Teologia peryferii

Main Article Content

Michał Pospiszyl

Abstrakt

Recenzja książki L. Martinez Andrade, Ameryka Łacińska Religia bez odkupienia. Teologia wyzwolenia i opór ludów Ameryki Łacińskiej wobec kolonializmu i kapitalizmu, tłum. Z. M. Kowalewski, Warszawa 2012, s. 183

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pospiszyl, M. (2012). Teologia peryferii. Praktyka Teoretyczna, 5, 301-308. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.21
Dział
RECENZJE I OMÓWIENIA
Biogram autora

Michał Pospiszyl, Wydział Filozoficzny UPJPII

Michał Pospiszyl – filozof i kulturoznawca. Zajmuje się marksizmem, filozofią kultury i wątkami teologicznymi w myśli politycznej. Aktualnie pisze prace o związkach włoskiego operaismo z estetyką relacyjną w Instytucie Kultury UJ.