Pierwszych pięć tysięcy lat długu Davida Graebera.

Main Article Content

Piotr Kowzan

Abstrakt

Recenzja książki D. Graeber, Debt: The First 5000 Years, New York 2011, s. 544

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowzan, P. (2012). Pierwszych pięć tysięcy lat długu Davida Graebera. Praktyka Teoretyczna, 5, 255-266. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.17
Dział
RECENZJE I OMÓWIENIA