O genezie
PDF

Słowa kluczowe

genealogia
przyczynowość linearna
przyczynowość strukturalna
struktura

Jak cytować

Althusser, L. (2012). O genezie. Praktyka Teoretyczna, 5, 117–121. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.10

Abstrakt

Pochodzący z 1966 roku tekst Althussera jest krótkim podsumowaniem jego wczesnych rozważań na temat teorii spotkania, która została rozwinięta w latach późniejszych. W notatce Althussera znajdujemy opis przyczynowości strukturalnej, przeciwstawiony teleologicznym i mechanistycznym wizjom historycznej determinacji. Jest to tekst o znaczeniu dokumentalnym, pozwalający spojrzeć na problemy przedstawione choćby w Czytaniu Kapitału
z perspektywy zaproponowanej przez Althussera w pracach poświęconych m.in. aleatorycznym ujęciom materializmu i teorii historii.

https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.10
PDF