SŁABY OPÓR. OBRAZ, WSPÓLNOTA I UTOPIA POZA PARADYGMATEM HEROICZNYM

Main Article Content

Ewa Majewska

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do numeru Praktyki Teoretycznej poświęconego problematyce słabego oporu. Oprócz głównych inspiracji teoretycznych zjawiska, które można by pokrótce nazwać zwrotem w stronę codzienności czy też odwrotem od heroicznego modelu podmiotowości, redaktorka omawia też opublikowane w numerze artykuły.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Majewska, E. (2019). SŁABY OPÓR. OBRAZ, WSPÓLNOTA I UTOPIA POZA PARADYGMATEM HEROICZNYM. Praktyka Teoretyczna, 32(2), 7-20. https://doi.org/10.14746/prt.2019.2.0
Dział
WSTĘP
Biogram autora

Ewa Majewska, Uniwersytet Warszawski Gender Studies

Ewa Majewska - filozofka feministyczna i aktywistka. Wykładała na Gender Studies i Wydziale Artes Liberales UW, była stypendystką ICI Berlin oraz IWM w Wiedniu, prowadziła badania w UC Berkeley w USA. Opublikowała książki: Kontrpubliczności ludowe i feministyczne (2018), Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie (2017), Sztuka jako pozór? Cenzura i inne formy upolityczniania kultury (2013), Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny (2009); współredagowała tomy: Zniewolony umysł II. Neoliberalizm i jego krytycy oraz Futuryzm miast przemysłowych. Jest autorką artykułów i esejów m. in w: e-flux, Signs, Third Text, Przeglądzie Filozoficznym, Etyce, Kulturze Współczesnej, Przekroju, Praktyce Teoretycznej.

Bibliografia

 1. Agamben, Giorgio. 2008. Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Tłum. Sławomir Królak. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 2. Ahmed, Sara. 2014. Willful Subjects. Durham and London: Duke University Press.
 3. Butler, Judith. 2010. Walczące słowa. Tłum. Adam Ostolski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 4. Butler, Judith i Gayatri Ch. Spivak. 2007. Who Sings the Nation State? Calcutta, New York and Oxford: Seagull Books.
 5. Diderot, Denis. 1958. Paradoks o aktorze. Tłum. Jan Kott. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
 6. Federici, Silvia. 2004. Caliban and the Witch. New York: Autonomedia.
 7. Foucault, Michel. 1984. “Des Espaces Autres.” Architecture, Mouvement, Continuité 5: 46–49.
 8. Habermas, Jürgen. 2008. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Wanda Lipnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Halberstam, Jack (Judith). 2011. The Queer Art of Failure. Durham: Duke University Press.
 10. Havel, Vaclav. 2011. Siła bezsilnych i inne eseje. Tłum. Andrzej Jagodziński. Warszawa: Agora.
 11. Hardt, Michael i Antonio Negri. 2017. The Assembly. New York: Oxford University Press.
 12. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1963. Fenomenologia ducha. Tłum. Adam Landman. Warszawa: PWN.
 13. Heidegger, Martin. 1994. Bycie i czas. Tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Honig, Bonnie. 2013. Antigone, Interrupted. Cambridge: Cambridge University Press.
 15. hooks, bell. 2013. Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum. Tłum. Ewa Majewska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 16. Jaworska, Justyna. 2019. „Piękne widoki, panowie, skąd macie”. O kinie polskiego socjokonsumpcjonizmu. Kraków: Universitas.
 17. Kluge, Aleksander i Oskar Negt. 2016. Public Sphere and Experience. Tłum. Peret Labanyi i in. London: Verso.
 18. Korolczuk, Elżbieta. 2019. Matki i córki we współczesnej Polsce. Kraków: Universitas.
 19. Korolczuk, Elżbieta, Beata Kowalska, Jennifer Ramme i Claudia Snochowska-Gonzales (red.). 2019. Bunt kobiet – Czarne Protesty i Strajki Kobiet. Gdańsk: ECS.
 20. Leder, Andrzej. 2019. Był kiedyś postmodernizm… Sześć esejów o schyłku XX stulecia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 21. Majewska, Ewa. 2018. Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i Czarne Protesty. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 22. Majewska, Ewa, Elżbieta Korolczuk, Julia Kubisa i Katarzyna Rakowska. 2019. „From the Women’s Strike to the Feminist International: In Struggle We Unite – Voices from Poland.” Viewpoint Magazine. https://www.viewpointmag.com/2019/06/18/from-thewomens-strike-to-the-feminist-international-in-struggle-we-unite-voices-from-poland/ (dostęp 29.06.2019).
 23. Marzec, Wiktor. 2015. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Kraków: Universitas.
 24. Michna, Natalia Anna. 2018. Kobiety i kultura. O doświadczeniu w filozofii feministycznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 25. Ochocki, Aleksander. 2003. Trzy opery i podmiotowość komiczna. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 26. Peters, Sybille. 2016. „Wprowadzenie.” W Prawda jest konkretna. Red. Florian Malzacher. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
 27. Scott, James. 1985. Weapons of the Weak. New Heavens and London: Yale University Press.
 28. Spivak, Gayatri. 2011. „Czy podporządkowani inni mogą przemówić?” Tłum. Ewa Majewska. Krytyka Polityczna 25–26: 196–239.
 29. Steyerl, Hito. 2015. The Wretched of the Screen. Berlin: e-flux and Sternberg Press.
 30. Urbańska, Sylwia. 2015. Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989– 2010. Toruń: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
 31. Vattimo, Gianni, Pier Aldo Rovatti i Peter Carraveta (red.). 2012. Weak Thought. New York: SUNY Press.
 32. Wróbel, Szymon i Jola Workowska. 2017. „Siła niemocy – wywiad.” Odra 4.
 33. Zawadzki, Andrzej. 2003. „Noica, Vattimo: »mys l słaba« i jej konsekwencje”. Teksty Drugie 6: 167–178.