Polityka nie-polityczności – nieme zwierzęta i posthumanizm

Main Article Content

Mateusz Janik

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janik, M. (2014). Polityka nie-polityczności – nieme zwierzęta i posthumanizm. Praktyka Teoretyczna, 14(4), 181-192. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.8
Dział
SEMINARIUM RECENZYJNE – POSTHUMANIZMY I ICH WROGOWIE – WOKÓŁ „PO CZŁOWIEKU” ROSI BRAIDOTTI
Biogram autora

Mateusz Janik

Mateusz Janik – filozof, tłumacz. W 2013 roku obronił pracędoktorską poświęconą ontologii politycznej Benedyka Spinozy.

Bibliografia

 1. „Instantaneous Photography.” Scientific American, 24 września.
 2. Bednarek, Joanna. 2014. „Emancypacyjna obietnica posthumanizmu.” Praktyka Teoretyczna, http://www.praktykateoretyczna.pl/joanna-bednarek-emancypacyjna-obietnica-posthumanizmu/
 3. Bielik-Robson, Agata. 2014. „Wylewanie dziecka z kąpielą.” Krytyka Polityczna, http://www.krytykapolityczna.pl/felietony/20140917/wylewanie-dziecka-z-kapiela
 4. Braidotti, Rosi. 2014. Po człowieku. Tłum. Joanna Bednarek i Agnieszka Kowalczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Fukuyama, Francis. 2004. Koniec człowieka: Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Tłum. Bartłomiej Pietrzyk. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 6. http://www.praktykateoretyczna.pl/joanna-bednarek-emancypacyjna-obietnica-posthumanizmu/
 7. Kartezjusz. 2002. Rozprawa o metodzie. Tłum. Tadeusz Boy-Żeleński. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 8. Leder, Andrzej. 2014. Prześniona rewolucja: Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 9. Van Ruler, J.A. 1995. The Crisis of Causality: Voetius and Descartes on God, Nature, and Change. Leiden: Brill.
 10. Voetius, Gisbertus. 1648. Selectarum Disputationum Theologicarum, t. I. Utrecht–Amsterdam.
 11. Zawadzka, Anna. 2011. „Odmowa dialogu.” Bez Dogmatu 88.