Róża Luksemburg i konstruowanie podmiotu politycznego

Main Article Content

Wiktor Marzec

Abstrakt

Róża Luksemburg to nie tylko teoretyczka ekonomii. Lektura jej tekstów pisanych w gorących dniach rewolucji 1905 roku ukazuje niezwykle ciekawe ujecie kształtowania się podmiotowości politycznych w procesie walk rewolucyjnych. Ich polityczny wymiar stawia w nowym świetle cały teoretycznydorobek autorki Akumulacji kapitału, ukazując nieustanne napięcie między zdeterminowaniem procesu rewolucyjnego przez czynniki ekonomiczne a politycznym konstruowaniem podmiotu rewolucyjnego z wielości walk społecznych. Artykuł jest próbą „lektury symptomalnej” tekstów Luksemburg,która – jak argumentuję – na skutek specyficznych okoliczności historycznych – zmagała się z tym, co polityczne: radykalną, konieczną kontyngencją pola politycznego. Prace Luksemburg oferują płodną teoretyzację procesówkształtowania tożsamości politycznych, ale przede wszystkim są zapisem pierwszych prób konceptualizacji „źródłowego” problemu polityczności, z którym my również się mierzymy. „Zamknięcie” w horyzoncie pojęciowym jej czasu powoduje niemożliwość opracowania w pełni wynikających zeń konsekwencji – polityczność jest jednak niewidoczną przyczyną generującą ciągłe napięcia i oscylacje w jej myśleniu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marzec, W. (2012). Róża Luksemburg i konstruowanie podmiotu politycznego. Praktyka Teoretyczna, 6, 155-181. https://doi.org/10.14746/prt.2012.6.11
Dział
FILOZOFKA POLITYKI
Biogram autora

Wiktor Marzec, Department of Sociology and Social Anthropology Central European University

Wiktor Marzec (ur. 1985) – łodzianin, socjolog i filozof, do niedawna związany z Uniwersytetem Łódzkim. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Socjologii i Antropologii Społecznej Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (CEU). Interesuje się kulturowymi aspektami metropolitalnej nowoczesności, kulturą nieponowoczesnej Łodzi, teorią społeczną, filozofią polityki oraz socjologią seksualności. Obecnie pracuje w przestrzeni pomiędzy socjologią historyczną, filozofią tego, co polityczne, i teorią dyskursu. Bada procesy mobilizacji politycznej i emancypacji intelektualnej w okresie rewolucji 1905 roku. Redaktor działu poświęconego krytycznym naukom społecznym czasopisma „Praktyka Teoretyczna”.

Bibliografia

 1. Cywiński B. 1984. Rodowody niepokornych. Warszawa.
 2. Frazer N., A. Honneth. 2005. Redystrybucja czy uznanie. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 3. Hardt M., A. Negri. 2005. Imperium. Warszawa: W.A.B.
 4. Kowalik T. 1971. Róża Luksemburg: teoria akumulacji i imperializmu. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 5. Laclau E. 2001. Emancypacje. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 6. Laclau E. 2009. Rozum populistyczny. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 7. Laclau E., Ch. Mouffe. 2007. Hegemonia i socjalistyczna strategia: przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 8. Lenin W. 1978. Co robić?: palące zagadnienia naszego ruchu. W Dzieła wybrane. t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 9. Luksemburg R. 1957. Rozwój przemysłu w Polsce. Warszawa: Książka i Wiedza.
 10. Luksemburg R. 1959. Kwestia polska na międzynarodowym kongresie w Londynie. W Wybór pism. t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 11. Luksemburg R. 1968-1971. Listy do Leona Jogichesa-Tyszki. t. 1-3. Warszawa.
 12. Luksemburg R. Rewolucja w Rosji I. W O rewolucji: Rosja 1905. 1917. Warszawa: Książka i Prasa.
 13. Luksemburg R. Rewolucja w Rosji II. W O rewolucji: Rosja 1905. 1917. Warszawa: Książka i Prasa.
 14. Luksemburg R. Strajk masowy. partia i związki zawodowe. W O rewolucji: Rosja 1905. 1917. Warszawa: Książka i Prasa.
 15. Luksemburg R. Strajk masowy. partia i związki zawodowe. W O rewolucji: Rosja 1905. 1917. Warszawa: Książka i Prasa.
 16. Luksemburg R. 1959. Reforma socjalna czy rewolucja. W Wybór pism. t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 17. Luksemburg R. 1959. W obronie narodowości. W Wybór pism. t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 18. Luksemburg R. 1959. Kwestia narodowa i autonomia. W Wybór pism. t. 2. Warszawa: Książka i Wiedza.
 19. Luksemburg R. 1959. Likwidacja. W Wybór pism. t. 2. Warszawa: Książka i Wiedza.
 20. Luksemburg R. 1959. Obrachunek polityczny. W Wybór pism. t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 21. Luksemburg R. 1959. Przemówieniu w sprawie taktyki na zjeździe w Stuttgarcie w 1898 roku. W Wybór pism. t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 22. Luksemburg R. 1959. Socjalpatriotyzm w Polsce. W Wybór pism. t. 1. Warszawa: Książka i Wiedza.
 23. Luksemburg R. 1963. Akumulacja kapitału: przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu. Warszawa: Książka i Wiedza.
 24. Marchart O. 2007. Post-Foundational Political Thought. Political Difference in Nancy. Lefort. Badiou and Laclau. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 25. Marks K. 1949. Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte. Warszawa: Książka i Wiedza.
 26. Marzec W. 2012. „Momenty polityczności: Kazimierz Kelles-Krauz – między dialektyką dziejów a tanowieniem polityki demokratycznej”. Hybris 16 : 1-21.
 27. Rockmore T. 1992. Introduction. W Antifoundationalism. Old and New. Philadelphia.
 28. Szacki J. 2002. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Tych F. 1977. Róża Luksemburg. W Polska myśl filozoficzna i społeczna. t. 3. Warszawa.
 30. Tych F., Kalabiński S. 1976. Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Warszawa.
 31. Walicki A. 1983. Kwestia narodowa w polskiej myśli marksistowskiej przed 1914 r.. W Polska. Rosja. marksizm. Warszawa: Książka i Wiedza.
 32. Walicki A. 1983. Marks niepodległości o i Engels o sprawie polskiej: koncepcja narodu i ujęcie kwestii narodowej. W Polska. Rosja. Marksizm. Warszawa: Książka i Wiedza.