Róża Luksemburg: ekonomia (bardzo) polityczna

Main Article Content

Maciej Szlinder

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę wykazania aktualności i politycznej ważności dorobku Róży Luksemburg w dziedzinie ekonomii politycznej. Przedstawia on współczesne przykłady wykorzystania koncepcji Luksemburg w teorii finansów oraz teorii obiegu pieniężnego, a także ich użyteczność w wyjaśnianiu aktualnego kryzysu gospodarczego, jak również w tworzeniu właściwych strategii rewolucyjnych w reakcji na katastrofalne konsekwencje kapitalizmu neoliberalnego. Autor argumentuje,że perspektywa Luksemburg znajduje się pomiędzy perspektywą klasy robotniczej a perspektywą kapitału w rozumieniu Harry’ego Cleavera. Podkreśla także polityczny charakter proponowanych przez nią rozwiązań problemów teorii ekonomii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szlinder, M. (2012). Róża Luksemburg: ekonomia (bardzo) polityczna. Praktyka Teoretyczna, 6, 253-273. https://doi.org/10.14746/prt.2012.6.14
Dział
EKONOMISTKA
Biogram autora

Maciej Szlinder

Maciej Szlinder (ur. 1986) – doktorant w Instytucie Filozofii UAM. Magister socjologii i filozofii (spec. komunikacja społeczna). Członek redakcji czasopisma „Praktyka Teoretyczna”. Prezes fundacji „ZaCzyn”. Publikował w „Praktyce Teoretycznej”, „Pretekstach”, „Homo Communicativus”, „Przeglądzie Ekonomicznym”.

Bibliografia

 1. Bellofiore R. 2004. ‘Like a candle burning at both ends’: Rosa Luxemburg and the Critique of Political Economy. W Neoliberalism in Crisis. Accumulation and Rosa Luxemburg’s Legacy: Research in Political Economy 21. Amsterdam: Emerald Group Publishing Limited.
 2. Bellofiore R. 2009. General Introduction: Rosa Luxemburg on Capitalist Dynamics. Distribution and Effective Demand Crises. W Rosa Luxemburg and the Critique of Political Economy. London: Routledge.
 3. Bellofiore R. 2009. The Monetary Circuit of Capital in the Anti-Critique. W Rosa Luxemburg and the Critique of Political Economy. London: Routledge.
 4. Cleaver H. 2011. Polityczne czytanie Kapitału. Poznań: Bractwo Trojka.
 5. Dalla Costa M. S. James. 1972. The Power of Women & the Subversion of the Community. Bristol: Falling Wall Press.
 6. De Vroey M. 1988. Il circuito della moneta: due Interpretazioni. W Moneta e Produzione. Turyn
 7. Foley D., Duménil G. 2008. Marxian Transformation Problem. W The New Palgrave Dictionary of Economics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 8. Graziani A. 2004. The Monetary Theory of Production. Cambridge: Palgrave Macmillan.
 9. Keynes J. M. 2013. Ogólna teoria zatrudnienia. procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kowalik T. 1971. Róża Luksemburg: teoria akumulacji i imperializmu. Wrocław.
 11. Kowalik T. 2009. Luxemburg’s and Kalecki’s theories and visions of capitalist dynamics. W Rosa Luxemburg and the Critique of Political Economy. London: Routledge.
 12. Luksemburg R. 1959. Wstęp do ekonomii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 13. Luksemburg R. 2005. Reforma socjalna czy rewolucja. W Kryzys socjaldemokracji. Warszawa: Książka i Prasa.
 14. Luksemburg R. 2011. Akumulacja kapitału. Warszawa: Książka i Prasa.
 15. Mandel E. 1982. Introduction. W Capital: a Critique of Political Economy. Vol. 1. London.
 16. Marks K. 1951. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 17. Marks K. 1965. Płaca robocza i kapitał. W Dzieła. t. 6. Warszawa: Książka i Wiedza.
 18. Marks K. 1986. Zarys krytyki ekonomii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 19. Messori M. 2005. A. Zazzaro. Single Period Analysis: Financial Markets. Firms’ Failures and Closure of the Monetary Circuit. W The Monetary Theory of Production. Basingstoke.
 20. Passarella M. 2012. „Finanse i problem realizacji u Róży Luksemburg: interpretacja „cyrkulatywistyczna””. Praktyka Teoretyczna 6 : 275-298.
 21. Robinson J. 1960. Szkice o ekonomii marksowskiej. Warszawa: PWN.
 22. Toporowski J. 2009. Rosa Luxemburg and Finance. W Rosa Luxemburg and the Critique of Political. London: Routledge.