Democracy – Community – Social justice: The Theory and Practice of the Polish Cooperative Movement Between the two World Wars

Main Article Content

Kamil Piskała

Abstrakt

This article discusses the most recent publishing projects devoted to the history and intellectual accomplishments of the Polish cooperative movement before 1939. It illustrates the political dimension of the concept of cooperation, the need to deepen the research on the symbolic universe of the movement and the effect which defining the peripheral status of the Polish economy had on the development of the economic analyses of the Polish cooperators. The political philosophy of Polish cooperativism, created primarily by Edward Abramowski, in many respects exceeds the limitations characteristic for the classical modern ideologies of the political left-wing, thanks to which it inscribes in the process of ―inventing tradition‖ by the modern emancipation movements in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piskała, K. (2018). Democracy – Community – Social justice: The Theory and Practice of the Polish Cooperative Movement Between the two World Wars. Praktyka Teoretyczna, 27(1), 254-268. https://doi.org/10.14746/prt.2018.1.10
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Kamil Piskała, Institute of History, University of Łódź Department of Contemporary Polish History

historyk, w 2017 roku obronił doktorat ze współczesnej historii Polski na Uniwersytecie Łódzkim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii ruchów pracowniczych i socjalistycznej ideologii dwudziestego wieku, historii ludowej oraz ideach politycznych.

Bibliografia

 1. Abramowski, Edward. 1904. Socjalizm a państwo (przyczynek do krytyki współczesnego socjalizmu). Lwów: Polskie Towarzystwo Nakładowe.
 2. Abramowski, Edward. 1965. Filozofia społeczna. Wybór pism. Warszawa: PWN.
 3. Aldcroft, Derek H. 2006. Europe’s Thierd World. The European Periphery in the Interwar Years. Farnham: Ashgate Publishing.
 4. Augustyniak, Małgorzata. 2006. Myśl społeczno-filozoficzna Edwarda Abramowskiego. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 5. Bilewicz, Aleksandra. 2017. Społem 1906–1939. Idea, ludzie, organizacja. Vol. 1–2. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 6. Bilewicz, Aleksandra, and Dominika Potkańska. 2013. "Jak kiełkuje społeczeństwo obywatelskie. Kooperatywy spożywcze w Polsce jako przykład nieformalnego ruchu społecznego." Trzeci Sektor 1(3): 25–44.
 7. Błesznowski, Bartłomiej. 2017. Cooperativism and Democracy. Selected Works of Polish Thinkers. Leiden: Brill.
 8. Chałasiński, Józef. 1946. Społeczna genealogia inteligencji polskiej. Warszawa: Czytelnik.
 9. Chyra-Rolicz, Zofia. 1985. Pod spółdzielczym sztandarem. Z dziejów spółdzielczości polskiej do 1982 r. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.
 10. Chyra-Rolicz, Zofia. 1989. "Towarzystwo Kooperatystów a rozwój polskiego ruchu spółdzielczego." Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy 4: 72–80.
 11. Chyra-Rolicz, Zofia. 1992. Z tradycji polskiej spółdzielczości II Rzeczypospolitej. Idee – fakty – dokonania. Warszawa–Poznań: Polski Dom Wydawniczy "Ławica."
 12. Dąbrowska, Maria. 2014. Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego. Łódź: Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom."
 13. Dobrzycka, Urszula. 1991. Abramowski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 14. Gurney, Peter. 1996. Co-operative Culture and the Politics of Consumption in England, 1870–1930. Manchester: Manchester University Press.
 15. Hobsbawm, Eric J., and Ranger Tarrence. 1992. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
 16. Kędziorek, Felicja. 1969. Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym w latach 1918–1939. Warszawa: Zakład Wydawniczy CRS.
 17. Krzeczkowski, Konstanty. 1924. "Edward Abramowski 1868–1918." W Edward Abramowski. Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej. Vol. 1. Warszawa: Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców.
 18. Landau, Zbigniew, and Jerzy Tomaszewski. 1999. Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939. Warszawa: Książka i Wiedza.
 19. Lange, Oskar. 1928. Socjologia i idee społeczne Edwarda Abramowskiego. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
 20. Leszczyński, Filip Karol. 2017. Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP. Wybór pism. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 21. Piskała, Kamil. 2014. ―Praktykowanie utopii. Edward Abramowski i »powracające widmo komunizmu«." Magazyn Filozoficzny Hybris 25: 66–92.
 22. Polonsky, Antony. 1972. Politics in Independent Poland 1921–1939. The Crisis of Constitutional Government. Oxford: Clarendon Press.
 23. Stefczyk, Franciszek. 2017. Oszczędność, praca, solidarność. Wybór pism. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 24. Wolski, Józef. 2015. Wyzwolenie. Wybór pism spółdzielczych z lat 1923–1956. Łódź: Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom."
 25. Wynot, Edward. 1974. Polish Politics in Transition. The Camp of National Unity and The Struggle for Power 1935–1939. Athens: University of Georgia Press.
 26. Żerkowski, Jan. 1961. Spółdzielczość spożywców w Polsce 1918–1939. Warszawa: Zakład Wydawnictw CRS.