Feministyczna transnarodowa diaspora w działaniu. Przypadek #CzarnegoProtestu

Main Article Content

Greta Gober
Justyna Struzik

Abstrakt

Autorki artykułu omawiają społeczną mobilizację wokół #CzarnegoProtestu wśród polskich migrantek mieszkających w czterech europejskich miastach. #CzarnyProtest był najwyrazistszym przykładem ruchu o prawa kobiet w najnowszej historii Polski. Główne pytanie badawcze prezentowanego studium dotyczy znaczeń przypisywanych zagranicznym protestom solidarnościowym przez ich organizatorki. Analiza motywów skłaniających do organizowania #CzarnegoProtestu za granicą pokazuje, że mobilizacja ta wykracza poza ramy transnarodowego aktywizmu. Teoretyczna rama artykułu powstała w oparciu o rozważania na temat diaspor jako kulturowych wspólnot tworzonych przez procesy negocjowania tożsamości, wewnętrznej heterogeniczności oraz własnych granic. Do ramy tej autorki włączają dodatkowo koncepcje ruchów społecznych, pokazując, w jaki sposób liderstwo oparte na łączeniu, dyskursywne struktury możliwości oraz emocje umożliwiły transnarodową mobilizację wokół #CzarnegoProtestu. Opierając się na wywiadach jakościowych z organizatorkami protestów, autorki wskazują, że #CzarnyProtest zainicjował powstanie feministycznej, transnarodowej diaspory wewnątrz społeczności migranckich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gober, G., & Struzik, J. (1). Feministyczna transnarodowa diaspora w działaniu. Przypadek #CzarnegoProtestu. Praktyka Teoretyczna, 30(4), 129-152. https://doi.org/10.14746/prt.2018.4.5
Dział
ARTYKUŁY
Biogramy autorów

Greta Gober, Department of Media Studies Section for Journalism, Media and Communication (JMK) Stockholm University, Karlavägen 104 115-93 Stockholm

defended her PhD in cultural studies with a specialization in media from the Warsaw University of Social Sciences and Humanities in Poland. During her PhD she was a Guest Researcher at the Centre for Gender Research at the University of Oslo and a Fulbright Visiting Scholar at the Department of Gender and Women’s Studies at the University of California, Berkeley. She is the author of The institution of the media through the prism of gender (2018) and a Handbook on Working Towards Gender Equality in the Media (2019). She is currently a Postdoctoral Fellow at the Department of Media Studies, Stockholm University where she is working on a project exploring organizational responses to online harassment of female journalists.

Justyna Struzik, Instytut Socjologii UJ Ul. Grodzka 52 31-044 Kraków

received her PhD in sociology from the Institute of Sociology at the Jagiellonian University in Cracow, with the thesis “Queer Movements in Poland”. Currently, she is a Postdoctoral researcher on the project “Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health”. She has participated in numerous research projects focused on discrimination and inequalities in an intersectional perspective, with special attention given to sexual identity, gender, and place of residence. She co-authored Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce (In Different Voices. Families of Choice in Poland, 2017, with Joanna Mizielińska and Agnieszka Król) and authored Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchów queerowych w Polsce (Queer Solidarity. Mobilisation, Frames and Actions of Queer Movements in Poland, 2019).

