Zwrot posthumanistyczny a ontologia

Main Article Content

Joanna Bednarek

Abstrakt

brak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bednarek, J. (2014). Zwrot posthumanistyczny a ontologia. Praktyka Teoretyczna, 14(4), 247-255. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.12
Dział
SEMINARIUM RECENZYJNE – POSTHUMANIZMY I ICH WROGOWIE – WOKÓŁ „PO CZŁOWIEKU” ROSI BRAIDOTTI
Biogram autora

Joanna Bednarek, Międzywydziałowa Pracownia Pytań Granicznych UAM

Joanna Bednarek – filozofka z zawodu i powołania, pisarka z powołania. Pracę doktorską Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki obroniła w 2011 roku.Publikowała w „Nowej Krytyce”, „Czasie Kultury” i „Krytyce Politycznej”. Współpracuje z Pracownią Pytań Granicznych i z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM. W latach 2006- 2009 współpracowała z „Krytyką Polityczną”. Obszar kompetencji i zainteresowań: na przecięciu poststrukturalizmu, feminizmu, marksizmuautonomistycznego i literatury.

Bibliografia

 1. Irigaray, Luce. 1985. “Une Mère de glace.” W Speculum of the Other Woman. Tłum. G.C. Gill. Ithaca–New York: Cornell University Press.
 2. Irigaray, Luce. 1993. „Place, Interval: A Reading of Aristotle, Physics IV.” W An Ethics of Sexual Difference. Tłum. C. Burke, G.C. Gill, Ithaca–New York: Cornell University Press.
 3. Janik, Mateusz. 2015. „Polityka apolityczności – nieme zwierzęta i posthumanizm.” Praktyka Teoretyczna, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr14_2014_Polityki_popkultury/08.Janik.pdf (dostęp dzień miesiąc rok), DOI: 10.14746/pt.2014.4.8
 4. Keating, AnaLouise i Kimberly C. Merenda. 2013. „Decentring the Human?: Toward a Post-anthropocentric Standpoint Theory.” Praktyka Teoretyczna 4(10), http://www.praktykateoretyczna.pl/czasopismo/decentring-the-human/
 5. Kowalczyk, Agnieszka. 2014. „Mapping Non-human Resistance in the Age of Biocapital.” W The Rise of Critical Animal Studies: From the Margins to the Centre, red. Nik Taylor i Richard Twine. New York: Routledge.
 6. Latour, Bruno. 2010. Splatając na nowo to, co społeczne. Tłum. Aleksandra Derra i Krzysztof Abriszewski. Kraków: Universitas.
 7. Latour, Bruno. 2011. Nigdy nie byliśmy nowocześni. Tłum. Maciej Gdula. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 8. Latour, Bruno. 2013. Nadzieja Pandory. Tłum. Krzysztof Abriszewski. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 9. Nowak, Andrzej W. 2013. „Wyobraźnia ontologiczna – przekraczanie metodologicznego solipsyzmu a obietnica badań interdyscyplinarnych.” AVANT IV(2).
 10. Platon. 1999. Timajos. W Dialogi, t. II. Tłum. Władysław Witwicki. Kęty: Antyk.
 11. Ratajczak, Mikołaj. 2015. „Posthumanistyka zwierzęcia, które ma język.” Praktyka Teoretyczna, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr14_2014_Polityki_popkultury/09.Ratajczak.pdf (dostęp dzień miesiąc rok), DOI: 10.14746/pt.2014.4.9
 12. Sadzik, Piotr. 2015. „Nie-ludzka wspólnota równych jako próba poszerzenia granic etyki.” Praktyka Teoretyczna, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr14_2014_Polityki_popkultury/11.Sadzik.pdf (dostęp dzień miesiąc rok), DOI: 10.14746/pt.2014.4.11
 13. Szopa, Katarzyna. 2015. „Od konfrontacji do konwersacji: Irigaray i Braidotti a etyka różnicy płciowej.” Praktyka Teoretyczna, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr14_2014_Polityki_popkultury/10.Szopa.pdf (dostęp dzień miesiąc rok), DOI: 10.14746/pt.2014.4.10