Logika sensu: Deleuze’a wprowadzenie do psychoanalizy

Main Article Content

Michał Gusin

Abstrakt

Gilles Deleuze znany jest jako filozof, który podjął głęboką debatę z psychoanalizą. Debata ta nie da się zredukować wyłącznie do krytyki, bowiem myślenie i pisanie Deleuze’a dokonuje się w przestrzeni niejednorodnej i wielowymiarowej. W Logice sensu freudowski projekt wzbogacony i przekształcony przez Melanie Klein czy Jacques’a Lacana służy do wskazania metafizycznej potencjalności psychoanalitycznych konceptów. Określając psychoanalizę jako „naukę o wydarzeniach”, Deleuze nie traktuje jej doktrynalnie, ale tworzy sieć powiązań pomiędzy rozmaitymi seriami psychoanalitycznych wglądów. W artykule próbuję pokazać, w jaki sposób Deleuze określa wprowadzenie do debaty z psychoanalizą. Kluczową koncepcją dla tego wprowadzenia jest termin „fantazmat”, który nawiązuje także do tradycji filozoficznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gusin, M. (2012). Logika sensu: Deleuze’a wprowadzenie do psychoanalizy. Praktyka Teoretyczna, 5, 33-48. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.4
Dział
LOGIKA DELEUZE’A
Biogram autora

Michał Gusin, Instytut Pedagogiki DSW

Michał Gusin - pracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; tłumacz i historyk filozofii; jego polem zainteresowań jest filozofia współczesna z jej odniesieniami do różnych dziedzin wiedzy; obecnie przygotowuje pracę poświęconą związkom filozofii, anty-filozofii i psychoanalizy.

Bibliografia

 1. Deleuze G. 1997. Różnica i powtórzenie. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 2. Deleuze G. 2003. Note pour l’edition italienne de Logique du sens. W Deux regimes de fous. Paris.
 3. Deleuze G. 2005. Negocjacje: 1972-1990. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 4. Deleuze G. 2011. Logika sensu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Foucault M. 2006. Słowa i rzeczy: archeologia nauk humanistycznych. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 6. Freud Z. 1996. Dwie nerwice dziecięce. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 7. Freud Z. 1996. Uwagi na temat pewnego przypadku nerwicy natręctw. W Charakter a erotyka. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 8. Lacan J. 1956. Le mythe individuel du névrosé. Paris.
 9. Lacan J. 2006. Le Séminaire. Livre XVI: D’un autre à l’autre (1968-69). Paris.
 10. Laplanche J., J.B. Pontalis. 1996. Słownik psychoanalizy. Warszawa: WSiP.
 11. Leclaire S.. Psychanalyser. Paris 1968.
 12. Milner J.C. 1995. L’Oeuvre claire: Lacan. la science. la philosophie. Paris.
 13. Williams J. 2009. Gilles Deleuze’s Logic of Sense: a Critical Introduction and Guide. Edinburgh: Edinburgh University Press.