Freedom now! Radykalny jazz i ruchy społeczne
PDF

Słowa kluczowe

(free) jazz
społeczny kontekst muzyki
radykalizm
ruchy społeczne
black power

Jak cytować

Pluciński, P. (2014). Freedom now! Radykalny jazz i ruchy społeczne. Praktyka Teoretyczna, 14(4), 37–80. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.2

Abstrakt

Muzyka, co oczywiste, nie jest zjawiskiem wyłącznie estetycznym. Osadzona jest w sieci relacji społecznych, jednakowoż jej społeczne uwikłanie nie jest jednoznaczne, szczególnie od drugiej połowy dwudziestego wieku. Z jednej strony stanowi ona współcześnie jeden z głównych elementów kapitalizmu kulturowego, jest zatem częścią systemu dominacji. Z drugiej jednak, muzyka prowokuje i współwytwarza lub ewentualnie wzmacnia i koegzystuje z licznymi (kontr)dyskursami i projektami społecznymi o antyhegemonicznym charakterze. Z tak nakreślonej perspektywy rozpatruję wzajemne relacje między rewolucyjnym formalnie i społecznie jazzem a ruchami społecznymi, zarówno ruchami konstytuującymi civil rights movement, przede wszystkim jednak radykalnymi, odwołującymi się do idei black power. Interesowały mnie szczególnie kwestie samoorganizacji i praktyk społecznych oraz alternatywy wypracowywane przez radykalizujące środowiska jazzowe w rozmaitych przestrzeniach, na przykład gospodarczej, ale i symbolicznej.

https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.2
PDF

Bibliografia

Adorno, Theodor W. 1974. Filozofia nowej muzyki. Tłum. Fryderyka Wayda.Warszawa: PIW

Appiah, Kwame Anthony. 2000. „Racial Identity and Racial Identification.” W Theories of Race and Racism, red. Les Back i John Solomos. London–New York: Routledge

Bauch, Marc A. 2011. „Gentlemen, Be Seated!”: The Rise and Fall of the Minstrel Show. Munich: GRIN Verlag.

Bean, Annemarie, James V. Hatch i Brooks McNamara (red.). 1995. Inside the Minstrel Mask: Readings in Nineteenth-Century Blackface Minstrelsy. Hanover–London: Wesleyan University Press.

Berendt, Joachim Ernst. 1979. Od raga do rocka: Wszystko o jazzie. Tłum. Stanisław Haraschin, Irena i Wacław Pankowie. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne.

Blackburn, Julia. 2007. Billie Holiday: Biografia. Tłum. Hanna Jankowska. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Bloom, Joshua i Martin Waldo Jr. 2013. Black against Empire: The History and Politics of the Black Panther Party. Bereley–Los Angeles–London: University of California Press.

Brown, Elaine. 1994. A Taste of Power: A Black Woman’s Story. New York: Anchor Books.

Cannon, Terry. 1970. All The Power To The People. The Story of the Black Panther Party, San Francisco: Ministry of Information.

Davis, Angela Y. 1999. Blues Legacies and Black Feminism: Gertrude „Ma” Rainey, Bessie Smith and Billie Holiday. New York: Vintage.

Davis, Miles i Qunicy Troupe. 2014. Miles: Autobiografia. Tłum. Filip Łobodziński. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

DeNora, Tia. 2003. After Adorno: Rethinking Music Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.

Doggett, Peter. 2008. There’s A Riot Going On: Revolutionaries, Rock Stars, and the Rise and Fall of ’60s Counter-Culture. Edinburgh–New York–Melbourne: Canongate Books.

Elam, Harry Justin Jr. 2001. Taking It to the Streets: The Social Protest Theater of Luis Valdez and Amiri Baraka. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Estes, Steve. 2005. I am a Man: Race, Manhood, and the Civil Rights Movement. Chapel Hill– London: The University of North Carolina Press.

Fraser, Nancy i Axel Honneth. 2005. Redystrybucja czy uznanie?: Debata polityczno-filozoficzna. Tłum. Monika Bobako i Tomasz Dominiak.Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej .

Fraser, Nancy. 2005. „Reframing Justice in a Globalizing World.” New Left Review 36: 1–19.

Freeland, Gregory. 2009. „We’re a Winner: Popular Music and the Black Power Movement.” Social Movement Studies 8(3): 261–288.

Hilliard, David i Lewis Cole. 1993. This Side Of Glory: Autobiography. Boston: Little, Brown and Co.

Hobsbawm, Eric i Terence Ranger. 2008. Tradycja wynaleziona. Tłum. Mieczysław Godyń i Filip Godyń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Isoardi, Steven L. 2006. The Dark Tree: Jazz and The Community Arts in Los Angeles. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.

Johnson, Cedric. 2007. Revolutionaries to Race Leaders: Black Power and the Making of African American Politics. Minneapolis–London: University of Minnesota Press.