Bibliografia

 1. Berns-McGown, Rima. 2007/2008. “Redefining »Diaspora«: The Challenge of Connection and Inclusion.” International Journal 63(1): 3–20.
 2. Campt, Tina, and Deborah Thomas. 2008. “Gendering diaspora: transnational feminism, diaspora and its hegemonies.” Feminist Review 90(1): 1–8. https://doi.org/10.1057/fr.2008.41
 3. Chmielewska, Marta, Małgorzata Druciarek, and Izabela Przybysz. 2017. Czarny Protest. W stronę nowego “kompromisu aborcyjnego”? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 4. Cohen, Robin. 1997. Global Diasporas. An Introduction. London: UCL Press.
 5. Della Ratta, Donatella, and Augusto Valeriani. 2014. “Remixing the Spring! Connective Leadership and Read-Write Practices in the 2011 Arab Uprisings.” In Communication Rights and Social Justice. Historical Accounts of Transnational Mobilizations. Eds. C. Padovani and A. Calabrese. London, UK: Palgrave Macmillan: 288–304.
 6. Diani, Mario. 2013. “Bloc Recruitment.” In The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements. Eds. D.A. Snow, D. della Porta, B. Klandermans, D. McAdam. Oxford: Wiley-Blackwell.
 7. Flam, Helena. 2005. “Emotion’s Map: a Research Agenda.” In Emotions and Social Movements. Routledge Advances in Sociology. Eds. H. Flam and D. King. London–New York: Routledge: 19–40.
 8. Flick, Uwe. 2006. An Introduction to Qualitative Research. London. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
 9. Gober, Greta. 2016 a. “Polarization in Poland. Commentary.” Baltic Worlds 9(4): 88–89.
 10. Gober, Greta. 2016 b. “International Ultra-Conservative Anti-Abortion Lobbying. Who is Behind the Anti-Abortion Bill in Poland.” Kvinnefronten October 7.
 11. Gober, Greta. 2018. Instytucja medialna przez pryzmat płci. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 12. Hall, Stuart. 1994. “Cultural Identity and Diaspora.” In Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. Eds. P. Williams and L. Chrisman. New York: Columbia University Press: 392–403.
 13. Jasper, James. 1997. The Art of Moral Protest. Culture, Biography, and Creativity in Social Movements. Chicago: The University of Chicago Press.
 14. Koopmans, Ruud. 2004. “Movements and Media: Selection Processes and Evolutionary Dynamics in the Public Sphere.” Theory and Society 33: 367–391.
 15. Korolczuk, Elżbieta. 2016a. “Mass Mobilization Against the Ban on Abortion in Poland.” Baltic Worlds 9(4): 88–89.
 16. Korolczuk, Elżbieta. 2016b. “Explaining Mass Protests Against Abortion Ban in Poland: the Power of Connective Action.” Zoon Politikon 7: 91–113.
 17. Król, Agnieszka, and Paula Pustułka. 2018. “Women on Strike: Mobilizing Against Reproductive Injustice in Poland.” International Feminist Journal of Politics 20(3): 366–384. https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1460214.
 18. Kubisa, Julia. 2016. “Odzyskajmy Polskę dla kobiet!” Krytyka Polityczna October 10. Retrieved from: https://krytykapolityczna.pl/kraj/odzyskajmy-polske-dla-kobiet/ (accessed 20.04.2019).
 19. Majewska, Ewa. 2016. “Słaby opór i siła bezsilnych. #CzarnyProtest w Polsce 2016.” Praktyka Teoretyczna November 10. Retrieved from:http://www.praktykateoretyczna.pl/ewa-majewska-slaby-opor-i-sila-bezsilnych-czarnyprotest-kobiet-w-polsce-2016/ (accessed 15.04.2019).
 20. McAdam, Dough. 2015. “Recruits to Civil Rights Activism.” In The Social Movements Reader: Cases and Concepts. Eds. J. Goodwin & J.M. Jasper. Chichester, West Sussex, UK–Malden, MA: John Wiley & Sons Inc.: 65–75.
 21. Morris, Aldon. D., and Suzanne Staggenborg. 2004. “Leadership in Social Movements.” In The Blackwell Companion to Social Movements. Eds. D. A. Snow, S. A. Soule and H. Kriesi. Oxford–Malden, MA: Blackwell.
 22. Mosca, Lorenzo. 2014. “Bringing Communication Back In: Social Movements and Media.” In Communication Rights and Social Justice. Historical Accounts of Transnational Mobilizations. Eds. C. Padovani and A. Calabrese. London, UK: Palgrave Macmillan: 219–234.
 23. Narkowicz, Kasia. 2016. “Czarny Protest: How Polish Women Took to the Streets.” Open Democracy October 11. Retrieved from: https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/czarny-protest-how-polish-women-took-to-streets/ (accessed 20.04.2019).
 24. Paerregaard, Karsten. 2010. “Interrogating Diaspora: Power and Conflict in Peruvian Migration.” In Diaspora and Transnationalism. Concepts, Theories and Methods. Eds. R. Bauböck and T. Faist. Amsterdam: Amsterdam University Press: 91–107.
 25. Sawyer, Lena. 2008. “Engendering »Race« in Calls for Diasporic Community in Sweden.” Feminist Review 90: 87–105.
 26. Sökefeld, Martin. 2006. “Mobilizing in Transnational Spaces: a Social Movement Approach to the Formation of Diaspora.” Global Networks 6(3): 265–284.
 27. Walgrave, Stefaan, and Jan Manssens. 2000. “The Making of the White March: The Mass Media as a Mobilizing Alternative to Movement Organizations.” Mobilization 5(2): 217–239.