Walka o autonomię – Kathi Weeks i feministyczna polityka na rzecz dochodu podstawowego: Przedmowa do tłumaczenia.
PDF

Jak cytować

Szlinder, M. (2020). Walka o autonomię – Kathi Weeks i feministyczna polityka na rzecz dochodu podstawowego: Przedmowa do tłumaczenia. Praktyka Teoretyczna, 37(3), 111‒118. https://doi.org/10.14746/prt2020.3.5

Abstrakt

Walka o autonomię – Kathi Weeks i feministyczna polityka na rzecz dochodu podstawowego: Przedmowa do tłumaczenia.

https://doi.org/10.14746/prt2020.3.5
PDF

Bibliografia

Bednarek, Joanna. 2011. „Utopia? Tak, poproszę!” Praktyka Teoretyczna 4: 201–207.

De Wispelaere, Jurgen, i José A. Noguera. 2012. „On the Political Feasibility of Universal Basic Income: An Analytic Framework.” W Basic Income Guarantee and Politics: International Experiences and Perspectives on the Viability of Income Guarantee, red. Richard K. Caputo. Basingstoke – New York: Palgrave Macmillan.

Federici, Silvia. 1995. „Wages Against Housework.” W The Politics of Housework, red. Ellen Malos. Cheltenham: New Clarion Press.

Frase, Peter. 2018. Cztery przyszłości. Wizje świata po kapitalizmie. Tłum. Maciej Szlinder. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Standing, Guy. 2014. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Tłum. Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski i Mateusz Karolak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Standing, Guy. 2017. „Alternatywy dla dochodu podstawowego. Przegląd krytyczny.” Tłum. Tomasz Płomiński. Praktyka Teoretyczna 24(2): 15−38. https://doi.org/10.14746/prt.2017.2.1.

Szlinder, Maciej. 2018. Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Weeks, Kathi. 2011. The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics and Postwork Imaginaries. Durham: Duke University Press.

Weeks, Kathi. 2016. „A feminist case for Basic Income: An interview with Kathi Weeks.” Rozmawia K. Cruz, Critical Legal Thinking, 22 sierpnia, https://criticallegalthinking.com/2016/08/22/feminist-case--basic-income-interview-kathi-weeks/.

Weeks, Kathi. 2020. „Polityka feministyczna anty/postpracy a obrona dochodu podstawowego.” Praktyka Teoretyczna 37(3): 119–151. https://doi.org/10.14746/prt2020.3.6.