Żałoba i opłakiwalność: Kilka uwag na temat polityki życia razem Judith Butler

Main Article Content

Aleksander Kopka

Abstrakt

W swoim artykule skupiam się na funkcji pojęć kruchości i opłakiwalności życia w pismach Judith Butler i rozpatruję ich miejsce w szerszym kontekście myśli o tym, co za Jacques'em Derridą nazywam „źródłową żałobą”. Z jednej strony zatem chcę zrekonstruować stawiane przez Butler wyzwanie, polegające na przemyśleniu możliwości stworzenia wspólnoty bazującej na równym przydziale kruchości i opłakiwalności życia, który pozwala Butler na potraktowanie opłakiwalności jako przenikliwej i wyjątkowej ścieżki do problematyki ochrony żywych istot i równości między nimi. Z drugiej strony, odnosząc się do pism Derridy, wpisuję zaproponowane przez Butler pojęcia kruchości i opłakiwalności w szerszą strukturę żałoby, aby pokazać, jak wszelkie formowanie więzi społecznych zasadzające się na wspólnej kruchości i podatności na zranienie musi nieustannie konfrontować się z para

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kopka, A. (2021). Żałoba i opłakiwalność: Kilka uwag na temat polityki życia razem Judith Butler. Praktyka Teoretyczna, 38(4), 97-121. https://doi.org/10.14746/prt2020.4.5
Dział
COMMONING
Biogram autora

Aleksander Kopka, Uniwersytet Śląski

Aleksander Kopka – is an assistant professor in the Institute of Philosophy at the University of Silesia in Katowice. He earned his Ph.D. from the Jagiellonian University and the University of Lille. His research interest combines deconstruction, phenomenology, Marxism, and anthropology of mourning.

Bibliografia

 1. Blanchot, Maurice. 2003. The Infinite Conversation. Trans. Susan Hanson. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
 2. Butler, Judith. 2000. Antigone’s Claim: Kinship Between Life and Death. New York, Chichester: Columbia University Press.
 3. Butler, Judith. 2004. Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence. London, New York: Verso.
 4. Butler, Judith. 2009. “Finishing, Starting”. In Derrida and the Time of the Political. Eds. Pheng Cheah, Suzanne Guerlac. Durham, London: Duke University Press.
 5. Butler, Judith. 2016. Frames of War. When Life Is Grievable?. London, New York: Verso.
 6. Butler, Judith. 2020. The Force of Non-Violence. London, New York: Verso.
 7. Butler, Judith and Athanasiou, Athena. 2013. Dispossession: The Performative in the Political. Cambridge, Malden: Polity Press.
 8. Chomsky, Noam. 2001. Propaganda and the Public Mind. Chicago: Haymarket Books.
 9. Derrida, Jacques. 1984. Margins of Philosophy. Trans. Alan Bass. Chicago: The University of Chicago Press.
 10. Derrida, Jacques. 1993. Aporias. Trans. Thomas Dutoit. Stanford: Stanford University Press.
 11. Derrida, Jacques. 2001a. By Force of Mourning. Trans. Pascale-Anne Brault, Michael Naas. In The Work of Mourning. Eds. Pascale-Anne Brault, Michael Naas. Chicago, London: The University of Chicago Press.
 12. Derrida, Jacques. 2001b. Lyotard and Us. Trans. Boris Belay. In The Work of Mourning. Eds. Pascale-Anne Brault, Michael Naas. Chicago, London: The University of Chicago Press.
 13. Derrida, Jacques. 2005a. Paper Machine. Trans. Rachel Bowlby. Stanford: Stanford University Press.
 14. Derrida, Jacques. 2005b. The Politics of Friendship. Trans. George Collins. London, New York: Verso.
 15. Derrida, Jacques. 2005c. Rogues. Two Essays on Reason. Trans. Pascale-Anne Brault, Michael Naas. Stanford: Stanford University Press.
 16. Derrida, Jacques. 2008. Marx & Sons. Trans. G.M. Goshgarian. In Ghostly Demarcations, ed. Michael Sprinker. London, New York: Verso.
 17. Derrida, Jacques. 2011. Specters of Marx. Trans. Peggy Kamuf. London, New York: Routledge.
 18. Derrida, Jacques. 2009. Writing and Difference. Trans. Alan Bass. London, New York: Routledge.
 19. Derrida, Jacques. 2013. Avowing – The Impossible: “Returns,” Repentance, and Reconciliation. Trans. Gil Anidjar. In Living Together. Jacques Derrida's Communities of Violence and Peace, ed. Elisabeth Weber. New York: Fordham University Press.
 20. Derrida, Jacques. 2016. Of Grammatology. Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: John Hopkins University Press.
 21. Derrida, Jacques and Ferrari, Maurizio. 2001. A Taste for the Secret. Trans. Giacomo Donis. Cambridge, Oxford, Malden: Polity.
 22. Herman, Edward S. and Chomsky, Noam. 1994. Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media. London: Vintage Books.
 23. hooks, bell. 2001. All About Love: New Visions. New York: HarperCollins.
 24. Laclau, Ernesto. 2007. Emancipation(s). London, New York: Verso.
 25. Levinas, Emmanuel. 1979. Totality and Infinity. An Essay on Exteriority. Trans. Alphonso Lingis. The Hague, Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers and Duquesne University Press.
 26. Levinas, Emmanuel. 1987. Time and the Other. Trans. Richard A. Cohen. Pittsburgh: Duquesne University Press.
 27. Naas, Michael. 2015. When It Comes to Mourning. In Jacques Derrida. Key Concepts. Ed. Claire Colebrook. London, New York: Routledge.
 28. Rancière, Jacques. 1992. “Politics, Identification, and Subjectivization”. October 61/1992: 58-64.
 29. Rancière, Jacques. 2006. On the Shores of Politics. Trans. Liz Heron. London, New York: Verso.
 30. The Nation’s Editors. 2012. “Chris Hayes and Heroes”. The Nation June 25/2012. https://www.thenation.com/article/archive/chris-hayes-and-heroes/