O życiu, umysłach i materii - dokąd sięga biopolityka biopolityka?

Main Article Content

Mateusz Falkowski

Abstrakt

Pierwotne zadanie polegało na tym, by zbadać, dokąd sięga biopolityka (zarówno w ścisłym sensie przestrzenno-materialnym, jak i historycznym). Rozważania dotycząjedynie warunków rozwiązania tytułowej kwestii. Skupiają się na analizie pojęcia „biopolityki”. Już sam sposób uprawiania i pisania przez Foucaulta historii pozwala zrozumieć genezę i status biopolityki. Metoda Foucaulta – rekonstruowana na podstawie wykładów z lat siedemdziesiątych – polega na postępującym odsłanianiu pozytywnych sił kryjących się w każdym zjawisku. Każda rzecz, zdarzenie historyczne konstytuuje się na gruncie pewnej konstelacji sił, będących dlań elementami genetycznymi. Same te siły rodzą się już wcześniej, zwykle osobno, w abstrakcji – potrzeba ich powiązania, aby mogłysię skonkretyzować. Zarazem jednak ta ich uprzednia abstrakcyjność staje się widoczna jedynie z perspektywy formy końcowej. W podobny sposób traktował dzieje Marks: historiogra*a to zawsze poszukiwanie elementów genetycznych, sił współtworzących dany fenomen. Foucault uprawia i przedstawia historię konkretyzacji. Konkretyzacja jest u niego zasadą transformacji. Stawanie się konkretu to zarazem stawanie się biopolityki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Falkowski, M. (2011). O życiu, umysłach i materii - dokąd sięga biopolityka biopolityka?. Praktyka Teoretyczna, 2, 87-94. https://doi.org/10.14746/prt.2011.2.6
Dział
WŁADZA NAD ŻYCIEM
Biogram autora

Mateusz Falkowski

Mateusz Falkowski – filozof, współtwórca Orgii Myśli (www.orgiamysli.pl)

Bibliografia

  1. Agamben G. 2008. Homo sacer: suwerenna władza i nagie życie. Warszawa: Prószyński i S-ka.
  2. Balibar É. 2006. Foucault i Marks: stawka nominalizmu. W Trwoga mas: polityka i filozofia przed Marksem i po Marksie. Warszawa.
  3. Baudrillard J. 2006. Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury. Warszawa: Sic!.
  4. Bourdieu P. 2005. Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Scholar.
  5. Deleuze G., Guattari F. 1997. Anti-Odipus. Frankfurt a/M.
  6. Foucault M. 1998. Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w College de France. 1976. Warszawa: Fundacja Aletheia.
  7. Foucault M. 2004. Naissance de la biopolitique: cours au college de France (1978-1979). Paris: Seuil.
  8. Foucault M. 2010. Bezpieczeństwo. terytorium. populacja: wykłady w College de France 1977-1978. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  9. Marks K., Engels F. 1966. Dzieła. t. 13. Warszawa: Książka i Wiedza.
  10. Schmitt C. 2000. Teologia polityczna. [w:] tegoż. Teo-logia polityczna i inne pisma. Kraków.