Nie-ludzka wspólnota równych jako próba poszerzenia granic etyki

Main Article Content

Piotr Sadzik

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sadzik, P. (2014). Nie-ludzka wspólnota równych jako próba poszerzenia granic etyki. Praktyka Teoretyczna, 14(4), 227-245. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.11
Dział
SEMINARIUM RECENZYJNE – POSTHUMANIZMY I ICH WROGOWIE – WOKÓŁ „PO CZŁOWIEKU” ROSI BRAIDOTTI
Biogram autora

Piotr Sadzik, Instytut Literatury Polskiej UW

Piotr Sadzik – absolwent MISH UW. Doktorant w InstytucieLiteratury Polskiej UW. Jego teksty i tłumaczenia publikowane były, m.in. w „Twórczości”, „Widoku”, „Praktyce Teoretycznej” i „Kulturze Liberalnej”. Zajmuje się głównie literaturą XX wieku (twórczość Witolda Gombrowicza i Brunona Schulza) oraz filozofią współczesną, szczególnie w jej wydaniu francuskim (etyczne implikacje dekonstrukcji Jacques’a Derridy). Pisze doktorat o postsekularnym Gombrowiczu.

Bibliografia

 1. Agamben, Giorgio. 2002. L’ouvert, de l’homme et de l’animal. Tłum. Joël Gayraud. Paris: Rivages (Polski przekładów fragmentów pracy: 2008. „Otwarte.” Tłum. Paweł Mościcki. Krytyka Polityczna 1: 124–138).
 2. Brach-Czaina, Jolanta. 1992. Szczeliny istnienia. Warszawa: PIW.
 3. Braidotti, Rosi. 2014. Po człowieku. Tłum. Joanna Bednarek i Agnieszka Kowalczyk.Warszawa: PWN.
 4. Baker, Peter. 1995. Deconstruction and the Ethical Turn. Gainesville: University Press of Florida.
 5. Baratay, Éric. 2014. Zwierzęcy punkt widzenia: Inna wersja historii. Tłum. Monika Tarasiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo w Podwórku.
 6. Beardsworth, Richard. 1996. Derrida and the Political. Abingdon–Oxon: Routledge.
 7. Bennett, Jill.2005. Empathic Vision: Affect, Trauma, and Contemporary Art. Stanford: Stanford University Press.
 8. Bernasconi, Robert. 1987. Deconstruction and the Possibility of Ethics. W Deconstruction and Philosophy, red. John Sallis. Chicago: University of Chicago Press, 122–139.
 9. Bielik-Robson, Agata. 2008. Na pustyni: Krypto-teologie późnej nowoczesności. Kraków: Universitas.
 10. Bielik-Robson, Agata. 2012. Erros: Mesjański witalizm i filozofia. Kraków: Universitas.
 11. Caputo, John D. 2011. „The Return of Anti-Religion: From Radical Atheism to Radical Theology.” JCRT 11.2.
 12. Coetzee, John Maxwell. 2006. Elizabeth Costello. Tłum. Zbigniew Batko. Kraków: Znak.
 13. Critchley, Simon. 1992. The Ethics of Deconstruction: Derrida and Levinas. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 14. Critchley, Simon. 1999. Ethics-Politics-Subjectivity: Essays on Derrida, Levinas, and Contemporary French Thought. London: Verso.
 15. Critchley, Simon. 2006. Nieustające żądanie: Etyka polityczna. Tłum. Robert Dobrowolski i Michał Gusin. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 16. Culler, Jonathan. 2008. „The Most Interesting Thing in The World.” Diacritics 38(1–2).
 17. Deleuze, Gilles. 1993. „La littérature et la vie.” W Critique et clinique. Paris: Éd. de Minuit.
 18. Derrida, Jacques. 2004. „Je suis en guerre contre moi-même.” Le Monde, 19 sierpnia.
 19. Derrida, Jacques. 2002. Fichus: Discours de Francfort. Paris: Éd. Galilée. Dostępne również na: http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/benjamin_adorno.htm
 20. Derrida, Jacques. 1989. „Il faut bien manger, ou le calcul du sujet: Entretien (avec J.-L. Nancy).” Confrontations 20: 91–114.
 21. Derrida, Jacques. 2006. L’animal que donc je suis. Paris: Éd. Galilée.
 22. Derrida, Jacques. 1992. „Passions: »An Oblique Offering«.” W Derrida: A Critical Reader, red. David Wood. Cambridge: Blackwell.
 23. Gombrowicz, Witold. 2011a. Dziennik. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 24. Gombrowicz, Witold. 2011b. Pornografia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 25. Hägglund, Martin. 2008a. Radical Atheism: Derrida and the Time of Life. Stanford: Stanford University Press.
 26. Hägglund, Martin. 2008b. „Time, Desire, Politics: A Reply to Ernesto Laclau.” Diacritics 38(1–2).
 27. Hägglund, Martin. 2011. „The Radical Evil of Deconstruction: A Reply to John Caputo.” JCRT 11(2).
 28. Haraway, Donna. 2008. When Species Meet. Minnesota: University of Minnesota Press.
 29. Laclau, Ernesto. 2008. „Is Radical Atheism a Good Name for Deconstruction.” Diacritics 38(1–2).
 30. Pajdzińska, Anna. 2001. „My, to znaczy… (z badań językowego obrazu świata)”. Teksty Drugie 1: 33–53.
 31. Plutarch. 1992. Trois traités pour les animaux. Tłum. Jacques Amyot. Red. Élisabeth de Fontenay. Paris : P.O.L.
 32. Safran Foer, Jonathan. 2013. Zjadanie zwierząt. Tłum. Dominika Dymińska. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 33. Weil, Kari. 2014. „Zwrot zwierzęcy: Sprawozdanie.” Tłum. Piotr Sadzik. W Zwierzęta, gender i kultura: Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna. Red. Anna Barcz i Magdalena Dąbrowska. Lublin: E-naukowiec.
 34. Wood, David. 2005. The Step Back: Ethics and Politics after Deconstruction. Albany: State University of New York Press.