Architektonika Logiki sensu Deleuze'a
PDF

Słowa kluczowe

strukturalizm
serializm
sens
kombinatoryka
architektoniczna
metoda czytania

Jak cytować

Tercz, J. (2012). Architektonika Logiki sensu Deleuze’a. Praktyka Teoretyczna, 5, 17–32. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.3

Abstrakt

W artykule przedstawiam specyficzną propozycję lektury Logiki sensu, którą – luźno nawiązując do filozofii Kanta – nazywam architektoniczną. Lektura architektoniczna polegać ma na jednoczesnej analizie teorii filozoficznej oraz formalnej konstrukcji dzieła. Chociaż technikę taką można próbować
odnieść do wielu klasycznych już pozycji, to przypadek Logiki sensu okazuje się wyjątkowy – zasugerował ją bowiem sam autor, gdy każdy z trzydziestu czterech rozdziałów nazwał serią, pojęcie „serii” zaś uczynił kluczowym dla teorii. Logika jest więc celowo książką samozwrotną, co przekłada się między innymi na to, iż układ rozdziałów i akapitów, charakter pojęć filozoficznych, a nawet trudności z czytaniem znajdują uzasadnienie w treści. Ostatecznie okazuje się, że Logika sensu jest skonstruowana jak układanka czekająca na złożenie zgodnie z subiektywnymi pytaniami i problemami Czytelnika. Celowo nie przedstawiam żadnej konkretnej propozycji lektury, wykładam jedynie narzędzia do jej
„obsługi”. W tym sensie artykuł stanowi prolegomena do właściwej lektury Logiki sensu.

https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.3
PDF

Bibliografia

Deleuze G. 1978. Po czym rozpoznać strukturalizm?. W Drogi współczesnej filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Deleuze G. 1997. Różnica i powtórzenie. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Deleuze G. 2011. Logika sensu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Deleuze G.. Guattari F. 2000. Co to jest filozofia?. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Kant I. 2001. Krytyka czystego rozumu. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Leach E. 1998. Lévi-Strauss. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Protevi J. 2010. „Preparing to Learn from Different and Repetition”. Journal of Philosophy: a Cross-Disciplinary Inquiry 5 (11) : 35-45.

Williams J. 2008. Gilles Deleuze’s Logic of Sense: a Critical Introduction and Guide. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Wyrębska E. 2010. „Idea metafizyki w filozofii Immanuela Kanta”. Diametros (23): 162-181.

Autorzy:
„Praktyka Teoretyczna” jest pismem, które chce realizować idee wolnego dostępu do wiedzy i poszerzania domeny dobra wspólnego. Ma służyć rozwojowi nauki i krytycznej refleksji w Polsce i na świecie w imię idei wolnego dostępu do wiedzy (Open Access). Całe pismo jest udostępniane za darmo w Internecie na warunkach licencji CC-BY-NC-SA (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe) w wersji 4.0 (szczegółowe warunki: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Artykuły w nim zamieszczone mogą być dowolnie przechowywane, kopiowane, drukowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do celów naukowo-dydaktycznych przy zachowaniu warunków licencji. Apelujemy tylko o uznanie autorstwa i podanie źródła w myśl przyjętych w środowisku naukowym standardów.

Nie ma natomiast możliwości komercyjnego wykorzystania zgromadzonych zasobów bez pisemnej zgody wydawcy. Dostęp do czasopisma nie może być dystrybuowany za opłatą czy w jakikolwiek inny sposób limitowany przez inne podmioty.

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC [PL.pdf, PL.docEN.pdf, EN.doc].
Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna” udzielają wydawcy czasopisma niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC-BY-NC-SA 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.
Autorzy nadsyłanych artykułów powinni upewnić się, czy wykorzystywane przez nich materiały nie są chronione prawami autorskimi na rzecz innych osób i ponoszą odpowiedzialność za ewentualne uchybienia w tym względzie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.