Praca biopolityczna i nowy skład klasowy (Pragnienie-produkcja i żywa praca 2 – Hardt i Negri
PDF

Słowa kluczowe

biopolityka
produkcja
operaismo
praca niematerialna
Negri
Hardt

Jak cytować

Bednarek, J. (2012). Praca biopolityczna i nowy skład klasowy (Pragnienie-produkcja i żywa praca 2 – Hardt i Negri. Praktyka Teoretyczna, 5, 233–251. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.16

Abstrakt

Negri i Hardt stawiają w trylogii Imperium kontrowersyjną tezę o autonomizacji pracy biopolitycznej spod władzy kapitału. Twierdzą również, że tak „wyzwolona” praca stanowi podstawę politycznej emancypacji klasy robotniczej/wielości. Zestawienie kategorii pracy biopolitycznej z wprowadzonym przez Deleuze’a i Guattariego pojęciem pragnienia-produkcji, jaki i porównanie tezy o jej autonomizacji z (również pochodzącym od autorów Kapitalizmu i schizofrenii) pojęciem stawania-się-mniejszościowym, uwidacznia zarówno ograniczenia, jak i potencjał teoretycznych propozycji autorów Rzecz-pospolitej.

https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.16
PDF

Bibliografia

Agamben G. 2010. Czym jest lud?. W Agamben: przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Balibar E. 2007. Filozofia Marksa. Warszawa: Książka i Prasa.

Bowring F. 2004. “From the Mass Worker to the Multitude: a Theoretical Contextualization of Hardt and Negri’s Empire”. Capital&Class 28 (2) : 101-132.

Callinicos A. 2007. Antonio Negri and the Temptation of Ontology. W The Philosophy of Antonio Negri 2: Revolution in Theory. London-Ann Arbor: Pluto Press.

Dyer-Witheford N. 2005. Cyber-Negri: General Intellect and Immaterial Labor. W The Philosophy of Antonio Negri 1: Resistance in Practice. London-Ann Arbor: Pluto Press.

Green P. 2002. “‘The Passage from Imperialism to Empire’: a Commentary on Empire by Michael Hardt and Antonio Negri”. Historical Materialism 10 (1) : 29-77.

Hardt M., Negri A. 1991. Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. New York-London: Pluto Press.

Hardt M., Negri A. 2003. Labor of Dionysus: a Critique of the State-Form. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Hardt M., Negri A. 2004. Multitude. London: Penguin Books.

Hardt M., Negri A. 2005. Imperium. Warszawa: W.A.B..

Hardt M., Negri A. 2009. Commonwealth. Cambridge: Harvard University Press.

Klein N. 2008. Doktryna szoku. Warszawa: Muza.

Lazzarato M. 2006. The Concepts of Life and the Living in the Societies of Control. W Deleuze and the Social. Edinburg.

Marx K. 1973. Grundrisse. London. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857-gru/index.html.

Negri A. 2008. Goodbye Mr. Socialism. Warszawa: W.A.B..

Panzieri R. 2007. Renesans Operaismo. W Autonomia robotnicza. Poznań: Bractwo Trojka.

Panzieri R. 2010. Socialist Uses of Worker’s Inquiry. http://www.generation-online.org/t/tpanzieri.html.

Rancière J. 2008. Na brzegach politycznego. Kraków: Korporacja Ha!art.

Sassen S. 2007. Globalizacja: eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Kraków: Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego.

Shukin N. 2009. Animal Capital: Rendering Life in Biopolitical Times. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Silver B. J. 2009. Globalny proletariat: ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r.. Warszawa: Bractwo Trojka.

Sunder Rajan K. 2006. Biocapital: the Constitution of Postgenomic Life. Durham: Duke University Press.

Thoburn N. 2001. “Autonomous Production?: On Negri’s ‘New Synthesis’”. Theory. Culture and Society 18 (5) : 75-96.

Thoburn N. 2003. Deleuze. Marx and Politics. London-New York. http://libcom.org/library/deleuze-marx-politics-nicholas-thoburn-intro.

Thompson P. 2005. “Foundation and Empire: a Critique of Hardt and Negri”. Capital&Class 29 (2) : 73-98.

Toscano A. 2007. ‘Always Already Only Now’. W The Philosophy of Antonio Negri 2: Revolution in Theory. London-Ann Arbor: Pluto Press.

Tronti M. 2010. Workers and Capital. http://www.geocities.com/cordobakaf/tronti_workers_capital.html.

Weeks K. 2005. The Refusal of Work as Demand and Perspective. W The Philosophy of Antonio Negri 1: Resistance in Practice. London-Ann Arbor: Pluto Press.