Obrazy motłochu

Main Article Content

. .

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
., . (2019). Obrazy motłochu. Praktyka Teoretyczna, 33(3), 7-13. https://doi.org/10.14746/prt.2019.3.1
Dział
WSTĘP

Bibliografia

 1. Foucault, Michel. 1987. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. Warszawa:PIW.
 2. Foucault, Michel. 1994. Dits et écrits II (1970-1975). Paris : Gallimard Haraway, Donna i Tsing, Anna. 2016. Reflections on the Plantationocene:A Conversation with Donna Haraway and Anna Tsing. Madison: Edge Effects.
 3. Hobsbawm, Eric. 2019. „Bandyta społeczny”. Tłum. M. Pospiszyl. Praktyka Teoretyczna 33(3).
 4. Linebaugh, Peter i Rediker. Marcus. 2019. „Wielogłowa hydra”. Tłum. Łukasz Moll. Praktyka Teoretyczna 3 (33).
 5. Marks, Karol i Fryderyk Engels. 1962. „Manifest komunistyczny.” W MED. t. 4. Warszawa: Książka i Wiedza.
 6. Marks, Karol. 2011. 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 7. Olbracht, Ivan. 1953. Mikoła Szuhaj zbójnik. Tłum. Helena Gruszczyńska-Dubowa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 8. Pfeifer, Kasper. 2019. „Oj skończy się nam, skończy nasze mordowanie”. Ludowe pieśni antyfeudalne, Ściegienny, Szela i możliwy wpływ
 9. chłopskiej teologii emancypacyjnej na rabację galicyjską. Praktyka Teoretyczna 3(33).
 10. Platon. 2010. Państwo. Tłum. Władysław Witwicki. Warszawa: PWN.
 11. Polibiusz. 1957. Dzieje. T. 1. Tłum. Seweryn Hammer. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 12. Tsing, Anna. 2015. The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton, Oxford: Princeton University
 13. Press.
 14. Tsing, Anna. 2018. „Krnąbrne krawędzie: grzyby jako gatunki towarzyszące”. Tłum. M. Rogowska-Stangret. W Feministyczne nowe materializmy: usytuowane kartografie, Red. O. Cielemęcka i M. Rogowska-Stangret. Lublin: e-naukowiec.