Od obozów dla uchodźców do osiedli grodzonych. Biopolityka i koniec miasta

Main Article Content

Bülent Diken

Abstrakt

Artykuł opisuje sytuację osób ubiegających się o azyl, będących materializacją zaproponowanej przez Giorgia Agambena kategorii homo sacer – ostatecznego przedmiotu biopolityki, którego życie odarte jest z kulturowych i politycznych form. Uwaga autora skupia się na społeczno-przestrzennych mechanizmach unieruchamiających potencjalnych azylantów w ramach „nie-miejsc” takich jak ośrodki dla uchodźców, w których wiodą oni życie wpisane w permanentny stan wyjątkowy i ośrodki zatrzymań, gdzie
tra(ają przymusowo i bez wyroku. W celu przedstawienia systematycznego ujęcia owego unieruchomienia, artykuł odwołuje się do pojęcia obozu. W dalszej kolejności wskazuje na istotne zbieżności między przestrzeniami dla uchodźców i innymi, bardziej pożądanymi współczesnymi obozami (np. osiedlami grodzonymi), co prowadzi do problematyzacji pojęć takich jak miasto czy polityka. Podsumowując, omawiane są tu konsekwencje „obozu” jako
zarazem pozytywnej formy władzy, jak i ograniczenia wolności, w odniesieniu do dyskusji o „końcu miasta” i (nie)możliwości oporu przeciwko lub ucieczki od obozów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Diken, B. (2011). Od obozów dla uchodźców do osiedli grodzonych. Biopolityka i koniec miasta. Praktyka Teoretyczna, 3, 126-140. https://doi.org/10.14746/prt.2011.3.3
Dział
METROPOLIA CZY BIOPOLIS?
Biogram autora

Bülent Diken

Bülent Diken – socjolog tureckiego pochodzenia, absolwent planowania miejskiego (w duńskiej Aarhus School of Architecure). Wykładowca Uniwersytetu w Lancaster (Wydział Socjologii). Zainteresowania badawcze sytuuje w obszarze teorii społecznej, socjologii miasta i migracji, (lozo(i polityki i poststrukturalizmu. Autor m.in. The Culture of Exception - Sociology Facing the Camp (2005), Sociology through the Projector (2007, obie razem z Carstenem Bagge Laustsenem), Nihilism (2009)