Co robią przywódcy?

Main Article Content

Róża Luksemburg

Abstrakt

Róża Luksemburg, rozważając przebieg walk klasowych w Niemczech od listopada 1918 roku do początku stycznia 1919 roku podejmuje próbę opisu relacji łączącej spontanicznie działający, zrewolucjonizowany proletariat oraz przywódców partyjnych i związkowych. Jednocześnie wskazuje na konieczne, jej zdaniem, posunięcia taktyczne, które powiększą szanse rewolucji na zwycięstwo, takie jak m.in. uzbrojenie robotników, pozyskanie poparcia radykalnie nastawionej części wojska, wyłonienie w toku walki nowych, ofensywnie nastawionych liderów. Zdecydowanie i szybkość działania, do których nieprzywykli są starzy przywódcy partyjni, stanowi jej zdaniem warunek konieczny powodzenia rewolucji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Luksemburg, R. (2012). Co robią przywódcy?. Praktyka Teoretyczna, 6, 59-62. https://doi.org/10.14746/prt.2012.6.6
Dział
REWOLUCJONISTKA