Bezpieczen´stwo a wydarzenie. Wywiad z Maurizio Lazzarato przeprowadzony przez Colectivo Situaciones

Main Article Content

Maurizio Lazzarato

Abstrakt

Wywiad z Maurizio Lazzarato przeprowadzony przez Colectivo Situaciones.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lazzarato, M. (2011). Bezpieczen´stwo a wydarzenie. Wywiad z Maurizio Lazzarato przeprowadzony przez Colectivo Situaciones. Praktyka Teoretyczna, 2, 51-63. https://doi.org/10.14746/prt.2011.2.4
Dział
WŁADZA NAD ŻYCIEM