Prawo do miasta
PDF

Słowa kluczowe

miasto
miejskość
prawo do miasta
utopia
analityczna nauka o mieście
zamieszkiwanie
humanizm
praktyka

Jak cytować

Lefebvre, H. (2012). Prawo do miasta. Praktyka Teoretyczna, 5, 183–197. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.14

Abstrakt

Artykuł stanowi propozycję nowego myślenia o mieście, miejskości, miejskiej strategii oraz praktykach społecznych powiązanych z istniejącą jedynie w zarysie, lecz projektowaną przez samego Lefebvre’a analityczną nauką o mieście. Zwrot
ten staje się koniecznością z uwagi na śmierć dawnego miasta oraz starego humanizmu. Prezentowany tekst to również żarliwy i utopijny (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) manifest na rzecz demokratyzacji prawa do miasta łączącego w sobie płacz i żądania pozbawionych go do tej pory ludzi. Autor argumentuje, że strategia miejska oparta na nowej nauce o mieście potrzebuje społecznego wsparcia i sił politycznych. Zapewnić je może klasa robotnicza, kładąc kres miejskiej segregacji.

https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.14
PDF