Udawaj, aż stanie się to prawdą: Problemy z kategorią globalnego wschodu

Main Article Content

Magda Szcześniak

Abstrakt

Artykuł podejmuje dyskusję z tekstem Martina Müllera, wprowadzając do namysłu nad pojęciem „globalnego wschodu” kategorię klasy i dystynkcji klasowej. Uznając potencjał polityczny projektu proponowanego przez Müllera, autorka podważa – częściowo powtórzone w jego artykule – ideologiczne mechanizmy naturalizujące stereotyp „Wschodu jako poczucia opuszczenia” (Eastness as forsakenness). Autorka zwraca uwagę, że jednym z efektów „politycznego i epistemologicznego projektu” podziału na Globalną Północ i Południe (oraz stereotypowych ujęć Wschodu) jest zaciemnianie podziałów klasowych wewnątrz północnych, południowych i wschodnich społeczeństw. Wprowadzenie analizy klasowej – uwzględniającej również takie jak praktyki kupowania i produkowania podróbek luksusowych marek – pozwala odkryć podobne wzory klasowej dystynkcji oraz reprodukcji klasowych hierarchii społeczeństw globalnego kapitalizmu. Może również pozwolić na zadzierzgnięcie opartych na solidarności relacji pomiędzy klasami regularnie prześladowanymi przez dominujący porządek globalnego kapitalizmu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szcześniak, M. (2021). Udawaj, aż stanie się to prawdą: Problemy z kategorią globalnego wschodu. Praktyka Teoretyczna, 38(4), 171-179. https://doi.org/10.14746/prt2020.4.11
Dział
THE GLOBAL EAST: DISSCUSION
Biogram autora

Magda Szcześniak, University of Warsaw

MAGDA SZCZEŚNIAK – Assistant Professor at the Institute of Polish Culture, University of Warsaw. Author of Norms of Visibility: Identity in Times of Transition (Warsaw 2016) devoted to Polish post-socialist visual cultures and the ideological framework of the transition into neoliberalism. Currently working on a book devoted to the politics of representing upward and downward social mobility in socialist Poland. Recipient of grants and awards from the Fulbright Foundation, National Science Center in Poland, Ministry of Higher Education and Science and the “Polityka” Academic Award. 

Bibliografia

 1. Brandtstädter, Susanne. 2009. “Fakes: Fraud, Value-Anxiety, and the Politics of Sincerity.” In Ethnographies of Moral Reasoning: Living Paradoxes of a Global Age, ed. Karen Sykes. New York: Palgrave Macmillan.
 2. Crăciun, Magdalena. 2014. Material Culture and Authenticity: Fake Branded Fashion in Europe. London: Bloomsbury Publishing.
 3. Eyal, Gil, Iván Szelényi and Eleanor R. Townsley. 2000. Making Capitalism without Capitalists. London: Verso.
 4. Hann, Chris M., Catherine Humphrey, and Katherine Verdery. 2002. “Introduction. Postsocialism as a Topic of Anthropological Investigation.” In Postsocialism: Ideas, Ideologies and Practices in Eurasia, ed. Chris M. Hann, Catherine Humphrey, and Katherine Verdery. London–New York: Routledge.
 5. Kennedy, Michael D. 2002. Cultural Formations of Post-Communism: Emancipation, Transition, Nation and War. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 6. Kiossev, Alexander. 2008. “The Oxymoron of Normality”. Eurozine, January 4. http://www.eurozine.com/articles/2008-01-04-kiossev-en.html.
 7. Hugrée, Cédric, Etienne Pénissat, and Alexis Spire. 2019. Social Class in Europe: New Inequalities in the Old World. London: Verso.
 8. Nakassis, Constantine V. 2012. “Counterfeiting What? Aesthetics of Brandedness and BRAND in Tamil Nadu, India.” Anthropological Quarterly 85(3): 701–721.
 9. Pine, Francis. 2002. “From Production to Consumption in Post-socialism?” In Markets and Moralities: Ethnographies of Postsocialism, ed. Ruth Mandel and Caroline Humphrey. Oxford: Berg.
 10. Pinheiro-Machado, Rosana. 2010. “The Attribution of Authenticity to ‘Real’ and ‘Fake’ Branded Commodities in Brazil and China”. In Cultures of Commodity Branding, ed. Andrew Bevan, David Wengrow. Walnut Creek: Left Coast Press.
 11. Szcześniak, Magda. 2015. “Weak Images of the Middle Class”. View: Theories and Practices of Visual Culture 11. https://www.pismowidok.org/en/archive/2015/11-capitalist-realism.-transformations-of-polish-visual-culture/weak-images-of-the-middle-class.
 12. Szcześniak, Magda. 2016. Normy widzialności: Tożsamość w czasach transformacji. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana–Instytut Kultury Polskiej UW.
 13. Vann, Elizabeth F. 2006. “The Limits of Authenticity in Vietnamese Consumer Markets”. American Anthropologist 108(2): 286–296.
 14. Verdery, Katherine. 1996. What Was Socialism, and What Comes Next. Princeton: Princeton University Press.