Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne
PDF

Słowa kluczowe

uniwersytet publiczny
regulacja
utowarowienie
krytyczne studia nad edukacją

Jak cytować

Burawoy, M. (2013). Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 13–30. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.2

Abstrakt

Celem artykułu jest diagnoza pozycji współczesnego uniwersytetu oraz wypracowanie narzędzi, które mogłyby stanowić podstawę przedefiniowania jego znaczenia. Jako dwa kluczowe czynniki strukturyzujące dziś pole akademickie autor wskazuje regulację i utowarowienie. Swego rodzaju przeciwwagę dla tych instrumentów/procesów ma stanowić idea uniwersytetu publicznego, rozumianego jako aktywny, krytyczny uczestnik dyskusji o rozwoju społecznym.
https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.2
PDF