Wcielenie, historia i postludzki sposób produkcji.
PDF

Słowa kluczowe

antropologia filozoficzna
krytyka kapitalizmu
natura ludzka

Jak cytować

Kuźniarz, B. (2020). Wcielenie, historia i postludzki sposób produkcji. Praktyka Teoretyczna, 37(3), 197–204. https://doi.org/10.14746/prt2020.3.10

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi odpowiedź autora na opublikowaną również w niniejszym numerze Praktyki Teoretycznej (189–196) polemiczną recenzję książki Król liczb. Szkice z metafizyki kapitalizmu, autorstwa prof. Andrzeja Ledera.

https://doi.org/10.14746/prt2020.3.10
PDF

Bibliografia

Kowalska, Magdalena. 2008. „Wstęp. Od innej intencjonalności do doświadczenia innego albo od egzystencjo do etyki.” W Emmanuel Lévinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heidggerem. Tłum. Ewa Sowa. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Kuźniarz, Bartosz. 2020. Król liczb. Szkice z metafizyki kapitalizmu. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.

Lyotard, Jean-François. 1993. „Une fable postmoderne.” W Moralités postmodernes. Paryż: Editions Galilée.

Lyotard, Jean-François. 1998. Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985. Tłum. Jacek Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.