Esencjalistyczna masturbacja: Czy Globalny Wschód może zaznać satysfakcji?

Main Article Content

Jan Sowa

Abstrakt

Zgadzając się z postulowanym przez Martina Müllera uzupełnieniem luki we współczesnych naukach społecznych, jaką stanowi niewielkie zainteresowanie kondycją Globalnego Wschodu, artykuł podejmuje polemikę z zaproponowanym przez niego rozwiązaniem owego problemu. Autor proponuje spojrzenie na Globalny Wschód nie w kategoriach esencjalistycznych, ale poprzez pryzmat jego miejsca w międzynarodowym podziale pracy. „Strategiczny esencjalizm”, za którym opowiada się Müller, jest zdaniem Autora błędny ze względu na trzy związane z nim problemy: reakcyjny charakter polityki tożsamości jako takiej, jej przejęcie przez środowiska prawicowe oraz wątpliwą wartość sporej części rozwiązań społeczno-kulturowych stanowiących historyczną tożsamość społeczeństw Globalnego Wschodu. Zamiast tego tekst proponuje konstrukcję alter-uniwersalizmu, który dystansowałby się od uniwersalizmu kolonialnego Zachodu, koncentrując się na budowie wspólnego frontu walk postępowo-emancypacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sowa, J. (2021). Esencjalistyczna masturbacja: Czy Globalny Wschód może zaznać satysfakcji?. Praktyka Teoretyczna, 38(4), 181-189. https://doi.org/10.14746/prt2020.4.12
Dział
THE GLOBAL EAST: DISSCUSION
Biogram autora

Jan Sowa, Katedra Teorii Kultury ASP

JAN SOWA (born 1976) – is a dialectical materialist social theorist and researcher. He studied at the Jagiellonian University in Kraków, Poland and University Paris VIII in Saint-Denis, France. He holds a PhD in sociology and a habilitation in cultural studies. His research and teaching assignments took him to several universities in Poland and abroad, including University of São Paulo, Academy of Arts of the World in Cologne and Institute for Human Sciences in Vienna. He was a member of the Committee on Cultural Studies of the Polish Academy of Sciences (2016–2019) and the curator for discursive program and research at Biennale Warszawa (2018–2019). He currently works as associate professor at the Chair of Theory of Culture at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He has edited and authored several books and published numerous articles in Poland and abroad. A collection of essays A Joy Forever: Political Economy of Social Creativity, that he co-edited, including articles by Luc Boltanski, Massimiliano Tomba, Isabelle Graw and Gigi Roggero appeared with MayFly Books (London) in 2015. He recently edited a volume dedicated to participatory democracy entitled Solidarity 2.0 or Democracy as a Way of Life (2019).

Bibliografia

  1. Geertz, Clifford. 1993. “The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States”. In Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures. New York: Fontana Press.
  2. Johnson, Cedric. 2017. “The Panthers Can’t Save Us Now”. Catalyst 1(1). https://catalyst-journal.com/vol1/no1/panthers-cant-save-us-cedric-johnson.
  3. Kiossev, Alexander. 1999. “Notes on Self-Colonising Cultures”. In After the Wall: Art and Culture in post-Communist Europe, ed. Bojana Pejic and David Elliott. Stockholm: Moderna Museet.
  4. Krastev, Ivan and Stephen Holmes. 2020. The Light That Failed: Why the West Is Losing the Fight for Democracy. New York: Pegasus Books.
  5. Scott, James. C. 2009. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven: Yale University Press.
  6. Sowa, Jan. 2011. Fantomowe ciało króla: Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas.