Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne

Main Article Content

Michael Burawoy

Abstrakt

Celem artykułu jest diagnoza pozycji współczesnego uniwersytetu oraz wypracowanie narzędzi, które mogłyby stanowić podstawę przedefiniowania jego znaczenia. Jako dwa kluczowe czynniki strukturyzujące dziś pole akademickie autor wskazuje regulację i utowarowienie. Swego rodzaju przeciwwagę dla tych instrumentów/procesów ma stanowić idea uniwersytetu publicznego, rozumianego jako aktywny, krytyczny uczestnik dyskusji o rozwoju społecznym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Burawoy, M. (2013). Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 13-30. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.2
Dział
TŁUMACZENIA
Biogram autora

Michael Burawoy

profesor socjologii. Pracuje na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Interesuje się problemami pracy oraz edukacji. Badał m.in. miejsca pracy w Zambii, Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech i w Rosji. W swoich badaniach stosował obserwację uczestniczącą. Rozwinął też nurt etnografii porównawczej, który opisał w “Global Ethnography”. W 2004 roku pełnił funkcję prezesa American Sociological Association. Od 2010 roku jest prezesem International Sociological Association. Autor wielu głośnych książek z zakresu socjologii pracy m.in: Manufacturing Consent: Changes in the Labor Processunder Monopoly Capitalism (1979), The Politics of Production: Factory Regimes Under Capitalism and Socialism (1985) oraz ostatnio The Extended Case Method: Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, and One Theoretical Tradition (2009).