów niekapitalistycznych systemów społecznych; problem teleologii historii w wyjaśnieniach historycznych oraz jego ukryta obecność w terminologii sugerującej liniowy rozwój historii ludzkości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sowa, J. (2018). Kapitalizm. Historia krótkiego trwania – Dziewiętnaście Long Reads o „Tysiącu lat niewolnictwa”. Praktyka Teoretyczna, 26(4), 362-386. https://doi.org/10.14746/prt.2017.4.14
Dział
VARIA
Biogram autora

Jan Sowa, Katedra Kultury Współczesnej UJ

dr hab., pracownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, materialistyczno-dialektyczny teoretyk kultury, socjolog, kulturoznawca. Autor i redaktor wielu książek, m.in. Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości (2015) oraz Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania  z nowoczesną formą (2011).

Bibliografia

 1. Amin, Samir. 1970. Accumulation à l’échelle mondiale. Paris: Edition Anthropos.
 2. Banfield, Edward. 1958. The Moral Basis of a Backward Society. Glencoe: The Free Press.
 3. Brenner, Robert. 1977. „The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism”. New Left Review I/104 July–August.
 4. Engels, Fryderyk. 1961. „Położenie klasy robotniczej w Anglii. Na podstawie własnych obserwacji i autentycznych źródeł”. Tłum. Aleksander Długosz. W Karol Marks, Fryderyk Engels. Dzieła. T. 2. Warszawa: Książka i Wiedza.
 5. Graeber, David. 2004. Fragments of an Anarchist Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press.
 6. Horkheimer, Max. 1983. „Teoria tradycyjna a teoria krytyczna”. Tłum. Jerzy Łoziński. Colloquia Communia 2.
 7. Jameson, Fredric. 1988. „Postmodernizm albo kulturowa logika późnego kapitalizmu”. Tłum. Krzysztof Malita. Pismo Literacko-Artystyczne 4.
 8. Kubiak, Adam. 2015. Rzeczy mniejsze. Dysformia i fiasko: semi-peryferyjne formy kultury. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 9. Marks, Karol. 1968. „Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej”. T. 1. Tłum. zbiorowe. W Karol Marks, Fryderyk Engels. Dzieła. T. 23. Warszawa: Książka i Wiedza.
 10. Pobłocki, Kacper. 2017. Kapitalizm. Historia krótkiego trwania. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 11. Polanyi, Karl. 2010. Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów. Tłum. Maria Zawadzka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Smith, Neil. 2008. Uneven Development. Nature, Capital, and the Production of Space. Athens: The University of Georgia Press.
 13. Sowa, Jan. 2007. Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna. Kraków: Korporacja Ha!art.
 14. Sowa, Jan. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas.
 15. Sowa, Jan. 2016. „Undisciplined Unacademic Zone”. mezosfera.org September 30. http://mezosfera.org/undisciplined-unacademic-zone/.
 16. Wacquant, Loïc. 2012. „Trzy kroki w stronę historycznej antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu”. Tłum. Agnieszka Kowalczyk, Krystian Szadkowski. Praktyka Teoretyczna 5.