Wstępne uwagi o Sur la genèse
PDF

Słowa kluczowe

Althusser
geneza
Marks
Montaigne
Spinoza

Jak cytować

Goshgarian, G. M. (2012). Wstępne uwagi o Sur la genèse. Praktyka Teoretyczna, 5, 111–115. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.9

Abstrakt

G.M. Goshgarian opisuje historyczny i teoretyczny kontekst, w którym powstała notka Althussera’a O genezie. Goshgarian wskazuje na teoretyczne źródła althusseriańskich rozważań o genezie, przywołując obok Marksa takie nazwiska jak Montaigne czy Spinoza.

https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.9
PDF