Logika sensu: Deleuze’a wprowadzenie do psychoanalizy
PDF

Słowa kluczowe

psychoanaliza
fantazmat
seria
wydarzenie

Jak cytować

Gusin, M. (2012). Logika sensu: Deleuze’a wprowadzenie do psychoanalizy. Praktyka Teoretyczna, 5, 33–48. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.4

Abstrakt

Gilles Deleuze znany jest jako filozof, który podjął głęboką debatę z psychoanalizą. Debata ta nie da się zredukować wyłącznie do krytyki, bowiem myślenie i pisanie Deleuze’a dokonuje się w przestrzeni niejednorodnej i wielowymiarowej. W Logice sensu freudowski projekt wzbogacony i przekształcony przez Melanie Klein czy Jacques’a Lacana służy do wskazania metafizycznej potencjalności psychoanalitycznych konceptów. Określając psychoanalizę jako „naukę o wydarzeniach”, Deleuze nie traktuje jej doktrynalnie, ale tworzy sieć powiązań pomiędzy rozmaitymi seriami psychoanalitycznych wglądów. W artykule próbuję pokazać, w jaki sposób Deleuze określa wprowadzenie do debaty z psychoanalizą. Kluczową koncepcją dla tego wprowadzenia jest termin „fantazmat”, który nawiązuje także do tradycji filozoficznej.

https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.4
PDF

Bibliografia

Deleuze G. 1997. Różnica i powtórzenie. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Deleuze G. 2003. Note pour l’edition italienne de Logique du sens. W Deux regimes de fous. Paris.

Deleuze G. 2005. Negocjacje: 1972-1990. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.

Deleuze G. 2011. Logika sensu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foucault M. 2006. Słowa i rzeczy: archeologia nauk humanistycznych. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Freud Z. 1996. Dwie nerwice dziecięce. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Freud Z. 1996. Uwagi na temat pewnego przypadku nerwicy natręctw. W Charakter a erotyka. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Lacan J. 1956. Le mythe individuel du névrosé. Paris.

Lacan J. 2006. Le Séminaire. Livre XVI: D’un autre à l’autre (1968-69). Paris.

Laplanche J., J.B. Pontalis. 1996. Słownik psychoanalizy. Warszawa: WSiP.

Leclaire S.. Psychanalyser. Paris 1968.

Milner J.C. 1995. L’Oeuvre claire: Lacan. la science. la philosophie. Paris.

Williams J. 2009. Gilles Deleuze’s Logic of Sense: a Critical Introduction and Guide. Edinburgh: Edinburgh University Press.