Emancypacyjna obietnica posthumanizmu

Main Article Content

Joanna Bednarek

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarek, J. (2014). Emancypacyjna obietnica posthumanizmu. Praktyka Teoretyczna, 14(4), 171-180. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.7
Dział
SEMINARIUM RECENZYJNE – POSTHUMANIZMY I ICH WROGOWIE – WOKÓŁ „PO CZŁOWIEKU” ROSI BRAIDOTTI
Biogram autora

Joanna Bednarek, Międzywydziałowa Pracownia Pytań Granicznych UAM

Joanna Bednarek – filozofka z zawodu i powołania, pisarka z powołania. Pracę doktorską Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki obroniła w 2011 roku. Publikowała w „Nowej Krytyce”, „Czasie Kultury” i „Krytyce Politycznej”. Współpracuje z Pracownią Pytań Granicznych i z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. W latach 2006- 2009 współpracowała z „Krytyką Polityczną”. Obszar kompetencj i zainteresowań: na przecięciu poststrukturalizmu,  feminizmu, marksizmu autonomistycznego i literatury.

Bibliografia

 1. Agamben, Giorgio. 2008. Homo sacer. Tłum. Mateusz Salwa. Warszawa:P rószyński i S-ka.
 2. Agamben, Giorgio. 2008. Otwarte. Tłum. P. Mościcki. Krytyka Politycznac15.
 3. Althusser, Louis i Balibar, Étienne. 1975. Czytanie „Kapitału”. Tłum. Witold Dłuski. Warszawa: PiW.
 4. Bakke, Monika. 2012a. Genealogie, strategie, projekty. W Bakke, Monika: Bio-transfiguracje. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 5. Bakke, Monika. 2012b. Bio-transfiguracje. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 6. Braidotti, Rosi 2014. Po człowieku. Tłum. Joanna Bednarek i Agnieszka Kowalczyk. Warszawa: PWN.
 7. Brennan, Teresa. 1997. „Economy of the Earth. The Labour Theory of Value without the Subject/Object Distinction”. Ecological Economics 2.
 8. Derrida, Jacques. 1992. „Kres człowieka” . W Derrida, Jacques: Pismo filozofii. Tłum. Bogdan Banasiak. Kraków: inter esse.
 9. Derrida, Jacques. 2002. „The Animal that Therefore I Am”. Tłum. D. Wills. Critical Inquiry 2.
 10. Foucault, Michel. 2006. Słowa i rzeczy. Tłum. Tadeusz Komendant. Gdańsk: Słowo, Obraz, Terytoria.
 11. Foucault, Michel. 2011. Narodziny biopolityki. Tłum. Michał Herer. Warszawa: PWN.
 12. Haraway, Donna. 1997. Modest_Witness@Second_Millenium.FemaleMan©_Meets_Onco_ MouseTM. Londyn–Nowy Jork:Verso
 13. Kowalczyk, Agnieszka. 2010. „Wspólnota poszerzona – spotkania ludzkich i pozaludzkich aktorów”. Praktyka Teoretyczna 1.
 14. Latour, Bruno. 2013. Nadzieja Pandory. Tłum. Krzysztof Abriszewski i in. Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK.
 15. Latour, Bruno. 2014. „Agency at the time of the Anthropocene”. New Literary History 45.
 16. Nowak, Andrzej. 2013. „Wyobraźnia ontologiczna – przekraczanie metodologicznego solipsyzmu a obietnica badań interdyscyplinarnych”.
 17. Avant 2.
 18. Papadopoulos, Dimitris. 2010. „Insurgent Posthumanism”. ephemera 2.
 19. Pateman, Carol 2007. Braterska umowa społeczna. Tłum. Katarzyna Szumlewicz, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/pateman.pdf.
 20. Shukin, Nicole. 2009. Animal Capital. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 21. Ranciere, Jacques 2008. Nienawiść do demokracji. Tłum. Maciej Kropiwnicki. Warszawa: KiP.
 22. Regan, Tom 2004. The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press.
 23. Siemek, Marek. 2002. „»Nauka« i »naukowość« jako ideologiczne kategorie filozofii”. W Siemek, Marek: Wolność, rozum, intersubiektywność. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 24. Traverso, Enzo. 2012. Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej. Tłum. Agata Czarnacka. Warszawa: KiP.
 25. Wolfe, Cary 2010. What is Posthumanism? Minneapolis: University of Minnesota Press.