Przerwać zaklęty krąg porażek: To, co wspólne i praktyka rewolucyjna w czasach pandemii

Main Article Content

Angela Dimitrakaki

Abstrakt

Z okazji 10 urodzin Praktyki Teoretycznej zaprosiliśmy naszych wieloletnich współpracowników i towarzyszy do wspólnego rozważenia przyszłości tego, co wspólne. Poprosiliśmy ich o zmierzenie się z następującymi pytaniami: a) co jest najważniejszym aspektem współczesnych walk o to, co wspólne?; b) jakie największe wyzwania stoją w przyszłości przed polityką tego, co wspólne?; c) gdzie w ramach toczonych walk wiedziecie potencjał na rozwijanie i poszerzanie organizacji opartej na tym, co wspólne? Mierząc się z powyższymi pytaniami Angela Dimitrakaki rozważa możliwości przejścia do porządku opartym na tym, co wspólne, rozumianego jako radykalnie różnym paradygmacie organizacji życia społeczno-gospodarczego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dimitrakaki, A. (2021). Przerwać zaklęty krąg porażek: To, co wspólne i praktyka rewolucyjna w czasach pandemii. Praktyka Teoretyczna, 38(4), 155-160. https://doi.org/10.14746/prt2020.4.10
Dział
THE COMMON AND ITS FUTURES
Biogram autora

Angela Dimitrakaki, University of Edinburgh

Angela Dimitrakaki - a writer and Senior Lecturer in Contemporary Art History and Theory at the University of Edinburgh where she directs the MSc Modern and Contemporary Art. Her scholarlybooks include Gender, ArtWork and the Global Imperative: A Materialist Feminist Critique (Manchester University Press 2013), Art and Globalisation: From the Postmodern Sign to the Biopolitical Arena(Hestia 2013, in Greek), ECONOMY: Art, Production and the Subject in the 21st Century(Liverpool University Press 2015, co-edited with Kirsten Lloyd), Politics in a Glass Case: Feminism, Exhibition Cultures and Curatorial Transgressions(Liverpool University Press 2013, co-edited with Lara Perry). She sits on the editorial board of Third Text and is a Corresponding Editor and a former Editor of Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory. Her award-winning fiction work in her native Greek includes six novels and a collection of short stories for which the most recent distinction was an Athens Academy award in 2017.