Praca biopolityczna i nowy skład klasowy (Pragnienie-produkcja i żywa praca 2 – Hardt i Negri

Main Article Content

Joanna Bednarek

Abstrakt

Negri i Hardt stawiają w trylogii Imperium kontrowersyjną tezę o autonomizacji pracy biopolitycznej spod władzy kapitału. Twierdzą również, że tak „wyzwolona” praca stanowi podstawę politycznej emancypacji klasy robotniczej/wielości. Zestawienie kategorii pracy biopolitycznej z wprowadzonym przez Deleuze’a i Guattariego pojęciem pragnienia-produkcji, jaki i porównanie tezy o jej autonomizacji z (również pochodzącym od autorów Kapitalizmu i schizofrenii) pojęciem stawania-się-mniejszościowym, uwidacznia zarówno ograniczenia, jak i potencjał teoretycznych propozycji autorów Rzecz-pospolitej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarek, J. (2012). Praca biopolityczna i nowy skład klasowy (Pragnienie-produkcja i żywa praca 2 – Hardt i Negri. Praktyka Teoretyczna, 5, 233-251. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.16
Dział
VARIA
Biogram autora

Joanna Bednarek, Międzywydziałowa Pracownia Pytań Granicznych UAM

Joanna Bednarek: ur. 1982, filozofka z zawodu i powołania, pisarka z powołania. Pracę doktorską Polityka poza formą: ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki obroniła w 2011 roku. Publikowała w „Nowej Krytyce”, „Czasie Kultury” i „Krytyce Politycznej”. Współpracuje z Pracownią Pytań Granicznych i z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. W latach 2006-2009 współpracowała z „Krytyką Polityczną”. Obszar kompetencji i zainteresowań: na przecięciu poststrukturalizmu, feminizmu, marksizmuautonomistycznego i literatury.

Bibliografia

 1. Agamben G. 2010. Czym jest lud?. W Agamben: przewodnik Krytyki Politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 2. Balibar E. 2007. Filozofia Marksa. Warszawa: Książka i Prasa.
 3. Bowring F. 2004. “From the Mass Worker to the Multitude: a Theoretical Contextualization of Hardt and Negri’s Empire”. Capital&Class 28 (2) : 101-132.
 4. Callinicos A. 2007. Antonio Negri and the Temptation of Ontology. W The Philosophy of Antonio Negri 2: Revolution in Theory. London-Ann Arbor: Pluto Press.
 5. Dyer-Witheford N. 2005. Cyber-Negri: General Intellect and Immaterial Labor. W The Philosophy of Antonio Negri 1: Resistance in Practice. London-Ann Arbor: Pluto Press.
 6. Green P. 2002. “‘The Passage from Imperialism to Empire’: a Commentary on Empire by Michael Hardt and Antonio Negri”. Historical Materialism 10 (1) : 29-77.
 7. Hardt M., Negri A. 1991. Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. New York-London: Pluto Press.
 8. Hardt M., Negri A. 2003. Labor of Dionysus: a Critique of the State-Form. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 9. Hardt M., Negri A. 2004. Multitude. London: Penguin Books.
 10. Hardt M., Negri A. 2005. Imperium. Warszawa: W.A.B..
 11. Hardt M., Negri A. 2009. Commonwealth. Cambridge: Harvard University Press.
 12. Klein N. 2008. Doktryna szoku. Warszawa: Muza.
 13. Lazzarato M. 2006. The Concepts of Life and the Living in the Societies of Control. W Deleuze and the Social. Edinburg.
 14. Marx K. 1973. Grundrisse. London. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857-gru/index.html.
 15. Negri A. 2008. Goodbye Mr. Socialism. Warszawa: W.A.B..
 16. Panzieri R. 2007. Renesans Operaismo. W Autonomia robotnicza. Poznań: Bractwo Trojka.
 17. Panzieri R. 2010. Socialist Uses of Worker’s Inquiry. http://www.generation-online.org/t/tpanzieri.html.
 18. Rancière J. 2008. Na brzegach politycznego. Kraków: Korporacja Ha!art.
 19. Sassen S. 2007. Globalizacja: eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Kraków: Wydawnictwo Universytetu Jagiellońskiego.
 20. Shukin N. 2009. Animal Capital: Rendering Life in Biopolitical Times. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 21. Silver B. J. 2009. Globalny proletariat: ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r.. Warszawa: Bractwo Trojka.
 22. Sunder Rajan K. 2006. Biocapital: the Constitution of Postgenomic Life. Durham: Duke University Press.
 23. Thoburn N. 2001. “Autonomous Production?: On Negri’s ‘New Synthesis’”. Theory. Culture and Society 18 (5) : 75-96.
 24. Thoburn N. 2003. Deleuze. Marx and Politics. London-New York. http://libcom.org/library/deleuze-marx-politics-nicholas-thoburn-intro.
 25. Thompson P. 2005. “Foundation and Empire: a Critique of Hardt and Negri”. Capital&Class 29 (2) : 73-98.
 26. Toscano A. 2007. ‘Always Already Only Now’. W The Philosophy of Antonio Negri 2: Revolution in Theory. London-Ann Arbor: Pluto Press.
 27. Tronti M. 2010. Workers and Capital. http://www.geocities.com/cordobakaf/tronti_workers_capital.html.
 28. Weeks K. 2005. The Refusal of Work as Demand and Perspective. W The Philosophy of Antonio Negri 1: Resistance in Practice. London-Ann Arbor: Pluto Press.