„Na ducha Lenina!” Historia sowieckich bohaterów komiksowych w popkulturze amerykańskiej

Main Article Content

Przemysław Dudziński
Dawid Głownia
Radosław Pisula
Michał Wolski

Abstrakt

Napięcie między Związkiem Radzieckim a StanamiZjednoczonymi, definiujące światowy polityczny krajobrazdrugiej połowy dwudziestego wieku, miało swoje wyraźneprzełożenie na sposoby postrzegania i kreacji sowieckichbohaterów w ramach amerykańskiej kultury. Pierwszymi podstawowym celem naszego artykułu jest prześledzeniei opisanie funkcjonowania konkretnego motywu – figurRosjan, w szczególności zaś rosyjskich meta-ludzi w przestrzeniamerykańskiej kultury popularnej, przede wszystkimkomiksu głównonurtowego. Kwerenda ta ma w miarę możliwościwykazać podstawowy wymiar historyczny tj. okresywzrostu i spadku popularności, a nawet całkowitego zanikuposzukiwanej figury. Celem drugim jest analiza sposobówkonstrukcji komiksowych bohaterów związanychze Związkiem Radzieckim i postawienie ich w szerszymkontekście historyczno-kulturowym. Te zabiegi umożliwiąz kolei zasygnalizowanie zmieniającej się w czasie konstrukcji,na którą składają się wartości, stereotypy i popkulturoweklisze właściwe dla kultury amerykańskiej. Tym samymmamy nadzieję, że artykuł ten stanie się ważnym przyczynkiemdo dalszych badań nad omawianymi zagadnieniami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dudziński, P., Głownia, D., Pisula, R., & Wolski, M. (2014). „Na ducha Lenina!” Historia sowieckich bohaterów komiksowych w popkulturze amerykańskiej. Praktyka Teoretyczna, 14(4), 81-109. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.3
Dział
POLITYKI POPKULTURY
Biogramy autorów

Przemysław Dudziński

Przemysław Dudziński – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmowały historię kina popularnego w kontekstach historii kultury i życia codziennego, w tym szczególnie: kino japońskie i amerykańskie, kino doby PRL, refleksję nad kinem gatunków, historię kina grozy, problematykę adaptacji filmowej, metodologię badania filmu jako artefaktu kultury i propedeutykę historii filmu. Były doktorant Studiów Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego, sekretarz redakcji interdyscyplinarnego czasopisma naukowego „Tematy z Szewskiej” oraz współtwórca projektu Film–Kultura Społeczeństwo.

Dawid Głownia, Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytet Jagielloński

Dawid Głownia – doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię kina japońskiego, głównie w jego relacji do szerszych procesów społeczno-politycznych, marginalne obszary światowego kina gatunków oraz socjologię (pop)kultury. Publikował m.in. w Kulturze Popularnej, Tematach z Szewskiej, Litteraria Copernicana, Silva Iaponicarum i Kulturze i Historii. Autor książki Sześć widoków na kinematografię japońską: Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina. Współtwórca projektu Film–Kultura–Społeczeństwo.

Radosław Pisula, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Opolski

Radosław Pisula – redaktor, publicysta, tłumacz i doktorant Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Prace dyplomowe poświęcił dorobkowi filmowemu Johna Woo i Johna Carpentera, a obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat kina Waltera Hilla. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię i społeczno-polityczne uwarunkowania amerykańskiego przemysłu filmowego, kino gatunków, azjatycką kinematografię, refleksję nad komiksem oraz inne zagadnienia związane z kulturą popularną. Członek towarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”.

Michał Wolski, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski

Michał Wolski – jest absolwentem filologii polskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie pracuje nad doktoratem pt. Wyobrażenia wampira wobec modelu współczesnego antybohatera. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię literatury współczesnej, technologie językowe, imaginologię oraz refleksję nad kulturą popularną. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu typografii, edytorstwa i marketingu wydawniczego. Od czterech lat prowadzi zajęcia związane z typografią i edytorstwem na wrocławskiej polonistyce. Jest również współzałożycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”.

Bibliografia

  1. Barthes, Roland. 2011. Mitologie. Tłum. Adam Dziadek. Warszawa: Aletheia.
  2. Costello, Matthew J. 2009. Secret Identity Crisis. Comic Books and the Unamasking of Cold War America. New York–London: Bloomsbury Academic.
  3. DiPaolo, Marc. 2011. War, Politics and Superheroes: Ethics and Propaganda in Comics and Film. Jefferson: McFarland.
  4. Genter, Robert. 2007. „With Great Power Comes Great Responsibility: Cold War Culture and the Birth of Marvel Comics.” The Journal of Popular Culture Vol. 40, No. 6: 953–978.
  5. Howe, Sean. 2014. Niezwykła historia Marvel Comics. Tłum. Bartosz Czartoryski. Kraków: SQN.
  6. Johnson, Jeffrey K. 2012. Super-History: Comic Book Superheroes and the American Society, from 1938 to the Present. Jefferson: McFarland.
  7. Lee, Stan. 1975. Son of Origins of Marvel Comics. New York: Marvel Entertainment Group.
  8. Madison, Nathan Vernon. 2013. Anti-Foreign Imagery in American Pulps and Comic Books, 1920–1960. Jefferson: McFarland.
  9. Rapsi. 2014. „Regulator to Analyze Marvel’s Avengers for Incitement of Violence.” http://rapsinews.com/news/20140709/271682821.html.
  10. Wright, Bradford W. 2003. Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America. Baltimore: Johns Hopkins University Press.