Zachodni imperializm przeciwko pierwotnemu komunizmowi - nowe odczytanie pism ekonomicznych Róży Luksemburg

Main Article Content

Michael Löwy

Abstrakt

Dyskusja na temat teorii imperializmu Róży Luksemburg dotyczy głównie argumentu ekonomicznego, w tym między innymi schematów reprodukcji, procesu cyrkulacji, konieczności istnienia rynków „zewnętrznych”. Istnieje jednak jeszcze inny jej wymiar, który wydaje się co najmniej tak samo istotny: zmagania imperializmu z przedkapitalistycznymi gospodarkami oraz bezlitosne niszczenie „naturalnych” i chłopskich gospodarek, stanowiących – w dużej części – formy pierwotnego komunizmu. Zainteresowanie Luksemburg społeczeństwami pierwotnego komunizmu udokumentowane jest w jej Wstępie do ekonomii politycznej, a imperialistyczna wojna przeciwko nim omówiona jest zarówno w tej pracy, jak i w końcowych rozdziałach Akumulacji kapitału. W jej refleksjach zarysowane zostało oryginalne podejście do formacji społecznych, będące przeciwieństwem linearnej, „progresywnej” perspektywy ideologii burżuazyjnej. Współczesne walki rdzennej ludności, na przykład walki przeciwko międzynarodowym firmom naftowym i wydobywczym w Ameryce Łacińskiej, ilustrują aktualność argumentu Róży Luksemburg w dwudziestym pierwszym wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Löwy, M. (2012). Zachodni imperializm przeciwko pierwotnemu komunizmowi - nowe odczytanie pism ekonomicznych Róży Luksemburg. Praktyka Teoretyczna, 6, 299-310. https://doi.org/10.14746/prt.2012.6.16
Dział
EKONOMISTKA
Biogram autora

Michael Löwy, Le Centre d’Études Interdisciplinaires des Faits Religieux (École des Hautes Études en Sciences Sociales)

Michael Löwy (ur. 1938) – socjolog i filozof. Emerytowany profesor socjologii w Centre National de la Recherche Scientifique i wykładowca École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Autor ponad dwustu publikacji z dziedziny socjologii kultury i filozofii polityki, poświęconych między innymi twórczości Benjamina, Kafki, Lukácsa i Marksa. Jego najważniejsze książki to: Georg Lukács: from Romanticism to Bolshevism (1979), Redemption and Utopia: Jewish LibertarianThought in Central Europe: a Study in Elective Affinity (1992), On Changing the World. Essays in political philosophy: from Karl Marx to Walter Benjamin (1993), Fire Alarm: Reading Walter Benjamin’s “On the Concept of History” (2005), The Theory of Revolution in the Young Marx (2006).

Referencje

  1. Badia G. 1975. Rosa Luxemburg. journaliste. polemiste. revolutionnaire. Paris.
  2. Hudis P. 2007. Neue Einschatzungen zu Rosa Luxemburgs Schriften uber die Nich-Westliche Welt. W China entdeckt Rosa Luxemburg: Internationale Rosa-Luxemburg-Gesellschaft in Guangzhou. Berlin.
  3. Luksemburg R. 1959. Wstęp do ekonomii politycznej. Warszawa: PWN.
  4. Luksemburg R. 2011. Akumulacja kapitału: przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu. Warszawa: Książka i Prasa.
  5. Mandel E. 1970. Preface. W R. Luxemburg. Introduction a l’economie politique. Paris.
  6. Marks K. 1972. Szkice pierwotne listu do Wiery Zasulicz. W MED. t. 19. Warszawa: Książka i Prasa.
  7. Morgan L. H. 1887. Społeczeństwo pierwotne czyli Badanie kolei ludzkiego postępu od dzikości przez barbarzyństwo do cywilizacyi. Warszawa.