Stosunki klasowe, sprawiedliwość społeczna i polityka różnicy
PDF

Słowa kluczowe

sprawiedliwość społeczna
uniwersalność
stosunki klasowe
polityka różnicy
postmodernizm

Jak cytować

Harvey, D. (2012). Stosunki klasowe, sprawiedliwość społeczna i polityka różnicy. Praktyka Teoretyczna, 5, 199–232. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.15

Abstrakt

Artykuł analizuje polityczne i epistemologiczne ograniczenia postmodernistycznej krytyki sprawiedliwości w dobie ekonomicznych
i ideologicznych rządów uniwersalizmu wolnorynkowego.
Interpretując brak politycznej odpowiedzi na pochłaniający 25 ofiar pożar zakładu przetwórstwa drobiu w Hamlet w Karolinie Północnej, autor podejmuje dyskusję nad kwestiami polityki tożsamości, wielokulturowości, usytuowania, inności i różnicy. Zdaniem Harveya nie sposób o nich argumentować w oderwaniu od otoczenia politycznego i warunków materialnych. To właśnie powrót do zaniedbywanej przez postmodernistów problematyki ekonomicznej (w tym kwestii wyzysku, klasy czy akumulacji) oraz epistemologia oparta na materializmie historyczno-geograficznym pozwalają na odzyskanie pojęć uniwersalności (w dialektycznej relacji z partykularnością) i sprawiedliwości społecznej jako potężnego dyskursu mobilizującego działania polityczne.

https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.15
PDF