Posthumanistyka zwierzęcia, które ma język

Main Article Content

Mikołaj Ratajczak

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, M. (2014). Posthumanistyka zwierzęcia, które ma język. Praktyka Teoretyczna, 14(4), 193-205. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.9
Dział
SEMINARIUM RECENZYJNE – POSTHUMANIZMY I ICH WROGOWIE – WOKÓŁ „PO CZŁOWIEKU” ROSI BRAIDOTTI
Biogram autora

Mikołaj Ratajczak, Szkoła Nauk Społecznych PAN

Mikołaj Ratajczak – filozof, wydawca, tłumacz. Doktorant w Szkole Nauk Społecznych PAN, wydawca filozofii i nauk społecznych w Wydawnictwie Naukowym PWN, stały współpracownik czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Przełożył m.in. Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji Karola Marksa (2013), brał również udział w tłumaczeniu Rzecz-pospolitej Hardta i Negriego (2012). Jeden z głównych popularyzatorów współczesnej włoskiej filozofii politycznej w Polsce, współredaktor dwóch książek poświęconych myśli Giorgio Agambena. Interesuje się problematyką na przecięciu filozofii języka, ekonomii politycznej, biopolityki, filozofii podmiotu i wspólnoty.

Bibliografia

  1. Bednarek, Joanna. 2014. “Emancypacyjna obietnica posthumanizmu.” http://www.praktykateoretyczna.pl/joanna-bednarek-emancypacyjna-obietnica-posthumanizmu/#_ftn7
  2. Bielik-Robson, Agata. 2014. „Wylewanie dziecka z kąpielą.” http://www.krytykapolityczna.pl/felietony/20140917/wylewanie-dziecka-z-kapiela
  3. Braidotti, Rosi. 2014. Po człowieku. Tłum. Joanna Bednarek i Agnieszka Kowalczyk. Warszawa: PWN.
  4. Latour, Bruno. 1999. „On Recalling ANT.” W Actor-Network Theory and After, red. John Law i John Hassard. Oxford: Blackwell, s. 15–26.
  5. Rancière, Jacques. 1991. The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation. Tłum. Kristin Ross. Stanford: Stanford University Press.
  6. Rancière, Jacques. 2008. „Użycia demokracji.” Tłum. Iwona Bojadżijewa. W Na brzegach politycznego, Kraków: Korporacja Ha!art, s. 77–104.
  7. Shapiro, Arthur i Amy Shapiro (red.). 1995. Campus Wars: Multiculturalism and the Politics of Difference. Boulder: Westview Press.
  8. Simondon, Gilbert. 2007. L’individuation psychique et collective. Paris: Aubier.
  9. Virno, Paolo. 2003. Quando il verbo si fa carne: Linguaggio e natura umana. Torino: Bollati Boringhieri.
  10. Wolfe, Cary. 2010. What is Posthumanism? Minneapolis: University of Minnesota Press.