Wcielenie, historia i postludzki sposób produkcji.

Main Article Content

Bartosz Kuźniarz

Abstrakt

Niniejszy tekst stanowi odpowiedź autora na opublikowaną również w niniejszym numerze Praktyki Teoretycznej (189–196) polemiczną recenzję książki Król liczb. Szkice z metafizyki kapitalizmu, autorstwa prof. Andrzeja Ledera.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
(POST)HUMANISTYCZNA NATURA I KRYTYKA KAPITALIZMU
Biogram autora

Bartosz Kuźniarz, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku

BARTOSZ KUŹNIARZ – filozof, tłumacz, eseista, adiunkt w Katedrze Filozfii i Etyki Uniwersytetu w Białymstoku. Autor książek Pieniądz i system. O diable w gospodarce (2006) oraz Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy (2011, wydanie ang. 2015). Zajmuje się teorią społeczną oraz filozoficznym wymiarem ekonomii i gospodarki

Bibliografia

  1. Kowalska, Magdalena. 2008. „Wstęp. Od innej intencjonalności do doświadczenia innego albo od egzystencjo do etyki.” W Emmanuel Lévinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heidggerem. Tłum. Ewa Sowa. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  2. Kuźniarz, Bartosz. 2020. Król liczb. Szkice z metafizyki kapitalizmu. Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego.
  3. Lyotard, Jean-François. 1993. „Une fable postmoderne.” W Moralités postmodernes. Paryż: Editions Galilée.
  4. Lyotard, Jean-François. 1998. Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985. Tłum. Jacek Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.