Od ontologii do etyki wydarzenia

Main Article Content

Michał Herer

Abstrakt

Tekst stanowi próbę podwójnej lektury Deleuzjańskiej Logiki sensu jako, z jednej strony, ontologii niecielesnych wydarzeń, z drugiej zaś – etyki wzywającej do „bycia godnym tego, co nam się przydarza”. Ten pierwszy aspekt wiąże się z koniecznością przezwyciężenia fenomenologii i zrewidowania założeń filozofii transcendentalnej. Z kolei swoją etykę wydarzenia Deleuze rozwija, nawiązując do stoików i Nietzschego, a także pisarzy takich jak Bousquet, Lowry czy Fitzgerald. Opiera się ona na imperatywie afirmacji świata jako stawania się – afirmacji zarówno na płaszczyźnie albo powierzchni czystej myśli, jak i we własnym ciele, dla którego jednak oznacza to zawsze ranę, zagrożenie rozpadem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Herer, M. (2012). Od ontologii do etyki wydarzenia. Praktyka Teoretyczna, 5, 69-82. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.6
Dział
LOGIKA DELEUZE’A
Biogram autora

Michał Herer, Instytut Filozofii UW

Michał Herer – ur. 1977, od 2004 roku wykłada w Instytucie Filozofii UW. Zajmuje się problematyką współczesnej myśli krytycznej. Autor monografii Gilles Deleuze: Struktury – Maszyny – Kreacje (Kraków 2006) oraz esejów na temat filozofii nowożytnej i współczesnej, poświęconych między innymi Spinozie, Heglowi, Kierkegaardowi, Bataille’owi i Adornowi. Tłumacz Foucaulta, Deleuze’a i Althussera.

Referencje

 1. Deleuze G. 1968. Spinoza et le problème de l’expression. Paris.
 2. Deleuze G. 1993. Nietzsche i filozofia. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 3. Deleuze G. 2000. Empiryzm i subiektywność: esej o naturze ludzkiej według Hume’a. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 4. Deleuze G. 2002. Francis Bacon: logique de la sensation. Paris.
 5. Deleuze G. 2005. Negocjacje: 1972-1990. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 6. Deleuze G. 2011. Logika sensu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Deleuze G., Guattari F. 1988. „Kłącze”. Colloquia Communia (1-3) : 221-238.
 8. Deleuze G., Guattari F. 2000. Co to jest filozofia?. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
 9. Husserl E. 1996. Analysen zur passiven Synthesis: aus Vorlesungs- und Forschungsmanuskripten (1918-1926). W Husserliana: Edmund Husserl Gesammelte Werke. t. 11. Haag.
 10. Nietzsche F. 1993. Filozofia w tragicznej epoce Greków. W Pisma pozostałe 1862-1875. Kraków: Inter Esse.
 11. Nietzsche F. 1999. To rzekł Zaratustra: książka dla wszystkich i dla nikogo. Warszawa: Od do.