Słabe, chrome i skołowaciałe. O praktycznych wymiarach teorii ekokrytycznych.

Main Article Content

Tymon Adamczewski

Abstrakt

Autor omawia w artykule współczesne osiągnięcia dyskursów ekokrytyki, próbując odczytać je przez pryzmat słabej myśli. Główna uwaga poświęcona jest intrygującym propozycjom teoretycznym Timothy‟ego Mortona dotyczącym hiperobiektów, które ukazane zostają w kontekście OOO (object-oriented ontology), a które uznać można za przykłady innego sposobu uprawiania teorii i praktyki akademickiej. Wykorzystując pojęcie veering (skołowacenia) Nicholasa Royle‟a, autor wskazuje zalety osadzenia rozważań w „osłabionej”, nieantropocentrycznej perspektywie, która stanowi alternatywę dla bardziej dydaktycznych i opartych na poczuciu winy dyskursów krytycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamczewski, T. (2019). Słabe, chrome i skołowaciałe. O praktycznych wymiarach teorii ekokrytycznych. Praktyka Teoretyczna, 32(2), 129-149. https://doi.org/10.14746/prt.2019.2.7
Dział
ODZYSKIWANIE: ŚRODOWISKO, EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ
Biogram autora

Tymon Adamczewski, Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Angielskiego ul. Grabowa 2 85-601 Bydgoszcz

Tymon Adamczewski – adiunkt w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Angielskiego na UKW w Bydgoszczy. Bada dyskursy krytycznne współczesnego literaturoznawstwa oraz ich związki z filozofią, a w szczególności z myślą Jacques‟a Derridy. Obecnie pracuje nad zadnieniem kategorii doświadczenia w obcowaniu z tekstami (nie tylko) literackimi, a także kwestiami etyki i znaczeniem ekokrytki dla lektury i interpretacji.

Bibliografia

 1. Barry, Peter. 2002. Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory. Manchester: Manchester University Press.
 2. Bonneuil, Christophe and Jean-Baptiste Fressoz. 2016. The Shock of the Anthropocene: The Earth, Hostory and Us. Trans. David Fernbach. London: Verso.
 3. Buell, Lawrence. 1995. The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. Cambridge, London: Verso [e-text].
 4. Buell, Lawrence. 2006. The Future of Environmental Criticism. Environmental Crisis and Literary Imagination. Malden–Oxford–Carlton: Blackwell Publishing.
 5. Casarino, Cesare, and Antonio Negri. 2008. In Praise of the Common. A Conversation on Philosophy and Politics. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.
 6. Clark, Timothy. 2011. The Cambridge Introduction to Literature and the Environment. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Cohen, Jeffrey Jerome, and Lowell Duckert (eds.). 2017. Veer Ecology – A Companion for Environmental Thinking. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.
 8. Colebrook, Claire. 2014. Death of the Posthuman. Essays on Extinction Vol.1. Michigan: Open Humanities Press.
 9. Cuddon, J.A. 1999. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin.
 10. Deleuze, Gilles and Félix Guattari. 2004 [1972]. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. Trans. Robert Hurley, Mark Seem, and Helen R. Lane. London: Continuum.
 11. Deleuze, Gilles and Félix Guattari. 2004 [1980]. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Trans. Brian Massumi. London: Continuum.
 12. Estok, Simon. 2011. Ecocriticism and Shakespeare. Reading Ecophobia. New York: Palgrave Macmillan Garrard, Greg. 2004. Ecocriticism. London–New York: Routledge.
 13. Glotfelty Cheryll, and Harold Fromm (eds.). 1996. The Ecocritical Reader. Landmarks in Literary Ecology. Athens–London: The University of Georgia Press Haraway, Donna J. 2016. Staying with the Trouble. Making Kin in the Chtulucene. Durham–London: Duke University Press.
 14. Harman, Graham. 2002. Tool-Being: Heidegger and the Metaphysics of Objects. Chicago–La Salle: Open Court.
 15. Harman, Graham. 2018. Object-Oriented Ontology. A New Theory of Everything. London: Penguin Random House.
 16. Iovino, Serenella and Serpil Oppermann (eds.). 2014. Material Ecocriticism. Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press.
 17. Land, Nick. 2012. The Dark Enlightenment. Retrieved from http://www.thedarkenlightenment.com/the-dark-enlightenment-by-nick-land/ (accessed 08.06.2019).
 18. Lentricchia, Frank, and Thomas McLaughlin (eds.). 1994. Critical terms for literary study. Chicago: University of Chicago Press.
 19. Love, Glen A. 2003. Practical Ecocriticism: Literature, Biology and the Environment. Charlottesville: University of Virginia Press.
 20. Macey, David. 2000. The Penguin Dictionary of Critical Theory. London: Penguin.
 21. Moore, Jason W. 2018. “Anthropocene? More like »Capitalocene«. Interview by Gennaro Avallone and Emanuele Leonard.” In Il manifesto, Global Edition. Retrieved from https://global.ilmanifesto.it/anthropocene-more-like-capitalocene/ (accessed 08.06.2019).
 22. Morton, Timothy. 2007. Ecology without Nature. Rethinking Environmental Aesthetics. Cambridge–London: Harvard University Press.
 23. Morton, Timothy. 2010. Ecological Thought. Cambridge–London: Harvard University Press.
 24. Morton, Timothy. 2013. Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.
 25. Morton, Timothy. 2016. Dark Ecology. For a Logic of Future Coexistence. New York: Columbia University Press.
 26. Morton, Timothy. 2017. “Attune.” In Veer Ecology. A Companion for Environmental Thinking. Eds. Jeffrey J. Cohen and Lowell Duckert. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.
 27. Morton, Timothy. 2018. Being Ecological. Cambridge: The MIT Press. Nayar, Pramod K. 2010. Contemporary Literary and Cultural Theory: From Structuralism to Ecocriticism. Delhi: Longman/Dorling Kindersley.
 28. Leitch, Vincent B. et al. (eds.). 2001. The Norton Anthology of Theory and Criticism. New York–London: W.W. Norton.
 29. Royle, Nicholas. 2011. Veering. A Theory of Literature. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 30. Royle, Nicholas. 2017. “Afterword: On the Veer.” In Veer Ecology. A Companion for Environmental Thinking. Eds. Jeffrey J. Cohen and Lowell Duckert. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.
 31. Stoppard, Tom. 2013. Darkside. London: Faber and Faber.
 32. Vattimo, Gianni. 1994. The Transparent Society. Trans. David Webb. Baltimore: John Hopkins University Press.