Teologia peryferii
PDF

Jak cytować

Pospiszyl, M. (2012). Teologia peryferii. Praktyka Teoretyczna, 5, 301–308. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.21

Abstrakt

Recenzja książki L. Martinez Andrade, Ameryka Łacińska Religia bez odkupienia. Teologia wyzwolenia i opór ludów Ameryki Łacińskiej wobec kolonializmu i kapitalizmu, tłum. Z. M. Kowalewski, Warszawa 2012, s. 183
https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.21
PDF