Logika sensu, logika traumy. Uwagi do lektury Gilles’a Deleuze’a
PDF

Słowa kluczowe

Deleuze
Lacan
logika
trauma
język
mowa
płaszczyzna
Topologia

Jak cytować

Leder, A. (2012). Logika sensu, logika traumy. Uwagi do lektury Gilles’a Deleuze’a. Praktyka Teoretyczna, 5, 83–95. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.7

Abstrakt

Tekst, przedstawiony w formie notatek z lektury, stawia sobie dwa cele. Z jednej strony próbuje pozostać wierny stylistyce i intencji, określającym myśl Deleuze’a, z drugiej, nakreślić pewną trajektorię różnicy, pozwalającej na zaznaczenie możliwości innego, alternatywnego czytania zjawisk i paradoksów, poruszanych przez autora Logiki sensu. Podstawowa intuicja, określająca tę alternatywną lekturę, wiąże się z utożsamieniem logicznej dysjunkcji z traumą, tak jak rozumiana jest ona w myśli psychoanalitycznej. To utożsamienie
pozwala, zgodnie z intencją autora tekstu, przerzucić pomost pomiędzy seriami „logicznymi” a „psychoanalitycznymi”, zamknąć je w jednej topologii.

https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.7
PDF

Bibliografia

Benveniste É. 1966. De la subjectivité dans le langage. W Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard.

Deleuze G. 2011. Logika sensu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Freud Z. 2000. Psychologia nieświadomości. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Kafka F. 1995. Osiem notatników. Gdańsk: Atext.

Sholem G. 1989. O głównych pojęciach judaizmu. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna.