Wyprzedzić teraźniejszość

Main Article Content

Joanna Bednarek

Abstrakt

Recenzja książki: M. Herer, Filozofia aktualności, Warszawa 2012

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarek, J. (2012). Wyprzedzić teraźniejszość. Praktyka Teoretyczna, 6, 369-377. https://doi.org/10.14746/prt.2012.6.20
Dział
RECENZJE
Biogram autora

Joanna Bednarek, Międzywydziałowa Pracownia Pytań Granicznych UAM Collegium Maius

Joanna Bednarek (ur. 1982) – filozofka z zawodu i powołania, pisarka z powołania. Pracę doktorską Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki obroniła w 2011 roku. Publikowała w „Nowej Krytyce”, „Czasie Kultury” i „Krytyce Politycznej”. Współpracuje z Pracownią Pytań Granicznych i z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. W latach 2006-2009 współpracowała z „Krytyką Polityczną”. Obszar kompetencji i zainteresowań: na przecięciu poststrukturalizmu, feminizmu, marksizmu autonomistycznego i literatury.