Architektonika Logiki sensu Deleuze'a

Main Article Content

Jakub Tercz

Abstrakt

W artykule przedstawiam specyficzną propozycję lektury Logiki sensu, którą – luźno nawiązując do filozofii Kanta – nazywam architektoniczną. Lektura architektoniczna polegać ma na jednoczesnej analizie teorii filozoficznej oraz formalnej konstrukcji dzieła. Chociaż technikę taką można próbować
odnieść do wielu klasycznych już pozycji, to przypadek Logiki sensu okazuje się wyjątkowy – zasugerował ją bowiem sam autor, gdy każdy z trzydziestu czterech rozdziałów nazwał serią, pojęcie „serii” zaś uczynił kluczowym dla teorii. Logika jest więc celowo książką samozwrotną, co przekłada się między innymi na to, iż układ rozdziałów i akapitów, charakter pojęć filozoficznych, a nawet trudności z czytaniem znajdują uzasadnienie w treści. Ostatecznie okazuje się, że Logika sensu jest skonstruowana jak układanka czekająca na złożenie zgodnie z subiektywnymi pytaniami i problemami Czytelnika. Celowo nie przedstawiam żadnej konkretnej propozycji lektury, wykładam jedynie narzędzia do jej
„obsługi”. W tym sensie artykuł stanowi prolegomena do właściwej lektury Logiki sensu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tercz, J. (2012). Architektonika Logiki sensu Deleuze’a. Praktyka Teoretyczna, 5, 17-32. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.3
Dział
LOGIKA DELEUZE’A
Biogram autora

Jakub Tercz

Jakub Tercz (ur. 1986) w 2010 roku ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Współczesnej UW, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat filozofii Gilles’a Deleuze’a. Na Uniwersytecie Otwartym UW prowadzi kurs „Psychiatria i jej filozoficzne aspekty”.

Referencje

  1. Deleuze G. 1978. Po czym rozpoznać strukturalizm?. W Drogi współczesnej filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Deleuze G. 1997. Różnica i powtórzenie. Warszawa: Wydawnictwo KR.
  3. Deleuze G. 2011. Logika sensu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Deleuze G.. Guattari F. 2000. Co to jest filozofia?. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
  5. Kant I. 2001. Krytyka czystego rozumu. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
  6. Leach E. 1998. Lévi-Strauss. Warszawa: Wiedza Powszechna.
  7. Protevi J. 2010. „Preparing to Learn from Different and Repetition”. Journal of Philosophy: a Cross-Disciplinary Inquiry 5 (11) : 35-45.
  8. Williams J. 2008. Gilles Deleuze’s Logic of Sense: a Critical Introduction and Guide. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  9. Wyrębska E. 2010. „Idea metafizyki w filozofii Immanuela Kanta”. Diametros (23): 162-181.