20 tez o obaleniu metropolii

Main Article Content

Marcello Tarì

Abstrakt

Metropolia jako uogólniona forma biopolitycznej władzy i opresji ma się ku końcowi. Wielość form miejskiego oporu, heterogeniczne pojedynczości rzucające wyzwanie wertykalnym strukturom władzy przybliżają na do komunizmu, który nadchodzi. Współdzielenie przestrzeni, środków produkcji, afektów zrewolucjonizuje metropolitalny porządek. Czy miejskie bunty i formy biopolitycznego oporu przekształcą się w praktyki zmierzające do uwolnienia „potencji-nie-bycia-rządzonym”? Jak i gdzie? Odpowiedz na to pytanie jest już krokiem na tej drodze.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tarì, M. (2011). 20 tez o obaleniu metropolii. Praktyka Teoretyczna, 3, 141-148. https://doi.org/10.14746/prt.2011.3.4
Dział
METROPOLIA CZY BIOPOLIS?
Biogram autora

Marcello Tarì

Marcello Tarì – wykłada etnografię na Uniwersytecie w Bari. Jego zainteresowania badawcze dotyczą antropologii aktywizmu włoskiego oraz subaltern studies