Logika sensu, logika traumy. Uwagi do lektury Gilles’a Deleuze’a

Main Article Content

Andrzej Leder

Abstrakt

Tekst, przedstawiony w formie notatek z lektury, stawia sobie dwa cele. Z jednej strony próbuje pozostać wierny stylistyce i intencji, określającym myśl Deleuze’a, z drugiej, nakreślić pewną trajektorię różnicy, pozwalającej na zaznaczenie możliwości innego, alternatywnego czytania zjawisk i paradoksów, poruszanych przez autora Logiki sensu. Podstawowa intuicja, określająca tę alternatywną lekturę, wiąże się z utożsamieniem logicznej dysjunkcji z traumą, tak jak rozumiana jest ona w myśli psychoanalitycznej. To utożsamieniepozwala, zgodnie z intencją autora tekstu, przerzucić pomost pomiędzy seriami „logicznymi” a „psychoanalitycznymi”, zamknąć je w jednej topologii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leder, A. (2012). Logika sensu, logika traumy. Uwagi do lektury Gilles’a Deleuze’a. Praktyka Teoretyczna, 5, 83-95. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.7
Dział
LOGIKA DELEUZE’A
Biogram autora

Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Andrzej Leder – profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wydał rozprawy filozoficzne: Nieświadomość jako pustka: wokół myśli Freuda i Husserla (Warszawa 2001), oraz Nauka Freuda w epoce „Sein und Zeit” (Warszawa 2007), a także dwa zbiory esejów dotyczących filozofii kultury: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku (Warszawa 1997) oraz Przemiana mitów druga, czyli wojna o obrazy (Warszawa 2004) . Mieszka w Warszawie.

Bibliografia

  1. Benveniste É. 1966. De la subjectivité dans le langage. W Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard.
  2. Deleuze G. 2011. Logika sensu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Freud Z. 2000. Psychologia nieświadomości. Warszawa: Wydawnictwo KR.
  4. Kafka F. 1995. Osiem notatników. Gdańsk: Atext.
  5. Sholem G. 1989. O głównych pojęciach judaizmu. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna.