Prekarność i gender: Co ma z tym wspólnego miłość?
PDF (English)

Słowa kluczowe

feminizm
prekarność
afekty
miłość
neoliberalizm

Jak cytować

Majewska, E. (2021). Prekarność i gender: Co ma z tym wspólnego miłość?. Praktyka Teoretyczna, 38(4), 19–48. https://doi.org/10.14746/prt2020.4.2

Abstrakt

Niniejszy artykuł analizuje pojęcie prekarności z perspektywy filozoficznej,  skupiając się na miłości i pracy afektywnej oraz odnosząc się przy tym krytycznie  do nierówności genderowych w neoliberalnym kapitalizmie. Romantyczny, heteroseksualny model miłości, cechujący współczesne społeczeństwa zachodnie, był na  wiele sposobów rozmontowywany i poddawany krytyce, co doprowadziło do sprzecznych rozstrzygnięć – zniszczenia, zniesienia, wytworzenia się jego wariantów czy  (raczej konserwatywnych) prób jego zachowania. Jednak miłość, w jej różnych  postaciach, zarówno jako teoria, jak i praktyka, wciąż dostarcza modeli i rozwiązań  nie tylko neoliberalnemu rynkowi pracy i nowym formom wyzysku i wywłaszczania opieki i pracy afektywnej, ale także rewolucyjnym ideom i przemianom, zarówno  wśród feministek i marksistek. Miłość wymaga zatem teorii skupiającej się raczej na  zniesieniu, a nie unicestwieniu poprzednich modeli miłości. W swoim artykule  konstruuję taką perspektywę, ukazując jej potencjał jako model oporu i rewolucji  na czasy neoliberalnego kapitalizmu.

https://doi.org/10.14746/prt2020.4.2
PDF (English)

Bibliografia

Adkins, Lisa. 2015. “What can money do? Feminist theory in austere times.” Feminist Review 109: 31–48.

Ahmed, Sara. 2017. Living a Feminist Life. Durham: Duke University Press.

Anzaldua, Gloria. 1999. Borderlands/La Frontera. The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books.

Athanasiou, Athena. 2014. “Precarious Intensities: Gendered Bodies in the Streets and Squares of Greece”. Signs, 40, 1:1-9.

Badiou, Alain. 2012. In Praise of Love. Transl. P. Bush. New York: The New Press.

Bauman, Zygmunt. 2003. Liquid Love. Cambridge: Polity Press.

Becker, Gary. 1991. A Treatise on the Family. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Benjamin, Walter. (1929) 2004. “The Task of Translator”. In: The Translation Studies Reader, (ed.) Venuti, Lawrence. New York and London: Routledge.

Berlant, Lauren. 2011. “A Properly Political Concept of Love”. Cultural Anthropology, 26, 4: 683–691.

Berman, Marshall. 1988. All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. New York: Penguin Books.

Bhattacharya, Tithi (ed). 2017a. Social Reproduction Theory. Remapping Class, Recentering Oprression. New York: Pluto Press.

Bhattacharya, Tithi. 2017b. “Socializing Security, Unionizing Work. #Metoo as Our Moment to Explore Possibility”. In: Where Freedom Starts: Sex, Power, Violence, #Metoo. A Verso Report, Verso Books (ed.). London: Verso.

Brown, Wendy. 1999. “Resisting Left Melancholy”. Boundary, 2, 26.3: 19-27.

Butler, Judith. [1990] 1999. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.

Crenshaw, Kimberle. 1991. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color”. Stanford Law Review, 43: 6:1241-1299.

Davis, Angela. 1999. Blues Legacies and Black Feminism. New York: Vintage Books.

Derrida, Jacques. 1981. “Plato’s Pharmacy”. In: Dissemination. Transl. Barbara Johnson. London: The Athlone Press.

Dunn, Elisabeth. 2005. Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor. Ithaca: Cornell University Press.

Fantone, Laura. 2007. “Precarious changes: gender and generational politics in contemporary Italy”. Feminist Review, 87: 5-20.

Federici, Silvia. 2004. Caliban and the Witch, Women, the Body and Primitive Accumulation. New York: Autonomedia.

Federici, Silvia, 2006, “Precarious Labor: A Feminist Viewpoint”. A lecture held on October 28th 2006 at Bluestockings Radical Bookstore in New York City. http://inthemiddleofthewhirlwind.wordpress.com/precarious-labor-a-feminist-viewpoint/ (Accessed on January 2014).

Ferguson, Ann. 1991. Sexual Democracy. Women, Oppression and Revolution. Boulder: Westview Press.

Ferguson, Ann. 1998. “Resisting the Veil of Privilege: Building Bridge Identities as an Ethico-Politics of Global Feminisms”. Hypatia, 13, 3: 95-113.

Ferguson, Ann. 2009. “Feminist Paradigms of Solidarity and Justice”. Philosophical Topics, 37(2): 161-177.

Ferguson, Ann. 2011. “How is Global Solidarity Possible”. In: Sexuality, Gender and Power, Jonasdottir, Anna et al (eds). New York and London: Routledge.

Ferguson, Ann and Jonasdottir, Anna (eds.). 2013. Love: A Question for Feminism in the Twenty-First Century. New York: Routledge.

Fraser, Nancy. 2013. “Crisis, Critique, Capitalism. A Framework for 21 Century”. IWM Patocka Lectures Series, available on-line: https://www.youtube.com/watch?v=4n2ctlqWF9s.

Giddens, Antony. 1992. The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love, and Eroticism in Modern Societies. Stanford: Stanford University Press.

Hardt, Michael. 2011. “For Love or Money”. Cultural Anthropology, 26, 4: 676–682.

hooks, bell. (1984) 2000. Feminist Theory. From Margin to Center. New York: Pluto Press.

Hochschild, Arlie. 1983. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: California University Press.

Illouz, Eve. 2007. Cold Intimacies. Emotions and Late Capitalism. Cambridge: Polity Press.

Illouz, Eve. 2012. Why Love Hurts?A Sociological Explanation. Cambridge: Polity Press.

Jonasdottir, Anna. 1991. Love, Power and Political Interests. Towards a Theory of Patriarchy in Contemporary Western Societies. Orebro: University of Orebro.

Jonasdottir, Anna. 2009. “Marx's Method and the Theorisation of ‘Love-Power’” In: The Political Interests of Gender Revisited, Jonasdottir, Anna and Jones Kathleen (eds.). Manchester University Press.

Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. Picador: Knopf, Canada.

Klein, Naomi. 1999. No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies. Picador: Knopf Canada.

Kubisa, Julia. 2014. Bunt białych czepków: Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych. Warszawa: Scholar.

Lipton, Briony. 2015. “Gender and Precarity: A Response to Simon During”. Australian Humanities Review, 58: 63-69.

Loomba, Ania. 1998. Colonialism/Postcolonialism (The New Critical Idiom). New York: Routlege.

MacKinnon, Catharine. 2016. “In Their Hands: Restoring Institutional Liability for Sexual Harassment in Education”. Yale Law Review, 125, 7: 2038–2105.

MacKinnon, Catharine. 2019. “Ask a Feminist: Sexual Harassment in the Age of #MeToo”. In conversation with Durba Mitra. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 44, 4: 1027–1043.

MacRobbie, Angela. 2016. Be Creative. Making a Living in the New Culture Industries. Cambridge: Polity Press.

Majewska, Ewa, 2020 (forthcoming). “Complaint as Counterpublic: Weak Resistance and Feminism in the Neoliberal Academia”. Kontradikce Journal.

Majewska, Ewa. 2013. “Love in Translation: Neoliberal Availability or a Solidarity Practice?”. In: Love: A Question for Feminism in the Twenty-First Century, Jónasdóttir, Anna, Ferguson, Ann. London and New York: Routlege.

Majewska, Ewa and Kukowska, Marta. 2006. Przemoc wobec kobiet w rodzinie i relacjach intymnych. Warsaw: Amnesty International Polska. Available online: https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/przemoc_wobec_kobiet_w_rodzinie_i_relacjach_intymnych_2006.pdf [accessed Aug. 19, 2020]).

Marx, Karl. 1844. “Letter to L. Feuerbach, 11 August 1844”. https://marxists.anu.edu.au/archive/marx/works/1844/letters/44_08_11.htm (Accessed on January 2014).

Marx, Karl. (1844) 1959. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Transl. Martin Mulligan. Moscow: Progress Publishers.

Marx, Karl and Engels, Frederic. (1845) 1956. The Holy Family. Transl. Richard Dixon. Moscow: Foreign Languages Publishing House.

Munck, Ronaldo. 2013. “The Precariat: A View from the South”. Third World Quarterly, 34, 5: 747-762.

Negri, Antonio and Hardt, Michael. 2011. The Commonwealth. Cambridge MA: Harvard University Press.

Negri, Antonio and Hardt, Michael. 2004. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. London: Penguin Books.

Preciado, Beatriz. 2013. Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era. New York: The Feminist Press.

Ranciere, Jacques. 2004. Philosopher and his Poor. Durham: Duke University Press.

Revel, Judith 2003. “Devenir-femme de la politique”. Multitudes, 12: 125-133.

Revel, Judith and Negri, Tony. 2011. http://www.uninomade.org/commoninrevolt/.

Said, Edward. 1978. Orientalism. New York: Vintage Books.

Spivak, Gayatri. 1993. “The Politics of Translation”. In: Outside in the Teaching Machine. London-New York: Routledge.

Standing, Guy. 2011. Precariat: The New Dangerous Class? London: Bloomsbury.

Stenning, Alison. 2007. “Wypieranie stali: Myśląc o Nowej Hucie poza hutą”. In: Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty, Kaltwasser, Martin, Majewska, Ewa, Szreder, Kuba (eds.). Kraków: Korporacja Ha!art.

Świda-Zięba, Hanna. 2005. Młodzi w nowym świecie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ticinetto Clough, Patricia et al. (eds.). 2007. The Affective Turn. Theorizing the Social. Durham: Duke University Press.

Truth, Sojourner. 1851. “Ain't I a Woman?’. A speech delivered at the Women's Rights Convention, Akron, Ohio. Available on-line: http://www.nps.gov/wori/historyculture/sojourner-truth.htm (accessed 1 October 2014).

Weeks, Kathi. 2011. The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries. Durham: Duke University Press.

Weeks, Kathi. 2017. “Down with Love: Feminist Critique and the New Ideologies of Work”. Women's Studies Quarterly, 45, 3 & 4: 37-58.

Young, Iris M. 1981. “Beyond the Unhapy Marriage. A Critique of the Dual Systems Theory”. In: Women and Revolution. A discussion of the Unhappy Marriage of Feminism and Marxism, Sargent, Lydia (ed.). Cambridge, Massachussets: South End Press.