Jones, LeRoi (Baraka, Amiri). 1999. Blues People: Negro Music in White America. New York–London–Toronto–Sydney: Harper Perennial.

Kowalewski, Zbigniew Marcin. 1994. Rap: Między Malcolmem X a subkulturą gangową. Warszawa: PWR.

Kowalewski, Zbigniew Marcin. 2013. „Czarny Bóg i biały diabeł w miejskich gettach Ameryki: Religia i czarny nacjonalizm Narodu Islamu.” http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr8_2013_Teologie_emancypacyjne/05.Kowalewski.pdf

Lewis, George E. 2009. A Power Stronger Than Itself: The AACM and American Experimental Music. Chicago–London: University of Chicago Press.

Lomax, Alan. 1962. „Song Structure and Social Structure.” Ethnology 1(4): 425–451.

Lomax, Alan. 1959. „Folk Song Style.” American Anthropologist 61(6): 927–954.

Lumsden, Linda. 2009. „Good Mothers with Guns: Framing Black Womanhood in The Black Panther, 1968–1980.” Journalism & Mass Communication Quarterly 86(4): 900–922.

Marcus, Sara. 2010. Girls to the Front: The True Story of the Riot Grrrl Revolution. New York–London–Toronto–Sydney: Harper Perennial.

Marcuse, Herbert. 2011. „Ponowne rozważania nad pojęciem rewolucji.” Tłum. Przemysław Pluciński. Przegląd Anarchistyczny 12: 266–273.

McAdam, Doug. 1990. Freedom Summer. Oxford–New York: Oxford University Press.

McAdam, Doug. 1999. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970. Chicago–London: University of Chicago Press.

McNeese, Tim. 2008. The Civil Rights Movement: Striving For Justice. New York: Chelsea House Publishers.

Meer, Sarah. 2005. Uncle Tom Mania: Slavery, Minstrelsy, and Transatlantic Culture in the 1850. Athens: University of Georgia Press.

Morgan, Robin. 1970. Sisterhood is Powerful. New York: Random Press.

Ortiz, Roxanne Dunbar. 1993. „New Memoirs on The Black Panther Party.” Social Justice 20(1–2): 176–186.

Pietersee, Jan Nederveen. 1995. White on Black: Images of Africa and Blacks in Western Popular Culture. New Haven–London: Yale University Press.

Rabaka, Reiland. 2012. Hip Hop’s Amnesia: From Blues and the Black Women’s Club Movement to Rap and the Hip Hop Movement, Lanham – Boulder – New York – Toronto – Plymouth: Lexington Books.

Rafalko, Frank. 2011. MH/CHAOS: The CIA’s Campaign Against the Radical New Left and the Black Panthers. Annapolis: Naval Institute Press

Rapp, Tobias. 2013. Zagubieni w dźwięku: Berlin, techno i technoturyści. Tłum. Izabela Wilkosz. Kraków: Fundacja Kultural Kolektiv.

Reynolds, Simon. 2006. Rip It Up and Start Again. Postpunk 1978–1984. London: Faber and Faber Limited.

Rosenthal, Savid H.1992. Hard Bop: Jazz and Black Music 1955–1965. New York–Oxford: Oxford University Press.

Roy, William C. 2010. Reds, Whites, and Blues: Social Movements, Folk Music, and Race in the United States. Princeton–Oxford: Princeton University Press.

Rucht Dieter i Friedhelm Neidhardt. 2002. „Towards a »Movement Society«? On the Possibilities of Institutionalizing Social Movements.” Social Movement Studies 1(1): 7–30.

Savage, Jon. 2013. England’s Dreaming: Sex Pistols i punk rock. Tłum. Marta Marciniak. Warszawa: Axis Mundi.

Schmidt, Andrzej. 2009. Historia jazzu. Lublin: Polihymnia.

Seale, Bobby. 1991. Seize The Time: The Story of the Black Panther Party and Huey P. Newton. Baltimore: Black Classic Press.

Smith, Anne Marie. 1994. „Rastafari as Resistance and the Ambiguities of Essentialism in the »New Social Movements«.” W The Making of Political Identities, red. Ernesto Laclau. London–New York 1994, 171–204.

Teachout, Terry. 2013. Pops: Życie Louisa Armstronga. Tłum. Piotr Grzegorzewski i Marcin Wróbel. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Tudor, Deborah V. 1997. Hollywood’s Vision of Team Sports: Heroes, Race, and Gender. New York–London: Garland Publishing, Inc.

Werner, Craig. 2002. A Change is Gonna Come. Music, Race and the Soul of America, Edinburgh: Canongate.

Whiteley, Sheila. 1992. The Space Between the Notes: Rock and the Counter-Culture. London–New York: Routledge

Wilmer, Valerie. 1987. As Serious As Your Life: The Story of The New Jazz. London: Pluto Press 1987.