Przeciw zamykaniu przyszłości

Main Article Content

Andrzej Leder

Abstrakt

Niniejszy artykuł recenzyjny jest dyskusją z książką Bartosza Kuźniarza Król Liczb. Szkice z metafizyki kapitalizmu (Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2020).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
(POST)HUMANISTYCZNA NATURA I KRYTYKA KAPITALIZMU
Biogram autora

Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

ANDRZEJ LEDER – urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wydał rozprawy filozoficzne: Nieświadomość jako pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla, oraz Nauka Freuda w epoce „Sein und Zeit”, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawę dotyczącą idei filozoficznych w dwudziestowiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths.

Bibliografia

  1. Kroński, Tadeusz. 1953. „Wstęp.” W Ludwik Feuerbach, Wykłady o istocie religii. Tłum. Eryk Skowron i Tadeusz Witwicki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.