Życie jako moc deterytorializacji Pragnienie-produkcja i żywa praca I – Deleuze i Guattari)

Main Article Content

Joanna Bednarek

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wprowadzonej przez Deleuze’a i Guattariego kategorii życia jako produkcji; stanowi ona a"rmatywne i dzięki temu otwierające nowe perspektywy ujęcie problematyki biopolitycznej. Nacisk zostaje położony na bezpośrednio społeczny i polityczny charakter życia jako produkcji; omówione zostaje też stawanie się mniejszościowym jako strategia oporu wobec kapitalizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarek, J. (2011). Życie jako moc deterytorializacji Pragnienie-produkcja i żywa praca I – Deleuze i Guattari). Praktyka Teoretyczna, 3, 161-172. https://doi.org/10.14746/prt.2011.3.6
Dział
PERSPEKTYWY BIOPOLITYKI
Biogram autora

Joanna Bednarek

Joanna Bednarek – doktor filozofii; publikowała w „Krytyce Politycznej” i „Nowej Krytyce”. Obszar kompetencji i zainteresowań: na przecięciu poststrukturalizmu, feminizmu, teorii lewicowej i literatury

Referencje

 1. Artus P., Virard M.-P. 2008. Wielki kryzys globalizacji. Warszawa: Biblioteka Le Monde Diplomatique.
 2. Badiou A. 2009. „Realne kryzysu”. Recykling Idei 12.
 3. Berman M. 2006. „Wszystko. co stałe. rozpływa się w powietrzu”: rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Berressem H. 2005/2006. “n-1 sexes”. rhizomes (11-12).
 5. Braidotti R. 2007. „Biowładza i nekropolityka: refeksje na temat etyki trwałości (zarys nowych badań)”. eurozine springerin (2).
 6. Cohen J. J., Ramlow T. R. 2005/2006. “Pink Vectors of Deleuze: Queer theory and Inhumanism”. rhizomes (11-12).
 7. Deleuze G. 2007. Postscriptum o społeczeństwie kontroli. W Negocjacje: 1972-1990. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 8. Deleuze G. 2008. Kino 2: obraz-czas. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 9. Deleuze G., Guattari F. 2008. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia. London-New York: Penguin Classics.
 10. Deleuze G., Guattari F. 2008. Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. London-New York: University of Minnesota Press.
 11. Foucault M. 2007. Security. Territory. Population. New York: Picador.
 12. Foucault M. 2008. The Birth of Biopolitics. New York: Picador.
 13. Hardt M., Negri A. 2009. Commonwealth. Cambridge MA: Belknap Press.
 14. Hardt M.. Negri A. 2004. Multitude: Krieg und Demokratie im Empire. Frankfurt/M.-New York.
 15. Hardt M.. Negri A. 2005. Imperium. Warszawa: W.A.B..
 16. Holland E. 1998. From Schizophrenia to Social Control. W Deleuze and Guattari: New Mappings in Politics, Philosophy, and Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 17. Holland E. 2006. Nomad Citizenship and Global Democracy. W Deleuze and the Social. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 18. Jardine A. “Woman in Limbo: Deleuze and His Br(others)”. SubStance 13(3-4): 46-60.
 19. Kaup M. 2007. “The Future is Entirely Fabulous: the Baroque Genealogy of Latin America’s Modernity”. Modern Language Quarterly 68 (2) : 221-241.
 20. Marks K., Engels F. 1976. Manifest komunistyczny. Warszawa: Książka i Wiedza.
 21. Millett K. 2005. “A thousand Queer Plateaus: Deleuze’s ‘Imperceptibility’ as a Liberated Mapping of Desire”. rhizomes (11/12).
 22. Ren H. 2005. “Modes of Governance in Neo-Liberal Capitalism: an Introduction”. rhizomes (10).
 23. Said E. 2009. Kultura i imperializm. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielleńskiego.