Walka o autonomię – Kathi Weeks i feministyczna polityka na rzecz dochodu podstawowego: Przedmowa do tłumaczenia.

Main Article Content

Maciej Szlinder

Abstrakt

Walka o autonomię – Kathi Weeks i feministyczna polityka na rzecz dochodu podstawowego: Przedmowa do tłumaczenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
MATERIALNE WARUNKI UWSPÓLNIANIA
Biogram autora

Maciej Szlinder, Redakcja Praktyki Teoretycznej Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza ul. Szamarzewskiego 89c 60-780 Poznań

MACIEJ SZLINDER – polski filozof, ekonomista, doktor nauk humanistycznych, polityk, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, członek Zarządu Krajowego Partii Razem (od 2018). Autor książki Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 2018).

Bibliografia

  1. Bednarek, Joanna. 2011. „Utopia? Tak, poproszę!” Praktyka Teoretyczna 4: 201–207.
  2. De Wispelaere, Jurgen, i José A. Noguera. 2012. „On the Political Feasibility of Universal Basic Income: An Analytic Framework.” W Basic Income Guarantee and Politics: International Experiences and Perspectives on the Viability of Income Guarantee, red. Richard K. Caputo. Basingstoke – New York: Palgrave Macmillan.
  3. Federici, Silvia. 1995. „Wages Against Housework.” W The Politics of Housework, red. Ellen Malos. Cheltenham: New Clarion Press.
  4. Frase, Peter. 2018. Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie. Tłum. Maciej Szlinder. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  5. Standing, Guy. 2014. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Tłum. Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski i Mateusz Karolak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  6. Standing, Guy. 2017. „Alternatywy dla dochodu podstawowego. Przegląd krytyczny.” Tłum. Tomasz Płomiński. Praktyka Teoretyczna 24(2): 15−38. https://doi.org/10.14746/prt.2017.2.1.
  7. Szlinder, Maciej. 2018. Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  8. Weeks, Kathi. 2011. The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics and Postwork Imaginaries. Durham: Duke University Press.
  9. Weeks, Kathi. 2016. „A feminist case for Basic Income: An interview with Kathi Weeks.” Rozmawia K. Cruz, Critical Legal Thinking, 22 sierpnia, https://criticallegalthinking.com/2016/08/22/feminist-case--basic-income-interview-kathi-weeks/.
  10. Weeks, Kathi. 2020. „Polityka feministyczna anty/postpracy a obrona dochodu podstawowego.” Praktyka Teoretyczna 37(3): 119–151. https://doi.org/10.14746/prt2020.3.6.